Click Fraud Protection

Taalkundige & inhoudelijke correctie van scripties en essays

Wie helpt je
4.7/5     209 stemmen
209 stemmen


Wij hechten waarde aan je mening. Breng je stem uit en laat ons weten wat je van Scriptium vindt.

 
 

 

Focus op kwaliteit. Wij hechten aan de kwaliteit van de scriptiecorrectie. Daarom worden onze correctoren altijd zorgvuldig gescreend. Zij worden pas op basis van een geschikt CV en excellente taalkennis aangenomen.

 

Dubbele controle. Het team van Scriptium bestaat uit ongeveer tachtig (senior) correctoren. We houden rekening met de feedback van je begeleiding en je kunt je scriptie bij ons dubbel laten nakijken en redigeren.

Affiniteit met je studierichting. We zorgen er voor dat je thesis terechtkomt bij de corrector die de meeste affiniteit heeft met jouw studierichting of vakgebied, zodat je de best mogelijke scriptiehulp krijgt.

 

Corrigeer mijn scriptie/thesis  
 
 
  
‘’Als vertaler en tekstschrijver heb ik altijd op de details moeten letten, en die eigenschap is me ook van nut bij het nakijken en redigeren van scripties en verslagen’’

CV Herbert

Herbert studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Utrecht. In het verleden heeft hij enkele fictieverhalen voor tijdschriften geschreven. Nu is hij onder meer als vertaler actief en heeft hij een boek van de Tsjechische schrijver Jan Pròchazka bij een Nederlandse uitgeverij uitgebracht. Daarmee heeft hij in 2012 meegedongen voor een literaire prijs van het tijdschrift Knack. Zijn ervaring als tekstschrijver maakt dat Herbert zeer bedreven is in de Nederlandse taal en het corrigeren van scripties. Bekijk hier de Vlaamse literaire prijs waarnaar Herbert meedong voor zijn boek ‘Koets naar Wenen’.

‘’Het is voor mij een uitdaging om de knelpunten in een scriptie op te lossen en ervoor te zorgen dat ik studenten een zo hoog mogelijke kwaliteit bied. Inhoudelijk nakijken is mijn specialiteit.’’

CV Ramy

Ramy studeerde economie aan de uva en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen (waarvoor hij met onderscheiding slaagde). Aan de Roosevelt Academy werkte hij als assistent-onderzoeker voor het vak ‘Public Policy’. Hij heeft daar tientallen essays en scripties moeten nakijken, en hij leverde een bijdrage aan de totstandkoming van het Engelse boek The Politics of the European Union, uitgebracht door Cambridge University Press. Door zijn academische achtergrond en analytisch vermogen is Ramy een topper in het inhoudelijk redigeren en nakijken van scripties.

  
‘’Als docente heb ik zeer veel nakijkwerk moeten verrichten. Ik ben er echter nooit op uitgekeken geraakt. Het is een uniek vak en ook uitdagend werk.’’

CV Paula

Paula studeerde Frans en Nederlands. Ze werkte en woonde na haar studie nog vele jaren in Frankrijk, waardoor ze vloeiend de Franse taal spreekt. Als docente heeft ze jarenlange ervaring opgedaan met het corrigeren en redigeren van Nederlandse teksten en de vertaling van Franse teksten naar het Nederlands. Paula haalt alle taalfouten moeiteloos en snel uit eender welke scriptie.

‘’In high school and college, i was always the go-to-girl for editing my friends’ work. After i learned that i had a knack for it, it became something i really enjoyed doing.’’

CV Kaytee

vlag gb scriptium 1

Kate is a native American who studied at Kalamazoo Valley Community College where she earned her Associate’s Degree in Biology. She is continuing her education at Western Michigan University, and will graduate in 2016. While her passion lies in studying life sciences, she has always been a good writer and editor, and editing has become both a hobby and a source of income for her. She has edited many manuscripts, mainly short books, but has also worked on many resumes, fliers, essays and other miscellaneous items.

‘’Ik heb oog voor detail in taal en hou tegelijkertijd de grote lijn in de gaten. Bij het redigeren van scripties blijkt die tweevoudige kwaliteit zeer nuttig te zijn’’

CV Floris

Floris studeerde Human Resource Management aan de Hoge School van Rotterdam. Omdat hij ook schrijf- en redactiekwaliteiten had, werkte hij daarna voor verschillende uitgeverijen in Nederland. Daar beoordeelde hij manuscripten op zowel de verhaaltechnische kant als de taal. In zijn vrije tijd proefleest hij korte verhalen via het schrijversplatform schrijvenonline. Met de scriptiehulp van Floris en zijn oog voor detail ben je verzekerd van een topscriptie.

‘’Door mijn opleiding Engels en analytisch vermogen doorzie ik snel fouten. Ik heb de kwaliteiten om zowel op taal als op inhoud na te kijken.‘’

CV Toon

vlag gb scriptium 1

Toon studeerde accountancy en Engels aan de Universiteit van Amsterdam. Voor een grote Nederlandse bank schrijft hij regelmatig Engels- en Nederlandstalige rapporten. Hij beheerst de Engelse taal als zijn moedertaal, onder meer omdat hij als kind woonachtig was in de ex-britse kolonie Tanzania. Je kunt bij Toon je Engelse of Nederlandse scriptie zowel taalkundig als inhoudelijk laten nakijken.

‘’I’ve long had a fascination with all things pertaining to the English language. I’ve often edited friends’ and colleagues’ writing, and very much enjoy the challenge of finding just the right word or phrase.’’

CV Yosef

Yosef graduated from St. John’s College with a degree in Liberal arts. He has spent much of the past four years writing and editing other people’s writings. Though reading, writing, and editing he has accumulated vast knowledge of English grammar and style. His meticulous attention to detail ensures a through editing of your thesis.

‘’De betere teksten zijn het lezen én onthouden waard. Met mijn taalkundige kwaliteiten en inhoudelijke kennis van wetenschappelijke teksten kan ik je helpen je scriptie naar het vereiste niveau te brengen‘’

CV Jeroen

Sommige teksten zijn al redelijk tot goed, andere teksten behoeven meer correctie. Jeroen heeft de expertise in huis om je scriptie goed of nóg beter te maken. Bij iedere tekstuitdaging bestaat er taal die de boodschap goed laat uitkomen. Jeroen krijgt snel zicht op de kwaliteit van een tekst, om deze daarna met gerichte inspanning te verbeteren. Daarbij houdt hij rekening met doelgroep, niveau, inhoud en uiteraard alle aspecten van taalcorrectie. Jeroen biedt tekstcorrectie en –redactie, schrijfcoaching, advies over manuscript/ruwe tekst, proeflezen, scriptiecorrectie en taalondersteuning aan mensen met Nederlands als tweede (werk)taal.

‘’Mijn taalgevoel bedriegt me over het algemeen niet en ik doorzie snel de structuur. Mijn hang naar perfectie zorgt voor kwaliteit. Deze eigenschappen komen goed van pas bij het corrigeren van scripties.’’

CV Lianne

vlag gb scriptium 1

Lianne volgde de lerarenopleiding Engels aan de Hogeschool Driestar Educatief in Gouda. Vervolgens werkte zij als docent Engels in het volwassenenonderwijs. Naast haar werk als docent Engels en corrector bij een schriftelijke onderwijsinstelling, is zij vertaler Engels en krijgt te maken met uiteenlopende teksten. Ook is zij een gepassioneerd auteur, wat leidde tot publicatie van haar debuutroman ‘Op weg naar de Klaagmuur.’ Als lid van een schrijfgroep heeft ze jarenlang manuscripten en korte verhalen gecorrigeerd. Het is voor haar een uitdaging om haar kennis en ervaring te gaan gebruiken bij het corrigeren van scripties.

‘’I find myself proofreading everything I read, whether I’ve been paid to or not, so this is the perfect job for me! I’ve 30 years experience, so I’m pretty good – and pretty quick too. ‘’

CV Leon

Leon has edited magazines, written for UK national newspapers, and is a recommended proofreader for the University of Liverpool. He is exceptionally thorough, and spots mistakes that others miss.

‘’Als docente heb ik affiniteit met studenten en hun onderzoekswerk. Ik beschik over sterk ontwikkelde taalkundige voelsprieten, die ik graag inzet om jouw scriptie taalkundig en inhoudelijk te optimaliseren.’’

CV Rietje

Niet alleen studeren en het doen van onderzoek is van belang voor een student, maar ook het vermogen om de verworven studie- en onderzoeksresultaten juist weer te geven in een verslag. Dit laatste is een kwaliteit op zich en de specialiteit bij uitstek van Rietje bij Scriptium. Graag helpt zij iedere student die het een lastige laatste dobber vindt, de scriptie tot een correct eindresultaat te brengen.

“Ik heb een voorliefde voor de vakgebieden psychologie en filosofie. Mijn aandacht gaat tijdens de correctie vooral uit naar: structuur, logica en samenhang.”

CV Bas

Bas studeerde in 2009 af in psychologie (MSc) te Groningen. Nu werkt hij als freelance schrijver vanuit Utrecht. Door het maken van precieze beschrijvingen in boeken, verhalen en teksten hoopt hij de beschaving een stapje in de goede richting te helpen, naar meer individuele vrijheid voor iedereen!

Als corrector is Bas vooral een goede lezer. Wat wil iemand nou eigenlijk vertellen? Met dat beeld in zijn achterhoofd, corrigeert hij de ene keer meer op logica, dan weer meer op samenhang. Hij doet wat nodig is om de boodschap van een scriptie (nog) beter in de schijnwerpers te zetten.

Meer over Bas’ werk is te vinden op www.basvandelft.nl

‘’Dankzij een goed ontwikkeld taalgevoel gaat schrijven me makkelijk af. Het is echter de kennis van de (saaie en taaie) spellingsregels die mij tot een goede eindredacteur maakt.’’

