Richtlijnen

Vanuit je onderwijsinstelling krijg je meestal een richtlijn ten aanzien van het aantal woorden dat je scriptie maximaal mag bevatten. Het is verstandig om je tijdens het schrijven van de scriptie aan deze limiet te houden, zodat je de scriptie later niet hoeft te verkorten. Hoeveel woorden bevat een gemiddelde scriptie? HBO- of bachelorscripties bevatten gemiddeld tussen de 10.000 en 18.000 woorden. Het aantal woorden in masterscripties ligt tussen de 13.000 en 20.000 woorden. De bijlagen worden niet meegeteld bij het woordenaantal. 

Tips en adviezen

Het kan voorkomen dat je scriptie te veel woorden bevat. Het wordt dan een flink karwei om de lengte van de scriptie naar het vereiste aantal woorden terug te brengen. Zeker als je veel andere aanmerkingen hebt gekregen van je begeleider of beoordelaar. Hoewel het natuurlijk per scriptie verschilt hoe dit aangepakt dient te worden, geven de correctoren van Scriptium je een aantal algemene tips aan de hand waarvan je je onderzoek kunt inkorten.

Samenvatting korter maken

Je kunt ervoor kiezen om de samenvatting korter te maken. Een samenvatting is in de regel maximaal ongeveer één A4. In de samenvatting dien je kort de belangrijkste onderdelen van de scriptie te bespreken. Het gaat dan om:

 • Het onderwerp

 • De hoofdvraag

 • De methodiek

 • De resultaten

 • De conclusies

Overige zaken kunnen in het onderzoek zelf worden opgenomen. Ook deelvragen hoeven niet in de samenvatting te staan.

Inleiding te lang

Soms is het zo dat de inleiding (veel) te lang is. In de inleiding bespreek je het onderwerp, de context, de aanleiding, de doelstelling en eventueel de onderzoeksvragen (die mogen ook in een apart hoofdstuk besproken worden). Ook neem je een leeswijzer op. Zorg ervoor dat je het onderwerp van je scriptie vanuit één perspectief belicht, namelijk het perspectief dat van belang is voor je onderzoek. Je hoeft dus niet over allerlei zaken uit te weiden. Ook hoef je niet te gedetailleerd te schrijven over de organisatie die je onderzoekt of waarvoor je het onderzoek uitvoert.

Te veel modellen

Soms komt het voor dat er te veel theorieën zijn gebruikt of dat er te lang op de bespreking van deze theorieën is ingegaan. In je theoriehoofdstuk is het zaak dat je modellen en theorieën behandelt die betrekking hebben op de onderzoeksvraag. De lezer moet begrijpen op welke wijze deze theorieën bijdragen aan een beter begrip van het onderwerp. Als je de irrelevante theorie in het theoretisch kader weghaalt, kun je het aantal woorden van de scriptie terugschroeven.

Irrelevante theorieën

De bespreking van onderwerpen en invalshoeken die nauwelijks betrekking hebben op je onderzoeksvraag en onderzoeksrichting, kan geschrapt worden. Alles wat aan bod komt dient namelijk in het teken te staan van de onderzoeksvraag en deelvragen. Sla daarom geen zijwegen in. Bespreek geen zaken die niets aan het geheel toevoegen. Door minder op de details in te gaan, kun je vaak het aantal woorden van een scriptie verlagen.

Zinsconstructies

Een andere manier om het aantal woorden terug te brengen, is door te kijken naar de wijze waarop je zinnen en teksten construeert. Gebruik je misschien te lange zinnen, met veel tangconstructies? Of ben je te lang van stof? Je zou kunnen besluiten om sommige zinnen in te korten. Daarmee kun je tevens de begrijpelijkheid van de tekst vergroten, want (zeer) lange zinnen maken dat een scriptie moeilijk leest. 

Samenvattingen en deelconclusies

Als je aan het eind van ieder hoofdstuk steeds een samenvatting hebt toegevoegd waarin je met min of meer dezelfde bewoordingen ingaat op wat ervoor besproken is, kun je hier kritisch naar kijken. Je kunt je afvragen of deze korte samenvattingen wel nodig zijn en deze eventueel schrappen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van deelconclusies.

Conclusie te lang

De conclusie hoort geen resumé te zijn van wat je in het onderzoek hebt besproken. Het dient een objectieve interpretatie, een analyse, van de onderzoeksresultaten te zijn. Als er dus te lange samenvattende teksten staan, zou je ook die kunnen schrappen.

Aanbevelingen inkorten

De aanbevelingen in het hoofdstuk conclusie mogen kort en bondig zijn. Ze kunnen zelfs in de vorm van bulletpoints opgeschreven worden, samen met een korte toelichting ervan. Ook hier kun je dus ‘ruimte’ winnen, mits het daadwerkelijk zo is dat het te veel aan woorden gerelateerd is aan de lengte van de aanbevelingen.

Herhaling schrappen

Je kunt delen van de scriptie of stukken tekst waarin min of meer hetzelfde wordt behandeld, bij elkaar voegen. Als je bijvoorbeeld in de inleiding uitgebreid bent ingegaan op de organisatie, maar ook in een apart hoofdstuk over de organisatie, zou je een deel van de informatie uit de inleiding kunnen overbrengen naar het betreffende hoofdstuk en de rest kunnen schrappen. Het samenvoegen van delen van de scriptie is een effectieve manier om een scriptie minder lang te maken.

Advies van je begeleider

Bespreek met je begeleider welke specifieke onderdelen van de scriptie gereviseerd moeten worden en welke onderdelen je kunt inkorten. Op die manier krijg je een leidraad bij het verminderen van het aantal woorden.

Wil je weten wat je kunt doen als je scriptie juist te kort is? Bekijk dan dit handige artikel.

Professionele scriptiehulp

De criteria ten aanzien van een goede scriptie worden strenger op hogescholen en universiteiten. Je wilt graag goed voor de dag komen. Je scriptie is uiteindelijk ook een visitekaartje op de arbeidsmarkt. Het is daarom niet verstandig om risico’s te nemen. AIs je scriptie te lang, en wil je dat Scriptium helpt met het inkorten ervan? Of wil je dat we de hele scriptie naar een hoger niveau tillen? We hebben professionele begeleiders en correctoren die jou persoonlijke ondersteuning kunnen bieden. Zij staan 7 dagen per week voor je klaar.

4 reacties

 1. Hallo Fieke,
   
  Bedankt voor je vraag. In principe niet. Bij het aantal woorden gaat het om de zuivere scriptietekst, en daar horen de voetnoten niet bij.

 2. Hallo Virgil,
   
  Dat is een goede vraag. Je kunt overwegen het volgende te doen om je scriptie op taal in te korten:
   

 3. – Herhaling of dubbeling wegnemen
 4. – Lange en omslachtige zinnen inkorten
 5. – Passieve zinnen actief maken
 6. – De naamwoordstijl vermijden
 7. – Overbodige woorden weghalen, zoals ‘ook’, ‘eigenlijk’, ‘wel’, etc.
 8. – Uitvoerige beschrijvingen en te gedetailleerde teksten verkorten
 9.  

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?