Voorbereidingen: een onderwerp kiezen 4.89/5 (242)

Beginnen bij het begin

Het schrijven van een master- of bachelorscriptie is net als het bouwen van een huis. Je begint bij de fundering en de blauwdruk en daarna volgt pas de daadwerkelijke constructie. Metaforisch gezien is je scriptie het huis, je onderzoek is de fundering en je scriptieonderwerp is de blauwdruk. Het begint dus allemaal bij het onderwerp. Het is dan ook van belang dat je een geschikt onderwerp kiest dat voor jou persoonlijk kan fungeren als blauwdruk, en zo doorwerkt op de latere stadia van het schrijven van je scriptie (zoals het kiezen voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek en op welk soort onderzoek je jouw scriptie baseert).

 

Vind ik het leuk?

Het is op z’n minst belangrijk dat je jouw onderwerp leuk vindt. Je gaat jezelf tenslotte maandenlang verdiepen in alles wat met jouw onderwerp te maken heeft. Enige intrinsieke interesse is daarbij zeker gewenst. Uiteraard dient het onderwerp aan te sluiten op je studie, maar dat wil niet zeggen dat je onderwerp uitsluitend gerelateerd aan je studie moet zijn. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af of je jouw hobby’s of buitenschoolse interesses kan combineren met je studie en zo tot een onderwerp voor je scriptie kan komen. Als je bijvoorbeeld pedagogische vaardigheden studeert en in het weekend actief bent bij een theatergroep, is een mogelijk onderwerp het onderzoeken van toegepaste acteeroefeningen in het onderwijs.

 

Is het te onderzoeken?

Een van de beste tips die ik gekregen heb tijdens het schrijven van mijn bachelorscriptie was dat wij als bachelorstudenten niet het wiel opnieuw hoefden uit te vinden. Dat hoef je als masterstudent overigens ook niet, het is juist de bedoeling dat jouw onderzoek en scriptie voortborduren op reeds uitgevoerd onderzoek dat bewezen feiten presenteert. Jouw onderwerp mag dus best gebaseerd zijn op bestaande literatuur. Een fijne bijkomstigheid is dan dat er reeds academisch geverifieerde bronnen bestaan over hetgeen jij wil onderzoeken. Het is namelijk erg moeilijk om een goed onderbouwd onderzoek te presenteren in een bachelor- of masterscriptie als je een onderzoeksveld betreedt waarover weinig tot niets bekend is. De tip is dus: ga na of er al literatuur beschikbaar is over jouw onderwerp. Is jouw onderwerp te onderzoeken?

           Het is overigens niet onmogelijk om een goede scriptie te schrijven over een onderwerp in een nieuw onderzoeksveld. Je dient je scriptie dan niet te baseren op uitgebreid literatuuronderzoek, maar op een vooronderzoek dat je zelf hebt opgezet, uitgevoerd en hebt laten keuren.

 

Is het relevant?

Een vast onderdeel van een scriptie is het bewijzen van de relevantie van jouw onderzoek. Het is aan te raden om al bij het kiezen van je onderwerp rekening te houden met de relevantie. Ga eens na hoe jouw onderwerp staat tegenover de literatuur en de artikelen die al beschikbaar zijn. Hoeveel is al bekend over jouw onderwerp? Is er eigenlijk nog wel een aspect van jouw onderwerp dat nog onderzoek nodig heeft? Als je bijvoorbeeld kiest voor het onderwerp ‘Engelse grammatica’, betreedt je een gebied waarover al veel bekend is. Het is niet relevant om een onderzoek op te zetten naar wat de Engelse grammaticaregels precies zijn, daar weet de academische wereld reeds veel over. Het is wel relevant om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de huidige Engelse grammaticaregels het leren van Engels voor kinderen met een andere moedertaal bemoeilijken of juist vergemakkelijken. Vind als het ware het gat in het onderzoeksveld dat jij met jouw onderzoek kunt dichten.

           Het is tevens een pluspunt als jouw onderzoeksonderwerp actueel is. Als je onderzoek bijvoorbeeld bijdraagt aan de politieke en ethische discussie over vluchtelingenhulp in de Europese Unie, sluit je naadloos aan op de hedendaagse actualiteiten en is de relevantie van je onderzoek eenvoudig aan te duiden.

 

Is het afgebakend?

Een waardevolle tip is om je onderwerp en je scriptie zoveel mogelijk af te bakenen. Dit is een proces dat vooral tijdens het formuleren van de onderzoeksvraag plaatsvindt. Toch is afbakening ook van toepassing op je onderwerpkeuze. Hoe kleiner je onderwerp, hoe gemakkelijker je later in het proces invulling kunt geven aan de onderdelen van je scriptie die na het kiezen van het onderwerp volgen (de hoofdvraag, deelvragen, doelstellingen, enz.).

           Afbakenen doe je in principe gebaseerd op locatie en tijd. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp ‘chocoladeconsumptie’. Dit is een breed onderwerp zonder afbakening. Voeg een tijd toe en je onderwerp wordt direct een stuk grijpbaarder: ‘chocoladeconsumptie in 2018’. Voeg daar dan ook nog een locatie aan toe, ‘chocoladeconsumptie in 2018 in Amsterdam’ en waarschijnlijk krijg je al direct ideeën over hoe je een dergelijk onderwerp kunt onderzoeken.  Het is plotseling helder en ‘onderzoekbaar’ geworden.

Wens je hulp te krijgen gedurende het schrijven van je scriptie? Of wil je je scriptie of verslag laten nakijken? Scriptium staat 24 uur per dag tot je beschikking.

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL