Alle soorten onderzoek

Bij de voorbereiding van je scriptie is het goed na te denken over welk soort onderzoek je wilt gaan uitvoeren. Er zijn verschillende soorten onderzoek. Je dient te bepalen welk onderzoek geschikt is voor jouw scriptie. Het soort onderzoek is van invloed op de formulering van de hoofd- en deelvragen en natuurlijk op de validiteit van je conclusie. Het helpt je goed op weg om het juiste soort onderzoek te kiezen.

Beschrijvend onderzoek

Bij beschrijvend onderzoek wordt in kaart gebracht hoe iets werkt of eruitziet. Het is een onderzoeksvorm die veel voorkomt en bruikbaar is bij zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.

In de simpelste vorm ziet een beschrijvende onderzoeksvraag er bijvoorbeeld als volgt uit:

Hoe werkt het klantenservicesysteem van het UMC Radboud in Nijmegen?

Het onderzoek dat uit deze vraag voortvloeit zal beschrijven hoe het klantenservicesysteem er precies uit ziet.

Een ingewikkeldere beschrijvende onderzoeksvraag is:

Hoe werkt het algemene zorgstelsel in Duitsland?

Om een complete beschrijving te genereren van het hele zorgstelsel in Duitsland, dient uitvoerig onderzoek uitgevoerd te worden. Dit is voor een bachelorscriptie te groot. Bij beschrijvend onderzoek is afbakening dus van belang.

Vergelijkend onderzoek

Een vergelijkend onderzoek richt zich typisch op de verschillen en overeenkomsten tussen twee of meer entiteiten. Een goed vergelijkend onderzoek bestaat uit beschrijvende onderzoeken over de entiteiten. Met de onderzoeksvraag worden de resultaten uit de beschrijvende onderzoeken met elkaar vergeleken. Een onderzoeksopzet van een vergelijkend onderzoek ziet er typisch als volgt uit:

Definiërend onderzoek

Bij definiërend onderzoek wordt aandacht besteed aan de plaats van je onderwerp in het grotere geheel. Je vraagt je bijvoorbeeld af in welke ontwikkelingsfase een tendens in de politiek zich bevindt, of aan welke kunststroming een onlangs gevonden schilderij toebehoort. Een typische onderzoeksvraag is bijvoorbeeld:

In welke heterotroofcategorie hoort de asteroidea?

Normatief onderzoek

Normatieve onderzoeksvragen worden ook wel ethische onderzoeksvragen genoemd. Je onderzoekt namelijk of iets wenselijk, voordelig of normaal is. De grote valkuil bij normatief onderzoek is dat de objectiviteit onder druk staat. Het is lastig om feitelijk te bepalen of iets wenselijk is. Dit omdat het onderzoek voornamelijk, misschien zelfs uitsluitend, berust op meningen. Toch is het niet onmogelijk.

Een typische normatieve onderzoeksvraag ziet er als volgt uit:

Is het wenselijk om Nederlandse gedetineerden een financiële bijdrage te laten leveren aan de economie binnen de gevangenis?

Normatief onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd met kwalitatief onderzoek in de vorm van enquêtes en interviews.

Explorerend onderzoek

Een explorerend onderzoek tracht te onderzoeken waarom iets is zoals het is of gebeurt zoals het gebeurt. Over het algemeen is de onderzoeksvraag bij explorerend onderzoek een waarom-vraag. Je bent op zoek naar de oorzaak bij een gevolg. Bijvoorbeeld:

Waarom is het aantal gesignaleerde haaien aan de kust van Normandië toegenomen?

Het is overigens niet aan te bevelen om een waarom-vraag als hoofdvraag voor je scriptie te nemen. Deze vragen zijn doorgaans niet afgebakend.

Voorspellend onderzoek

De naam zegt het al: met voorspellend onderzoek tracht je te voorspellen wat er gebeuren gaat. Je berust het onderzoek dan op vroegere zaken om zo een voorspelling over de toekomst te kunnen doen. Een typische onderzoeksvraag is:

Hoe zal de instroom van vluchtelingen vanuit Syrië van invloed zijn op het basisschoolsysteem in Nederland?

Bij voorspellend onderzoek dien je duidelijk aan te geven dat je een voorspelling maakt op basis van feiten, maar dat je voorspelling zelf geen feit is.

Adviserend onderzoek

Vooral in de zakenwereld is adviserend onderzoek populair. Je brengt een situatie in kaart en formuleert op basis van bevindingen probleemoplossend advies op maat. Adviserend onderzoek gebeurt vaak in opdracht van een instantie of bedrijf. De instantie loopt dan tegen een probleem aan en vraagt een onderzoeker om hulp.

Een typische adviserende onderzoeksvraag is:

Wat kan er gedaan worden om het ziekteverzuim op de kantoorafdeling terug te dringen?

Adviserend onderzoek is vanwege de opdrachtgever vaak goed afgebakend en specifiek toepasbaar op een enkel bedrijf of enkele branche.

Toetsend onderzoek

Met toetsend onderzoek breng je invloeden en effecten in kaart. Het antwoord op een toetsende onderzoeksvraag is doorgaans ‘ja’ of ‘nee’ met een uitleg. Een typische onderzoeksvraag is:

Zijn medewerkers zonder bijscholing van invloed op de ervaringen van klanten?

Voor het uitvoeren van een toetsend onderzoek formuleer je doorgaans meerdere hypothesen.

Professionele hulp van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van de structuur en inhoud van je onderzoek? Wil je graag hulp van een professional die je ondersteunt bij het schrijven van de scriptie? Scriptium kan helpen met persoonlijke scriptiebegeleiding. Of het nu gaat om een kwalitatief of kwantitatief onderzoek, we hebben altijd een geschikte begeleider beschikbaar. Daarbij staan we 7 dagen per week voor je klaar.

6 reacties

 1. Hallo OpnaarP,
   
  In principe niet. Evaluerende vragen bevatten vaak een subjectieve component, terwijl je onderzoek objectief dient te zijn. Probeer evaluerende onderzoeksvragen als ‘wat is de waarde van…’, ‘hoe wenselijk is…’ etc. dus te vermijden.

 2. Hoi Scriptium,

  Dank voor jullie uitgebreide uitleg. Mag je wel evaluerende vraag stellen in je interview? Groet, Anna.

 3. Hallo Anna,
   
  Ja, dat mag als de context van het interview dat toelaat. Een voorbeeld van een evaluerende vraag zou zijn: ‘Hoe bruikbaar is het nieuwe klantverwerkingssysteem voor de werknemers van afdeling A’? Of: ‘Hoe wenselijk is het om etnisch te profileren?’ De reden dat dit soort vragen soms wel kunnen worden gesteld in interviews, is dat het doel van kwalitatief onderzoek is om de motivatie en gedachtegang van de geïnterviewde bloot te leggen, en daar kunnen soms dit soort vragen tussen zitten.

 4. Mag een hoofdvraag gesloten zijn? Ik heb bijvoorbeeld een gesloten vraag en ik vraag me af of het een goede vraag is.

 5. Bij sommige studies mag dat. Dan is er sprake van een toetsende vraag of toetsend onderzoek. Een toetsende hoofdvraag is de enige onderzoeksvraag die gesloten mag zijn. In veel psychologie onderzoeken kom je toetsende vragen tegen, omdat er een effect wordt gemeten. Een voorbeeld van zo’n vraag is:
   
  Leidt een onthechte relatie van een kind met zijn ouders tot meer sociaal-emotionele problemen bij kinderen tussen de 6 en 18 jaar?

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?