Wat is beschrijvend onderzoek?

In beschrijvend onderzoek verzamel je feiten of opinies als antwoord op een onderzoeksvraag. Daarmee beschrijf je kenmerken van een populatie, de oorzaak van gebeurtenissen of situaties, of verbanden tussen elementen in een verzameling. Ook kun je bij beschrijvend onderzoek meningen en visies in kaart brengen op basis van je bronnen. 

Bij een beschrijvend onderzoek ben je verantwoordelijk voor een verifieerbaar verhaal. Net als bij elk ander onderzoek geldt dat het betrouwbaar en valide hoort te zijn. Als het even kan, is beschrijvend onderzoek ook reproduceerbaar. Je draagt dus zelf zorg voor serieuze fact finding, want de lezer moet op de juiste weergave kunnen vertrouwen.

Het onderzoek dient informatief en voldoende volledig te zijn om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Daarnaast dient het relevant te zijn voor een bepaalde wetenschap of bepaald vakgebied, zodat het tot de kennis van dat vakgebied bijdraagt. Als je bijvoorbeeld scheikunde studeert, mag je scriptie gaan over 17e-eeuwse schilderkunst, zolang je je maar richt op de chemische eigenschappen van gebruikte verf. Dan is het dus relevant voor het vakgebied scheikunde.

Kenmerken van beschrijvend onderzoek

Je zult voor je beschrijvende onderzoek doorgaans een theoretisch kader schrijven waarvoor je literatuuronderzoek doet. De aanpak of methode van het onderzoek wordt gebaseerd op de invalshoek die je neemt, en de aard van de onderzoeksvraag. Daarbij verantwoord je vanuit welke discipline je naar het onderwerp kijkt, waarom het relevant is voor dit vakgebied, en wat het doel is met de beschrijving van het onderwerp.

Vaak verricht je een beschrijvend onderzoek als je niet een strak omschreven hypothese wilt toetsen of een harde vergelijking tussen variabelen wilt trekken. Je wilt een meer algemeen verslag doen van:

  • Kenmerken van een populatie of verzameling;

  • Het verloop van een gebeurtenis;

  • De verbanden in een situatie;

  • Heersende opinies, belevingen, zienswijzen onder bepaalde groepen.

Het gaat dan meer om het geven van informatie over een bepaald onderwerp dan om het toetsen van een mogelijk verband tussen variabelen.

Hoe pak je beschrijvend onderzoek aan?

Voor beschrijvend onderzoek ga je op zoek naar feitelijke informatie. Deze feitelijke informatie verifieer en orden je, zodanig dat je daarmee een antwoord kunt geven op de onderzoeksvraag. Een onderzoeksvraag bij beschrijvend onderzoek is doorgaans een open vraag die op verschillende manieren kan worden beantwoord. Ook als de vraag gesloten is, wordt bij een beschrijvend onderzoek verwacht dat je antwoord een breed informatief beeld geeft van de toestand, of een beredenering van de toedracht.

Als open onderzoeksvraag kun je denken aan de vraag naar het leven aan boord van cruiseschepen voor bemanningsleden. Als gesloten vraag kun je denken aan de vraag of de coronacrisis een belangrijke reden was voor jonge gezinnen om van de stad naar het platteland te verhuizen.

Beschrijvend onderzoek lijkt op verkennend onderzoek. In je onderwerp kunnen veel verschillende factoren een rol spelen. Er kunnen veel variabelen blijken te bestaan die op de een of andere manier samenhangen met het verschijnsel dat jij in het onderzoek beschrijft. Je wilt dan meestal niet alle mogelijke verbanden verklaren of oorzaken en gevolgen testen. Daarom baken je het onderzoek eerst af tot een beperkt aantal factoren of variabelen.

Als je alleen een beschrijving als antwoord op de onderzoeksvraag geeft, houdt daar het onderzoek op. Je kunt later altijd nog je eerste beschrijvende onderzoek gebruiken als verkennend onderzoek. Zo kun je eerst een beschrijvend onderzoek doen naar migratie van de stad naar het platteland tijdens de coronacrisis. In een vervolgonderzoek kun je de hypothese toetsen of deze migratie ook samenhing met de sociaaleconomische klasse, namelijk of vooral hoger geschoolden en meer verdienende mensen verhuisden.

Voorbeelden van beschrijvend onderzoek

Beschrijvend onderzoek is niet alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, een scriptie of thesis. Voor bijvoorbeeld een sociaal jaarverslag of een verzuimrapportage gebruiken bedrijven ook de aanpak van een beschrijvend onderzoek. Uit bepaalde voorvallen en omstandigheden wordt dan een beschrijving gegeven van de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim binnen het bedrijf. Zo’n rapport wordt gebruikt door de directie als uitleg van het gevoerde beleid en de aanpak van arbeidsomstandigheden. Daarvoor gelden dezelfde eisen als voor een wetenschappelijk onderzoek of onderzoek voor een scriptie.

Beschrijvend onderzoek kan ook overgaan in journalistiek onderzoek. Na een eerste beeldvorming komt de journalistieke onderzoeker tot een oordeel en beschrijft een conclusie over de aangetroffen situatie. Dat is dan geen snel verslag van gebeurtenissen, maar grondige diepte-journalistiek. Dit soort beschrijvend journalistiek onderzoek kan bijvoorbeeld leiden tot het aftreden van een president, zoals het onderzoek van Woodward en Bernstein naar het Watergate-schandaal.

Hulp bij statistiek nodig? Schakel een professionele begeleider van Scriptium in

Heb je moeite met statistiek? Wens je hulp te krijgen bij SPSS, STATA of R? Scriptium heeft 7 dagen per week professionele statistiekbegeleiders beschikbaar. Of je nu hulp bij statistiek in je scriptie wilt hebben, of bijles statistiek nodig hebt, we staan direct voor je klaar. Neem vandaag nog contact met ons op, en we komen snel bij je terug.

Auteur: Ryu Jamanota 
Motto: Beter weten door zuiver meten
 

De auteur gebruikt statistiek voor het analyseren van productie- en dienstverleningsprocessen. Aan de hand van statistische analyses onderzoekt hij of een bedrijfsproces langs de kortste weg levert wat er bedoeld is en of het proces ook beheersbaar en betrouwbaar verloopt. 

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?