Hoe verwijs je naar bedrijven? Met ‘haar’ of ‘zijn’?

Eén van de meest gemaakte fouten in scripties en verslagen die we bij Scriptium nakijken, is het verkeerd verwijzen naar een bedrijf dat in de tekst wordt genoemd. Het is dan ook soms erg lastig om het juiste verwijswoord te vinden.

De algemene regel is:

Naar bedrijven wordt meestal met het bezittelijk voornaamwoord ‘zijn’ verwezen. Het is dus ‘Albert Heijn en zijn verkoopcijfers of Hugo Boss en zijn medewerkers.

De reden dat er meestal verwezen wordt met ‘zijn’ is dat bedrijfsnamen als het-woorden fungeren: ‘het Coca Cola van nu’, ‘het Nokia van de toekomst’, ‘het Facebook van Mark Zuckerberg’, et cetera. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige bedrijfsnamen bevatten een herkenbaar de-woord, bijvoorbeeld ‘De KNVB’ of ‘De Bijenkorf’. Naar deze bedrijfsnamen wordt meestal met ‘haar’ verwezen. In het geval van de KNVB wordt alsnog met ‘zijn’ verwezen, vanwege het feit dat de ”B’ voor ‘bond’ staat, en dat is een mannelijk woord.

Bij afkortingen van bedrijfsnamen wordt het nog lastiger om het juiste verwijswoord toe te passen:

De UvA heeft haar website vernieuwd. De ‘u’ staat voor ‘universiteit’, en dat is een vrouwelijk woord.

Bij afkortingen waar het lidwoord ‘het’ voor kan staan, dient ‘zijn’ te worden gebruikt:

Het CBS heeft een rapport uitgebracht over (…).

Bij sommige eigennamen kan zowel ‘het’ als ‘zijn’ worden gebruikt, bijvoorbeeld bij ASN Bank. Het woord ‘bank’ is zowel een mannelijk als vrouwelijk woord, dus kan er met ‘haar’ of ‘zijn’ naar worden verwezen.

 

Dus?

Samengevat kan gezegd worden dat wanneer de naam van een onderneming een mannelijk woord bevat, er verwezen wordt met het bezittelijk voornaamwoord ‘zijn’. Als de onderneming een vrouwelijk woord bevat, verwijs je met ‘haar’. Wanneer het kernwoord van de bedrijfsnaam zowel mannelijk als vrouwelijk is, kun je er zowel met ‘zijn’ als ‘haar’ naar verwijzen. Bij veel bedrijfsnamen is er echter geen kernwoord af te leiden, zoals Google. Zulke namen worden aangemerkt als onzijdig, en dan moet ‘zijn’ worden gebruikt. De afkortingen NV en BV achter een bedrijfsnaam hebben geen invloed op de verwijsvorm.

Wil je dat we je scriptie, PvA of verslag compleet nakijken, op zowel taalfouten als inhoud? Stuur je tekst dan in via ons uploadsysteem, of neem contact op met Scriptium voor de mogelijkheden.

 

Scriptie nakijken

 

Laat een reactie achter