Het afsluitende onderzoek

Als afsluiting van een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit of hogeschool wordt van de studenten geëist dat ze een scriptie produceren en daar een voldoende voor halen. Maar wat is een scriptie nu eigenlijk? Dit artikel van Scriptium zet op een rijtje wat er precies van een scriptie verwacht wordt en wat het doel is van dit afsluitende onderzoek.

Waarom een scriptie?

Elke opleiding in het hoger onderwijs heeft als doel de student een academische denkhouding aan te leren. Hij of zij wordt klaargestoomd voor het correct uitvoeren van onderzoek. Er bestaan verschillen tussen de doelstellingen van universitaire en hbo-opleidingen, maar in essentie wordt een student opgeleid tot onderzoeker in zijn of haar onderzoeksveld. Gedurende de studiejaren word je blootgesteld aan onderwijsstof gebaseerd op erkend en afgerond onderzoek. Je leest veel artikelen. Menig docent eist dat je voor zijn of haar vak een essay of rapport schrijft. Een vast onderdeel van een universitaire studie is het bekritiseren en beoordelen van al uitgevoerd onderzoek en wetenschappelijke artikelen die geschreven worden.

Na drie jaar is het dan zover. De opleiding wil testen of je als student voldoende hebt opgestoken over onderzoek doen. Je gaat dan dus een eigen onderzoek uitvoeren en daar een scriptie over schrijven. Uiteraard gooien opleidingen je niet zomaar in het diepe. Afhankelijk van de onderwijsinstelling en opleiding krijg je in meer of mindere mate begeleiding bij het schrijven van je scriptie.

Het is in Nederland verplicht om elke student een begeleider vanuit de opleiding aan te bieden. Mocht je toch meer begeleiding willen, dan kun je altijd overwegen om een externe scriptiebegeleider in de armen te nemen.

Je scriptie is dus een presentatie van alle academische en onderzoeksvaardigheden die je tijdens de studie hebt opgedaan. Het gaat dus in feite niet zozeer om het resultaat van je onderzoek, maar meer om hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Je hoeft bij wijze van spreken niet te komen met baanbrekende kennis. Sterker nog, als achteraf blijkt dat het onderzoek niet met nieuwe feiten komt, kun je alsnog een goed cijfer voor de scriptie halen. Als je onderzoek maar goed is uitgevoerd en je scriptie van hoge kwaliteit is.

Hoe schrijf je een scriptie?

Een scriptie begint dus bij een onderzoek. Je kiest een onderzoeksonderwerp en bedenkt daar een probleemstellingdoelstelling, eventueel hypothesen, onderzoeksvragen en een methodiek bij. In de inleiding van de scriptie beschrijf je al die onderdelen tot in detail.

Na de inleiding volgt een uitgebreid literatuuronderzoek naar bestaande literatuur op het gebied van je scriptieonderwerp. Je dient het onderzoek immers te baseren op feitelijke kennis. Die kennis is enkel te verwerven uit bestaand onderzoek. Je gebruikt het literatuuronderzoek ook om een geschikte onderzoeksmethodiek te onderbouwen en in kaart te brengen waar jouw onderzoeksonderwerp past. Je wilt namelijk niet iets onderzoeken dat al onderzocht is.

Vervolgens volgt een beschrijving van je onderzoeksmethode. Je legt aan de lezer uit hoe je jouw onderzoek hebt uitgevoerd en hoe het precies in de praktijk gelopen is. Je vertelt hoeveel participanten meededen. Daarbij geef je aan waar en waarom je die participanten gevonden hebt en wat de omstandigheden waren waarin je jouw enquêtes, interviews of experiment hebt uitgevoerd.

De resultatensectie volgt na de methodiek. Je beschrijft tot in detail welke resultaten je gevonden hebt. Probeer in dit onderdeel nog geen resultaten te analyseren of te interpreteren. Dat doe je pas in het volgende onderdeel: de conclusie en discussie. In feite bepaal je daar pas wat je onderzoeksresultaten nu eigenlijk betekenen. Je geeft antwoord op de onderzoeksvraag en bediscussieert wat dit antwoord betekent voor het academische veld en de maatschappij.

Je scriptie sluit je af met een bronvermelding volgens het vereiste verwijzingsformat. Ten slotte neem je alle bijlagen op die relevant zijn voor jouw onderzoek.

Hulp van een professional

Heb je moeite met het schrijven van je scriptie? Lukt het niet om de feedback van je begeleider te verwerken? Dan is het wellicht een idee om scriptiebegeleiding van Scriptium in te schakelen. Onze begeleiders kunnen uitstekend helpen met het opzetten en verbeteren van je scriptie. Daarbij staan ze 7 dagen per week voor je klaar.

3 reacties

  1. Ik moet binnen 5 weken een scriptie afhebben. Kan je een scriptie binnen zo kort schrijven of moet ik het gewoon opgeven? Door ziekte ben ik er lange tijd niet aan toegekomen. 

  2. Hai Stan,
     
    Dat is natuurlijk erg vervelend voor je. Het is niet aan te raden, maar het is mogelijk om binnen een paar weken een scriptie te schrijven. Je dient dan wel heel goed te kunnen schrijven en snel verbanden te kunnen leggen. Ook kan het helpen als je alleen een literatuuronderzoek doet, omdat de meeste tijd doorgaans in het praktijkonderzoek gaat zitten. Sterkte en succes!

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?