Validiteit als eis

Een onderzoek moet volgens wetenschappelijke richtlijnen betrouwbaar, relevant en in hoge mate valide zijn. Validiteit is de mate waarin de resultaten van jouw scriptie overeenkomen met de feiten in de realiteit. Als je de validiteit van je scriptie beoordeelt, vraag je jezelf af of jouw onderzoek wel gemeten heeft wat je wilde meten. Je werpt dus een kritische blik op je onderzoeksmethodiek, -instrument, -opzet en de variabelen in je onderzoek.

          Het is overigens niet zo dat een onderzoek wel of niet valide is. In principe is elk onderzoek in bepaalde mate valide, de resultaten weerspiegelen immers altijd wel enigszins de werkelijkheid. Maar het ene onderzoek heeft meer validiteit dan het andere.

 

Validiteit in je scriptie

Als je de validiteit in je scriptie bespreekt, dien je dus te onderbouwen waarom jouw onderzoeksinstrument heeft gemeten wat het moet meten. Je verklaart je keuzes en gaat na waar in jouw onderzoek bias te vinden is. ‘Bias’ is de academische term voor systematische fouten in je onderzoek die zorgen dat je onderzoek in validiteit afneemt.

          Het is van belang om je te realiseren dat ‘volledige validiteit’ vrijwel niet bestaat. Bij volledige validiteit zou jouw onderzoeksinstrument een exacte replica van de situatie in de werkelijkheid moeten zijn, en dat is onmogelijk. Enkel en alleen in het feit dat je de werkelijkheid nabootst ontstaat al bias.

 

Soorten validiteit

Er bestaan verscheidene vormen van validiteit. Niet alle onderwijsinstellingen eisen dat je aandacht besteedt aan alle soorten, dus het is aan te bevelen de validiteit van je onderzoek te bespreken met je scriptiebegeleider voordat je aan je onderzoeksopzet begint. Scriptiebegeleiders van Scriptium kunnen je tevens helpen bij het verminderen van bias in je onderzoek.

 

Soorten validiteit: onderzoeksinstrument

Laten we eerst de verschillende soorten validiteit die van invloed zijn op je onderzoeksinstrument benoemen. Het onderzoeksinstrument is het middel waarmee je jouw onderzoek uitvoert. Dit kunnen bijvoorbeeld interviews of enquêtes zijn.

 

  • Indruksvaliditeit

Indruksvaliditeit wordt ook wel schijnvaliditeit genoemd. Een onderzoeksinstrument heeft indruksvaliditeit als het op het eerste gezicht valide lijkt. Je werpt als het ware snel een blik op de interviewvragen en ziet dan dat de vragen overeen lijken te komen met het onderzoeksonderwerp. Het onderzoeksinstrument wekt dan de schijn op valide te zijn, terwijl dat op wetenschappelijk niveau niet zo hoeft te zijn.

 

  • Inhoudsvaliditeit

Inhoudsvaliditeit houdt zich bezig met de ‘dekking’ van je onderzoek. Als je onderzoeksinstrument een hoge mate van inhoudsvaliditeit heeft, dan komen alle te onderzoeken aspecten van je onderzoeksonderwerp aan bod. Onderzoek je bijvoorbeeld de klanttevredenheid van een nieuwe wasmachine, dan dien je middels beschikbare theorie uit te zoeken welke vragen er in een enquête gesteld moeten worden om klanttevredenheid te onderzoeken. Als al deze vragen en vragen over de wasmachine in je enquête opgenomen zijn, heb je jouw inhoudsvaliditeit gewaarborgd.

 

  • Begripsvaliditeit (constructvaliditeit)

Deze vorm van validiteit is voornamelijk relevant voor kwalitatief onderzoek naar meningen. Een simpel voorbeeld van ontbrekende begripsvaliditeit is als je het gewicht van iets probeert te meten in meters. Het is algemeen wetenschappelijk vastgesteld dat kilogrammen geschikt zijn voor het meten van gewicht en iedereen heeft een universeel idee van wat, bijvoorbeeld, één kilogram is.

          Bij kwalitatief onderzoek zijn er vaak geen eenduidige meeteenheden voor bijvoorbeeld ‘tevredenheid’, ‘uitstraling’ of ‘sfeer’. Om de begripsvaliditeit van je onderzoek te waarborgen, dien je dit soort begrippen dus te definiëren voor je onderzoeksparticipanten.

 

  • Criteriumvaliditeit

Criteriumvaliditeit waarborg je door uitvoerig literatuuronderzoek te doen. Deze mate van validiteit is van toepassing op de mate waarin de resultaten van jouw onderzoek aansluiten op en bij resultaten uit eerder, vergelijkbaar onderzoek.

 

  • Ecologische validiteit

Ecologisch valide onderzoeksinstrumenten worden toegepast op de plek en wanneer de situatie overeenkomt met de werkelijkheid. Als je de reactie van medewerkers wilt meten als ze moeten werken tijdens heet zomerweer, dien je in een ideale situatie de interviews/enquêtes af te nemen in soortgelijk zomerweer.

 

Soorten validiteit: onderzoeksresultaten

De volgende soorten validiteit zijn van invloed op je resultaten in het algemeen:

 

  • Interne validiteit

Een hoge interne validiteit waarborg je door je onderzoeksmethode academisch te onderbouwen, door aan alle vorige vormen van validiteit te voldoen. Een hoge interne validiteit zorgt voor kwalitatief hoge onderzoeksresultaten.

 

  • Externe validiteit

Externe validiteit wordt ook wel generaliseerbaarheid genoemd. Nadat je onderzoek is uitgevoerd, stel je vast hoe generaliseerbaar je onderzoeksresultaten zijn.

 

Kijk mijn thesis na [/one_half]

 

Laat een reactie achter