Nog even op een rijtje

In de samenvatting van je scriptie vat je je onderzoek samen. Het doel van een samenvatting is om de lezer een kort overzicht van het onderzoek te geven. Op deze manier krijgt de lezer een vooruitblik op je onderzoek en weet hij welke richting de scriptie op zal gaan. Omdat het onderzoek al is uitgevoerd, dient de samenvatting in verleden tijd te zijn opgeschreven. Het is daarom ook beter om het pas te schrijven nadat je het gehele onderzoek hebt uitgevoerd en opgeschreven. Een samenvatting volgt in principe de opbouw van de scriptie. Daarom dienen de volgende punten in de samenvatting terug te komen (in deze volgorde):

• Het onderwerp van je scriptie, eventueel samen met de hoofdvraag

• De aanleiding en het doel van het onderzoek

• Het soort onderzoek (bijvoorbeeld een kwalitatief onderzoek in de vorm van een literatuurstudie)

• De onderzoeksmethode die je hebt gebruikt

• De resultaten van het onderzoek

• De conclusies van het onderzoek, kort en kernachtig

• Eventuele beperkingen en kanttekeningen

 

Extra tips

Enkele extra tips voor het opstellen:

• Neem geen literatuurverwijzingen, figuren of schema’s in je samenvatting op

• Zorg ervoor dat er geen nieuwe informatie of andere informatie in staat dan wat er in de rest van je scriptie wordt besproken

• Meestal is de samenvatting niet langer dan één A4. Zorg er dus voor dat het niet te lang wordt.

• Maak er een vloeiend lopend verhaal van en zorg ervoor dat het één geheel is. Het is dus beter om geen tussenkopjes te gebruiken.

• Weid niet uit over bijzaken en ga niet te veel in op details

• Geef een Nederlandse titel bij een Nederlandse scriptie, bijvoorbeeld ‘samenvatting’ en niet ‘summary’

• Een samenvatting is bedoeld als korte weergave van wat ergens anders in uitgebreidere vorm beschreven is. Het is dan ook niet de bedoeling om stukken tekst uit je samenvatting in andere delen van je scriptie letterlijk te herhalen

Twijfel je aan je samenvatting of stuit je tegen andere problemen in je scriptie? De correctoren van Scriptium hebben al zeer veel samenvattingen en scripties nagekeken. Voor ons is het een routineklus. We zijn graag bereid om je te helpen door je scriptie te controleren op taal, structuur en/of inhoud.

 

Scriptie nakijken

 

Laat een reactie achter