Inhoudscorrectie: de voorwaarden

 
Scriptium kan voor jou een scriptie, verslag, paper, proefschrift, essay of sollicitatiebrief nakijken op inhoud. Een corrector neemt de inhoud van je tekst eens goed door een geeft er feedback op in opmerkingen in de kantlijn. Lees hier wat een inhoudscorrectie precies inhoudt en wat de voorwaarden zijn.

Inhoudscorrectie: de voorwaarden

 
Inhoudelijke feedback kan alleen gegeven worden op tekst die reeds geschreven is. We kunnen voorafgaand aan het schrijven van een hoofdstuk of paragraaf niet bepalen wat je er zou moeten schrijven. Wil je toch graag ondersteuning voordat je aan het schrijfproces begint? Dan is het mogelijk om gekoppeld te worden aan een begeleider die je kan ondersteunen en begeleiden bij het schrijfproces.

Uitbesteding

 
We geven enkel feedback op de tekst. We schrijven geen nieuwe stukken tekst of schrijven voor je uit in de opmerkingen wat er precies geschreven moet worden. Dit mogen we namelijk niet doen. Dergelijke werkzaamheden vallen onder plagiaat en worden zwaar bestraft door onderwijsinstellingen.

Subjectieve beoordelingen

 
Feedback op inhoud is subjectief. Het kan in de praktijk voorkomen dat de corrector van Scriptium inhoudelijke feedback geeft die niet geheel aansluit op de subjectieve mening van je beoordelaar(s). Het beoordelen van een scriptie is in hoge mate een subjectief en veranderlijk proces. Blijf daarom zelf ook kritisch en bepaal of onze feedback voor jou aansluit op de wensen en eisen van de onderwijsinstelling. Het is mogelijk om feedback- en beoordelingsformulieren mee te sturen met je scriptie. We zullen deze dan in acht nemen tijdens het geven van feedback. Enige mate van subjectiviteit blijft altijd bestaan.

Geen slagingsgarantie

 
Een inhoudscorrectie garandeert niet dat je slaagt. Zoals hierboven al werd vermeld, is de beoordeling van een scriptie afhankelijk van vele subjectieve zaken, zoals de mening van je beoordelaar(s) en de manier waarop je de feedback zelf verwerkt hebt. Je krijgt dus niet gegarandeerd een voldoende voor je scriptie nadat je onze inhoudelijke feedback verwerkt hebt. Onze inhoudscorrectie is bedoeld om de scriptie aan te scherpen en naar een hoger niveau te tillen. Scriptium heeft momenteel wel een slagingspercentage van 96%(!).

Beknopte feedback- en beoordelingsformulieren

 
Het is mogelijk om een beoordelings- en/of feedbackformulier mee up te loaden met de scriptie. We zullen dit formulier dan in acht nemen tijdens het geven van feedback. Het is echter wel zo dat we ons hoofdzakelijk op hoofddocument richten. Bij een deadline van 20 uur is het bijvoorbeeld voor een corrector niet mogelijk om een studiehandleiding van 100 pagina’s door te nemen en te zorgen dat de inhoudelijke feedback niet in strijd is met wat er in die handleiding vermeld staat. We gaan primair uit van de actuele regels en richtlijnen voor academisch en wetenschappelijk schrijven.

Onduidelijke feedback

 
Sommige schoolbegeleiders of beoordelaars geven helaas onduidelijke of ambigue feedback. Onze correctoren zullen zo veel mogelijk proberen daar wijs uit te maken en onze feedback daarop aan te passen, maar soms is een feedbackformulier van een beoordelaar niet voldoende te begrijpen.

Gelimiteerde vakkennis

 
Onze inhoudscorrectoren zijn experts op het gebied van academisch schrijven en scripties en hebben al vele scripties en wetenschappelijke artikelen gelezen en gecorrigeerd. Zij kunnen echter nog steeds niet alles weten en het is mogelijk dat zij niet alle inhoudelijke discrepanties in je scriptie opmerken. Je kunt er wel vanuit gaan dat ze de belangrijkste onderdelen van je scriptie inhoudelijk beoordelen. Denk hierbij aan de formulering van hoofd- en deelvragen, de opzet van een probleem- en doelstelling en de volledigheid van een conclusie.

Kennis van statistiek

 
Kennis van statistiek en SPSS is een vak apart. Onze inhoudscorrectoren zijn niet altijd voldoende onderlegd als het gaat om SPSS-berekeningen en -beschrijvingen om daar diepgaande inhoudelijke feedback op te geven. Wil je graag dat je SPSS-werk wordt nagekeken? Dan is het beter om een statistiekbegeleider in te huren.

Klachtenprocedure

 
Mocht je nu toch nog een klacht hebben over onze correctiewerkzaamheden, is het mogelijk deze officieel in te dienen. Lees hier meer over hoe de klachtprocedure verloopt en wat je van ons mag en kunt verwachten.

Heb je nog vragen over onze inhoudscorrectie of over één van onze andere diensten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier. De velden gemarkeerd met * zijn vereist    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="94827"]