Wanneer dubbele en wanneer enkele aanhalingstekens gebruiken in scriptie? 4.75/5 (4)


In principe zijn er geen vaste regels als het gaat om het gebruik van enkele of dubbele aanhalingstekens. Toch geeft Scriptium er de voorkeur aan om bij citaten en uitspraken dubbele aanhalingstekens te gebruiken en bij overige zaken, zoals titels of zelfbedachte woorden, enkele aanhalingstekens, om goed onderscheid te maken. Twee voorbeelden:

Een van de geïnterviewden gaf het volgende aan: ”Wij maken op de werkvloer allemaal gebruik van hetzelfde systeem. Daar zijn eigenlijk zelden problemen mee.”

Bij deze zin is er sprake van een citaat en dan kun je beter dubbele aanhalingstekens gebruiken.

Alle afdelingen van het bedrijf maken gebruik van het ‘main system’

Bij deze zin is er sprake van een Engelse term, en dan kun je gebruikmaken van enkele aanhalingstekens. Enkele aanhalingstekens worden ook vaak gebruikt als alternatief voor gecursiveerde woorden of bij zelfverzonnen woorden.

Onderscheid tussen dubbele en enkele aanhalingstekens kan gemaakt worden voor een citaat binnen een citaat, bijvoorbeeld:

De manager zei het volgende: ”Iedere maandagochtend wordt een bijeenkomst gehouden om de medewerkers te motiveren. Ik sluit de bijeenkomst altijd af met enkele motiverende zinnen, zoals ‘we gaan ervoor!’ of ‘we gaan deze week het omzetrecord verbreken!’ Dat werkt meestal goed.”

Het is aan te raden om consequent te zijn bij het gebruik van aanhalingstekens. Als je bij een citaat dubbele aanhalingstekens gebruikt, dienen de andere citaten ook met dubbele aanhalingstekens geschreven te worden.


Scriptie meteen nakijken

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

 

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL