SWOT-analyse 4.75/5 (4)

Sommige scripties die gericht zijn op bedrijfsanalyses of marktanalyses dienen een SWOT-analyse en/of confrontatiematrix te bevatten. Niet zelden gaat het op dit vlak mis met de scripties die bij Scriptium binnenkomen. Wij zetten een aantal tips voor je op een rijtje:

Idealiter neem je per element van de SWOT evenveel factoren op. Dus bijvoorbeeld drie zwakten, die sterkten, drie bedreigingen en drie kansen. Je kunt meer factoren noemen, maar zorg er in elk geval voor dat slechts de top drie wordt meegenomen naar de confrontatiematrix.

Maak de beschrijvingen van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen niet te lang

Na het maken van de SWOT dient vaak ook de confrontatiematrix te worden opgesteld. Hierbij worden de sterkten en zwakten afgezet tegenover de kansen en bedreigingen. De matrix geeft antwoord op de volgende vier vragen:

• Hoe kan een sterkte gebruikt worden om op een kans in te spelen?

• Hoe kan een sterkte gebruikt worden om een bedreiging af te weren?

• Hoe kan een zwakte zodanig versterkt worden om op een kans in te spelen?

• Hoe kan een zwakte zodanig versterkt worden om een bedreiging het hoofd te bieden?

Na het tegenover elkaar zetten van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in een matrix, kun je iedere combinatie een score geven, bijvoorbeeld 1 t/m 5.

Aan de rechterkant en onderkant van de matrix worden de cijfers bij elkaar opgeteld. Er ontstaan clusters voor elk van de vier kwadranten (sterkten versus kansen, sterkten versus bedreigingen, zwakten versus kansen, zwakten versus bedreigingen).

Op basis van de clusters die ontstaan zijn bij het optellen van de cijfers in de confrontatiematrix, wordt de strategie gekozen:

• Aanval: als er een cluster ontstaat in het kwadrant sterkten/kansen, wordt er gekozen voor groei. Het bedrijf zal kunnen groeien door de kans en sterkte te benutten

• Verdediging: ontstaat er een cluster in het kwadrant sterktes/bedreigingen, dan kan de strategie verdedigen worden toegepast. De sterkte zal dan benut worden om de bedreiging af te weren.

• Verbeteren: wanneer er een cluster in het kwadrant zwakten/kansen is, kan de strategie verbeteren worden toegepast. Via de kans zal dan geprobeerd worden om de zwakte in een sterkte om te buigen.

• Terugtrekken: ontstaat er een cluster in het kwadrant zwakten/bedreigingen, dan kan de strategie van terugtrekken worden gevolgd. Het bedrijf zou dan beter kunnen stoppen met dit onderdeel.

Uiteindelijk zul je één strategische optie moeten uitkiezen, bijvoorbeeld om een entreestrategie of nieuwe strategie van een bedrijf te bepalen. Dit is de strategie die het bedrijf zal moeten volgen. Zorg ervoor dat je heel concreet aangeeft wat het bedrijf moet doen om deze strategie te volgen.

De toepassing van de SWOT-analyse verschilt soms per opleiding of onderwijsinstelling. Informeer om die reden ook bij je begeleider over de manier waarop je de SWOT en confrontatiematrix in je scriptie of onderzoek dient te verwerken en stel voldoende relevante vragen.

Heb je hulp nodig bij het verbeteren en redigeren van je scriptie? Scriptium biedt naast een taalcorrectie ook inhoudelijke feedback op je scriptie. Contacteer ons via [email protected] als je vragen hebt.