Soorten onderzoek

Bij de voorbereiding van je scriptie is het goed na te denken over welk soort onderzoek je wilt gaan uitvoeren. Er zijn verschillende soorten onderzoek en je dient te bepalen welk onderzoek geschikt is voor jouw scriptie. Het soort onderzoek is van invloed op de formulering van je hoofd- en deelvragen en natuurlijk op de validiteit van je conclusie. Het helpt je goed op weg om het juiste soort onderzoek te kiezen.

 

Beschrijvend onderzoek

Bij beschrijvend onderzoek wordt in kaart gebracht hoe iets werkt of eruit ziet. Het is een onderzoeksvorm die veel voorkomt en bruikbaar is bij zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. In de simpelste vorm ziet een beschrijvende onderzoeksvraag er bijvoorbeeld als volgt uit: Hoe werkt het klantenservicesysteem van het UMC Radboud in Nijmegen? Het onderzoek dat uit deze vraag vloeit zal beschrijven hoe het klantenservicesysteem er precies uit ziet. Een ingewikkeldere beschrijvende onderzoeksvraag is: Hoe werkt het algemene zorgstelsel in Duitsland? Om een complete beschrijving te genereren van het gehele zorgstelsel in Duitsland dient er uitvoerig onderzoek uitgevoerd te worden en dit is voor een bachelorscriptie te groot. Bij beschrijvend onderzoek is afbakening dus van belang.

 

Vergelijkend onderzoek

Een vergelijkend onderzoek richt zich typisch op de verschillen en overeenkomsten tussen twee of meer entiteiten. Een goed vergelijkend onderzoek bestaat uit beschrijvende onderzoeken over de entiteiten die vergeleken worden en een onderzoeksvraag die de resultaten uit de beschrijvende onderzoeken met elkaar vergelijkt. Een onderzoeksopzet van een vergelijkend onderzoek ziet er typisch als volgt uit:

          Onderzoeksvraag/hoofdvraag:

          Wat zijn de verschillen tussen het Franse en het Nederlandse onderwijssysteem?

          Deelvraag 1:

          Hoe ziet het Franse onderwijssysteem eruit?

          Deelvraag 2:

          Hoe ziet het Nederlandse onderwijssysteem eruit?

 

Definiërend onderzoek

Bij definiërend onderzoek wordt er aandacht besteed aan de plaats van jouw onderwerp in het grotere geheel. Je vraagt je bijvoorbeeld af in welke ontwikkelingsfase een tendens in de politiek zich bevindt of aan welke kunststroming een onlangs gevonden schilderij toebehoort. Een typische onderzoeksvraag is bijvoorbeeld: In welke heterotroofcategorie hoort de asteroidea?

 

Normatief onderzoek

Normatieve onderzoeksvragen worden ook wel ethische onderzoeksvragen genoemd. Je onderzoekt namelijk of iets wenselijk, voordelig of normaal is. De grote valkuil bij normatief onderzoek is dat de objectiviteit onder druk staat. Het is lastig om feitelijk te bepalen of iets wenselijk is omdat het onderzoek voornamelijk, misschien zelfs uitsluitend, berust op meningen. Toch is het niet onmogelijk. Een typische normatieve onderzoeksvraag ziet er als volgt uit: Is het wenselijk om Nederlandse gedetineerden een financiële bijdrage te laten leveren aan de economie binnen de gevangenis? Normatief onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd met kwalitatief onderzoek in de vorm van enquêtes en interviews.

 

Explorerend onderzoek

Een explorerend onderzoek tracht te onderzoeken waarom iets is of gebeurt zoals het is of gebeurt. Over het algemeen is de onderzoeksvraag bij explorerend onderzoek een waaromvraag. Je bent op zoek naar de oorzaak bij een gevolg: Waarom is het aantal gesignaleerde haaien aan de kust van Normandië toegenomen?

          Het is overigens niet aan te bevelen om een waaromvraag als hoofdvraag voor je scriptie te nemen. Deze vragen zijn doorgaans niet afgebakend.

 

Voorspellend onderzoek

De naam zegt het al: met voorspellend onderzoek tracht je te voorspellen wat er gebeuren gaat. Je berust je onderzoek dan op vroegere zaken om zo een voorspelling over de toekomst te kunnen doen. Een typische onderzoeksvraag is: Hoe zal de instroom vluchtelingen vanuit Syrië van invloed zijn op het basisschoolsysteem in Nederland? Bij voorspellend onderzoek dien je duidelijk aan te geven dat je een voorspelling maakt op basis van feiten, maar dat je voorspelling zelf geen feit is.

 

Adviserend onderzoek

Vooral in de zakenwereld is adviserend onderzoek populair. Je brengt een situatie in kaart en formuleert gebaseerd op je bevindingen probleemoplossend advies op maat. Adviserend onderzoek gebeurt vaak in opdracht van een instantie of bedrijf. Een dergelijke instantie loopt dan tegen een probleem aan en vraagt een onderzoeker om hulp. Een typische adviserende onderzoeksvraag is: Wat kan er gedaan worden om het ziekteverzuim op de kantoorafdeling terug te dringen? Adviserend onderzoek is vanwege de opdrachtgever vaak goed afgebakend en specifiek toepasbaar op een enkel bedrijf of enkele branche.

 

Toetsend onderzoek

Met toetsend onderzoek breng je invloeden en effecten in kaart. Het antwoord op een toetsende onderzoeksvraag is doorgaans ‘ja’ of ‘nee’ met een uitleg. Een typische onderzoeksvraag is: Zijn medewerkers zonder bijscholing van invloed op de ervaringen van klanten? Voor het uitvoeren van een toetsend onderzoek formuleer je doorgaans meerdere hypothesen.

Laat een reactie achter