Werken met Microsoft Word

 

Op deze pagina kun je uitleg en informatie vinden over enkele zaken die in Microsoft Word mogelijk zijn en die gebruikt worden door scriptiebegeleiders bij het nakijken. Ben je niet bekend met de functies ‘wijzigingen bijhouden’? Krijg je de rode streep maar niet uit je document? Of wil je gewoon eens goed weten hoe je een inhoudsopgave of mooie tussenkopjes genereert? Dan is dit de pagina voor jou.

Allereerst volgt de uitleg over het automatisch genereren en bijwerken van een inhoudsopgave. Daarna volgt uitleg over het wijzigingsbeheer: dit is hoe de corrector commentaar kan geven in de tekst en ook woorden of zinnen kan toevoegen of verwijderen.

Op deze pagina

 

Scriptium gebruikt MS Word bij

 

Een automatische inhoudsopgave

 

Stap 1: koppen en titels toewijzen

 

De meeste studenten weten wel dat het bestaat, maar kunnen het nog niet helemaal uitvoeren: het invoegen van een automatische inhoudsopgave in Microsoft Word. Word geeft de optie om een nette en precieze inhoudsopgave in te voegen die je met enkele klikjes elke keer kunt bijwerken. Om te zorgen dat die inhoudsopgave klopt, dien je aan te geven welke tussenkopjes en titels in de inhoudsopgave opgenomen moeten worden. 

werken met word - afbeelding 1-min

Een titel van een hoofdstuk is Kop 1 – in Word: Heading 1 of Kop1 in het rechterpaneel onder de tab Home. Een paragraaf is Kop 2 en een sub-paragraaf Kop 3. De Heading of Kop kun je vinden onder Styles.

Maak in je tekst die titels Kop 1 en Kop 2 etc., door ze te selecteren en dan Kop 1 of Kop 2 aan te klikken. Bijvoorbeeld:

werken met word - afbeelding 2-min

Stap 2: inhoudsopgave invoegen

 

Een inhoudsopgave toevoegen op de juiste plek (in een scriptie na het voorwoord) gaat als volgt. Ga op de pagina staan waar de inhoudsopgave moet verschijnen. Klik dan in de menubalk van Word op Insert of Invoegen.

werken met word - afbeelding 3-min

Kies voor Index and Tables (of in het Nederlands: Inhoudsopgave en….)

werken met word - afbeelding 4-min

Kies jouw gewenste lay-out, en druk op ‘OK’. Daarna wordt de inhoudsopgave ingevoegd in je scriptie.

Dan krijg je een gelaagde inhoudsopgave met niveaus. Het aantal niveau is afhankelijk van hoeveel niveaus je in de scriptie hebt. Gangbaar bij het schrijven van scripties is het gebruik van Kop 1, Kop 2 en Kop 3.

Stap 3: inhoudsopgave bijwerken

 

Wanneer je de scriptie verder schrijft en aanpast, is het logisch dat er zaken veranderen: er komen hoofdstukken, paragrafen en/of sub-paragrafen bij of de paginanummering wordt anders. Dan is het niet de bedoeling om in de inhoudsopgave zelf te gaan wijzigen, maar dit ook automatisch te laten opmaken door Word.

Dit gaat als volgt: klik boven de titel Inhoudsopgave of Table of Contents op het kleine pijltje op het blauwe stukje rechts van het woord Table of Contents (of Inhoudsopgave):

werken met word - afbeelding 5-min

Kies voor Update Table. In het Nederlands staat er dan Bijwerken Inhoudsopgave. Word vraagt dan of je alleen paginanummers wilt updaten of de hele tabel. Dit laatste is nodig wanneer je hoofdstukken, paragrafen en/of sub-paragrafen hebt toegevoegd in je scriptie. Je kunt er ook voor kiezen om ‘standaard’ de hele Table of Inhoudsopgave te updaten, dan neem je sowieso alle wijzigingen mee.

werken met word - afbeelding 6-min

Je kunt ook in plaats hiervan met je muis over de inhoudsopgave heen gaan en dan met de rechtermuisknop kiezen voor ‘Update Table’ of ‘Inhoudsopgave bijwerken’.

werken met word - afbeelding 7-min

Werken met 'Wijzingen Bijhouden'

 

Wanneer een scriptiecorrector een scriptie nakijkt, maakt hij of zij gebruik van verschillende opties in Word.

  1. Om tekst aan te passen, kan een scriptiecorrector tekst verwijderen, wijzigen of toevoegen.
  2. Om een opmerking te plaatsen, wordt gebruik gemaakt van het invoegen van een ‘comment’ of ‘opmerking’.

Om ervoor te zorgen dat zichtbaar is en blijft wat de scriptiecorrector heeft aangepast, heeft Word de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ of ‘Review’/’Track Changes’. Dit is te zien in onderstaande afbeelding. De opties Reviewing, Accept en reject zijn de functies binnen het Wijzigingsbeheer (Review) waar het om draait.

werken met word - afbeelding 8-min

Als een scriptiecorrector een scriptiedocument nakijkt, zet hij of zij de optie Track changes (wijzigingen bijhouden) binnen Review aan. Dit gaat als volgt:

werken met word - afbeeldin

Wanneer de student het document vervolgens terugkrijgt, is goed te zien waar de begeleider tekst heeft aangepast.

werken met word - afbeelding 10-min

Wat verwijderd is door de corrector, is doorgestreept. Wat toegevoegd is, is groen en onderstreept (dit kan er anders uitzien, afhankelijk van je eigen instellingen in Word). Links van de tekst verschijnt een verticale streep; dit is een markering van Word op de plek van de aanpassing(en).

Comments zien er zo uit, in de tekst:

werken met word - afbeelding 11-min

Het comment zelf is te zien op verschillende manieren, afhankelijk van de instellingen van Word.

werken met word - afbeelding 12-min

Door mouse-over is het comment zelf linksboven te zien; wanneer je met de rechtermuisknop klikt, zie je verschillende opties: je kunt op een comment antwoorden (reply to comment), een comment verwijderen (delete comment) of een comment laten verdwijnen omdat het punt is opgepakt en aangepast en het comment dus niet meer ter zake is (resolve comment).

Let op, anders dan de wijzigingen die met behulp van De Review-optie zijn geaccepteerd, blijven de comments altijd staan.

Wanneer een corrector heeft nagekeken door gebruik te maken van comments én wijzigingsbeheer, kan het er als volgt uitzien:

werken met word - afbeelding 13-min

Vervolgens kan de student de wijzigingen accepteren – dit gaat in de Review-tab met behulp van de optie ‘accepteren’ of ‘accept’.

  • Alles in 1 keer accepteren: Accept all changes and stop tracking, of een voor een: Accept and move to next.
  • Of alle wijzigingen een voor een accepteren:
werken met word - afbeelding 14-min

Heb je een vraag over onze nakijkdienst of wil je meteen je tekst laten controleren? Vul dan het onderstaande contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Wil je dat we je tekst nakijken? Upload dan het document:

    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="334768"]