Terug naar de basis

Als afsluiting van een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit of hogeschool wordt van de studenten geëist dat ze een scriptie produceren en daar een voldoende voor halen. Maar wat is een scriptie nu eigenlijk? Dit artikel van Scriptium zet op een rijtje wat er precies van een scriptie verwacht wordt en wat het doel is van dit grote afsluitende onderzoek.

 

Waarom?

Elke opleiding in het hoger onderwijs heeft als doel de student een academische denkhouding aan te leren en hem of haar klaar te stomen voor het correct uitvoeren van onderzoek. Er bestaan verschillen tussen de doelstellingen van universitaire en hbo-opleidingen, maar in essentie wordt een student opgeleid tot onderzoeker in zijn of haar onderzoeksveld. Gedurende de studiejaren word je blootgesteld aan onderwijsstof gebaseerd op erkend en afgerond onderzoek. Je leest veel artikelen en menig docent eist dat je voor zijn of haar vak een essay of rapport schrijft. Een vast onderdeel van een universitaire studie is het bekritiseren en beoordelen van reeds uitgevoerd onderzoek en de wetenschappelijke artikelen die geschreven worden aan de hand van een dergelijk onderzoek.

          En na drie jaar is het dan zover. De opleiding wil testen of je als student voldoende hebt opgestoken over onderzoek doen. Je gaat dan dus een eigen onderzoek uitvoeren en daar een scriptie over schrijven. Uiteraard gooien opleidingen je niet zomaar in het diepe. Afhankelijk van jouw onderwijsinstelling en opleiding krijg je in meer of mindere mate begeleiding bij het schrijven van je scriptie. Het is in Nederland verplicht om elke scriptieschrijvende student een begeleider vanuit de opleiding aan te bieden. Mocht je toch meer begeleiding willen, dan kun je altijd overwegen om een externe scriptiebegeleider tegen betaling in de armen te nemen.

          Je scriptie is dus een presentatie van alle academische en onderzoeksvaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan. Het gaat dus in feite niet zozeer om het resultaat van je onderzoek, maar meer om hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd. Je hoeft bij wijze van spreken niet het wiel opnieuw uit te vinden of op de proppen te komen met baanbrekende nieuwe kennis of ontdekkingen. Sterker nog, als het onderzoek mislukt en achteraf blijkt dat je het beter niet had kunnen uitvoeren, dan kun je alsnog een goed cijfer voor je scriptie halen: als je onderzoek maar goed is uitgevoerd en je scriptie van hoge kwaliteit is.

 

Hoe?

Een scriptie begint dus bij een onderzoek. Je kiest een onderzoeksonderwerp en bedenkt daar een probleemstelling, doelstelling, eventueel hypothesen, onderzoeksvragen en een methodiek bij. In de inleiding van je scriptie beschrijf je al die onderdelen tot in detail.

          Na de inleiding volgt een uitgebreid literatuuronderzoek naar bestaande literatuur op het gebied van jouw scriptieonderwerp. Je dient je onderzoek immers te baseren op feitelijke kennis en die kennis is enkel te verwerven uit bestaand onderzoek. Je gebruikt het literatuuronderzoek ook om een geschikte onderzoeksmethodiek te onderbouwen en in kaart te brengen waar jouw onderzoeksonderwerp past. Je wil immers niet iets onderzoeken dat al onderzocht is.

          Vervolgens volgt een beschrijving van je onderzoeksmethodiek. Je legt aan de lezer uit hoe je jouw onderzoek hebt uitgevoerd en hoe het precies in de praktijk gelopen is. Je vertelt hoeveel participanten meededen, waar en waarom je die participanten gevonden hebt en wat de omstandigheden waren waarin je jouw enquêtes, interviews en/of experiment hebt uitgevoerd.

          De resultatensectie volgt na de methodiek. Je beschrijft tot in detail welke resultaten je gevonden hebt. Probeer in dit onderdeel nog geen resultaten te analyseren of te interpreteren, dat doe je pas in het volgende onderdeel: de conclusie en discussie. In feite bepaal je daar pas wat jouw onderzoeksresultaten nu eigenlijk betekenen. Je geeft antwoord op je onderzoeksvraag en bediscussieert wat dit antwoord betekent voor het academische veld en de maatschappij.

         Je scriptie sluit je af met een bronvermelding volgens het vereiste verwijzingsformat en alle bijlagen die relevant zijn voor jouw onderzoek.

 

1 reactie

Laat een reactie achter