CV Wim

Wim deed de opleiding journalistiek in Utrecht. Door werk bij diverse dagbladen bekwaamde hij zich in snel en trefzeker formuleren. Een functie als eindredacteur bij een magazine over geld, recht en verzekeringen, bleek een goede leerschool. Daar was het een vereiste om met een zorgvuldige woordkeuze heel precies te formuleren, terwijl de teksten toch soepel leesbaar moesten blijven. Dat ging hem uitstekend af. De tip van Wim voor elke student: denk scherp na voordat je belangrijke dingen opschrijft. .

“Ik geniet ervan me op alle mogelijke manieren met taal bezig te houden. Ik streef er altijd naar een tekst zo te retourneren dat deze niet alleen taalkundig perfect is, maar ook prettig leesbaar..”

CV Rose-Marie

Rose-Marie studeerde marketing/communicatie en assurantiën. Aangezien haar interesse voor taal groter was, heeft zij er altijd naar gestreefd om daarvan haar beroep te kunnen maken. Toen bleek dat zij goede correctie- en redactiekwaliteiten had, heeft zij dit streven waar kunnen maken. Zij corrigeerde onder andere de standaardwerken Zeslettergrepigheid van Drs. P en Radio Kootwijk van Cees van der Pluijm. Zij let niet alleen op de technische kant van taal, maar kijkt ook naar samenhang en continuïteit in een tekst. Het is voor haar een uitdaging van elke gecorrigeerde tekst een zo perfect mogelijk, goed leesbaar geheel te maken.

‘’Met een scriptie of rapport wil je een beoordelaar of opdrachtgever overtuigen van je aanpak en resultaten. Ik kijk met een taalkundig oog en analytische mindset naar je scriptie, en geef ook veel aandacht aan aansprekend taalgebruik, een duidelijke structuur en sterke inhoud.’’

CV Karin

Als tekstschrijver met een eigen bedrijf helpt Karin ondernemers, stichtingen en verenigingen met begrijpelijke en prettig leesbare teksten. Natuurlijke teksten noem zij ze. Teksten waar je lezers geen moeite voor hoeven doen. Teksten die hun doel bereiken. Ze schrijft en redigeert teksten voor websites, (nieuws)brieven en andere informatieve teksten. Daarnaast geeft ze graag schrijftips via haar blogs op www.buroboer.nl. Karin heeft jaren als projectcoördinator en beleidsmedewerker gewerkt. Haar pluspunten: werken volgens een gestructureerde aanpak en zich makkelijk kunnen verdiepen in onderwerpen en doelgroepen. .

“De gedurende ruim dertig jaar opgedane ervaring met teksten bestemd voor dissertaties, (tijdschrift)artikelen en (leer)boeken stel ik graag ter beschikking van degenen die van hun scriptie meer willen maken dan ‘alleen’ een volgens richtlijnen geschreven opsomming van onderzoeksgegevens”

CV Wouter

Wouter maakte al na korte tijd de overstap van de klinische chemie naar de uitgeverijwereld, omdat daar een schreeuwende behoefte bleek te bestaan aan mensen met een bèta-achtergrond én taalgevoel. Sindsdien vervult hij met verve rol van kennistolk: het slaan van de brug tussen ‘zij die weten’ en ‘zij die willen weten’. De rol die hij vervulde als (één van de) eindredacteuren van de Grote Winkler Prins encyclopedie is daarvan hét schoolvoorbeeld. Zijn langjarige ervaring met (semi)wetenschappelijke teksten voor (leer)boeken, dissertaties en artikelen maken hem tot ervaringsdeskundige op het gebied van tekstbewerking.

“Ik help je graag het beste uit je scriptie te halen. Door je te wijzen op eventuele verbeterpunten en suggesties voor verbetering aan te dragen, zorg ik ervoor dat je onderzoeksresultaten optimaal tot hun recht komen.”

CV Daan

Daan studeerde Oudheidstudies aan de VU en is sindsdien werkzaam als freelance schrijfcoach en scriptiebegeleider. Daarnaast schrijft hij regelmatig artikelen over geschiedkundige onderwerpen en werkt hij aan een boek over de voorgeschiedenis van het Perzische Rijk. Dankzij zijn onderzoeksachtergrond is hij erg bedreven in identificeren van eventuele inhoudelijke verbeterpunten en het formuleren van concrete oplossingen. Op taalkundig gebied is hij behoorlijk perfectionistisch. Hij sleutelt graag aan slecht lopende zinnen en hamert vaak op helder taalgebruik. .

 

 scriptie redigeren en corrigerenMeer dan 100 topcorrectoren uit alle vakgebieden

 scriptie redigeren en corrigerenExperts in de taal

 scriptie redigeren en corrigerenKunnen ook op inhoud nakijken

 scriptie redigeren en corrigerenAfgestudeerde academici en promovendi

 scriptie redigeren en corrigerenErvaring in onderwijs of schrijfvak

 scriptie redigeren en corrigerenBieden ook scriptiebegeleiding aan

Omdat de meeste correctoren ook op inhoud nakijken, bieden we een hoger correctieniveau aan
 

 

Aantal geholpen studenten

 

Corrigeer mijn scriptie/thesis