Vaag taalgebruik voorkomen

Je hebt een uitgebreid scriptie onderzoek achter de rug, en nu is het tijd om je bevindingen op te schrijven. Het is belangrijk dat je jouw resultaten en conclusies zo helder mogelijk beschrijft, zodat ze goed overkomen op de lezer. Dit kan best lastig zijn. De een heeft hier meer tijd voor nodig dan de ander. Het is belangrijk om vaag taalgebruik in je scriptie te voorkomen, omdat je tekst dan betrouwbaarder overkomt. Uiteindelijk draait academisch schrijven om twee dingen: objectiviteit en helderheid. Vaag taalgebruik zit vooral de helderheid van je tekst in de weg. In dit artikel wijzen we je op de verschillende vormen van vaag taalgebruik die makkelijk een scriptie in sluipen. Daarnaast geven we tips over helder schrijven.

Soorten vaag taalgebruik

Vaag taalgebruik komt natuurlijk in vele soorten en maten. Onderstaand hebben we enkele voorbeelden gegeven die we vaak in scripties langs zien komen. 

Vage aanduiding van hoeveelheid

In een scriptie moet je hoe dan ook hoeveelheden aanduiden. Vooral bij kwantitatief onderzoek zien we veel duidingen van hoeveelheid in de resultatensectie. Het is van belang dat deze duidingen zo precies mogelijk zijn. Hieronder staan enkele voorbeelden van vage aanduidingen en duidelijke oplossingen.

 • Enkele participanten waren het niet eens met de stelling.

 • 20% van de participanten wars het niet eens met de stelling.

 • Vier participanten waren het niet eens met de stelling.

 • Een vervolgonderzoek zal binnen een paar jaar gewenst zijn.

 • Een vervolgonderzoek zal binnen drie jaar gewenst zijn.

 • Het behalen van een voldoende was voor de meeste leerlingen geen probleem.

 • Het behalen van een voldoende was voor 55% van de leerlingen geen probleem.

Vage aanduiding van tijd

Aanduidingen van tijd zijn vooral van belang voor de inleiding van je scriptie en de methodebeschrijving. Het kan dan gaan over letterlijke tijdsmarkeringen (jaartallen bijvoorbeeld) of abstracte tijdsmarkeringen. Hieronder zijn weer enkele voorbeelden te vinden.

 • Corona was dit jaar de grote boosdoener als het ging om continuïteit.

 • Corona was in 2021 de grote boosdoener als het ging om continuïteit.

 • Er werd toen een afname van klachten bemerkt bij alle respondenten.

 • Er werd in de vakantieperiode een afname van klachten bemerkt bij alle respondenten.

 • Scholen konden eerder gemakkelijker subsidie aanvragen.

 • Scholen konden voor de wetswijziging van oktober 2018 gemakkelijker subsidie aanvragen.

Vage aanduiding van plaats

Ook bij aanduidingen van plaats maken we onderscheid in letterlijke duidingen en abstracte duidingen. Vertel je lezer altijd waar ‘hier’ precies is. Plaatsduidingen kunnen ook gaan over plaatsen in de tekst zelf.

 • De proeftesten hadden daar significant minder effect.

 • De proeftesten hadden in Arnhem significant minder effect.

 • De tabel hierboven geeft een overzicht van de gesignaleerde vogelsoorten.

 • Tabel 3 geeft een overzicht van de gesignaleerde vogelsoorten.

 • Een gedetailleerder overzicht van de betrokken shareholders is te vinden in de bijlagen.

 • Een gedetailleerder overzicht van de betrokken shareholders is te vinden in Bijlage IX.

Let op! De uitzonderingen

Toch is het niet zo dat je per definitie woorden als ‘hier’, ‘daar’ en ‘dit jaar’ moet voorkomen. Als je namelijk eerder in de tekst hebt geduid waar je het precies over hebt, hoeft je dat niet elke keer te herhalen. Je gebruikt dan een verwijswoord om de tekst leesbaar te houden. Zorg dan dus wel dat alle verwijswoorden duidelijk zijn. 

 • In Gelderland werden de samples verspreid onder bewoners. De proeftesten hadden daar significant minder effect.

 • In Gelderland, specifiek in Arnhem werden de samples verspreid onder bewoners. De proeftesten hadden daar significant minder effect.

 • De verschillen per periode werden wel duidelijk bij de vergelijking tussen de vakantieperiode en de schoolperiode. Er werd toen een afname van klachten bemerkt bij alle respondenten.

 • De verschillen per periode werden wel duidelijk bij de vergelijking tussen de vakantieperiode en de schoolperiode. Er werd toen respectievelijk een afname van klachten en een toename van klachten bemerkt bij alle respondenten.

Laten we deze vage duidingen omzetten naar concrete tips die je kunt volgen tijdens het schrijven van je scriptie.

Tip 1 - Laat geen vragen bij de lezer achter

Wees altijd duidelijk in je scriptie over wat je in het onderzoek hebt gedaan en wanneer. Als je bijvoorbeeld interviews hebt afgelegd, schrijf dan duidelijk op hoeveel dit er precies zijn. Vermijdt zinnen als: ‘Ik heb hiervoor enkele interviews afgelegd’. Voor de mate van reproduceerbaarheid van je scriptie is het belangrijk dat de methodologie goed beschreven staat. Wees hier dus helder in. Daarnaast is het altijd goed om duidelijk te zijn over tijd. Als je bijvoorbeeld een bepaalde ontwikkeling bespreekt, wees dan duidelijk over wanneer die heeft plaatsgevonden. Schrijf dus niet op hoe de situatie ‘op een gegeven moment’ was, maar bijvoorbeeld ‘in 2017’. Zo ben je duidelijk in je onderzoek en kom je meer over als een expert.

Tip 2 - Zorg dat de lezer niet hoeft te zoeken

Wees in de tekst duidelijk over waar je naar verwijst. Meestal wordt dit bepaald door het referentieformat dat je gebruikt (Chicago, APA, MLA). Als je bijvoorbeeld tabellen of figuren toevoegt aan je scriptie geef deze dan nummers. Zo kun je in de tekst op een duidelijke manier naar de figuren verwijzen, bijvoorbeeld (fig. 1). Daarnaast kun je naar een bepaalde pagina verwijzen als je het hebt over een stuk tekst. Het kan ook zijn dat je interviews of enquêtes in bijlages hebt toegevoegd. Wees er duidelijk over waar de lezer deze kan vinden.

Tip 3 - Voorkom passieve zinnen

Je kunt het beste zoveel mogelijk actieve zinnen gebruiken in een scriptie. Maar wat is een actieve zin? In een actieve zin voert het onderwerp een handeling uit. In een passieve zin ondergaat het onderwerp een handeling. Actieve zinnen maken een tekst helderder. Toch is het soms niet te vermijden om een passieve zin te gebruiken. Je doet dit bijvoorbeeld als je het gebruik van ‘ik’ in je scriptie wilt vermijden. Als je je tekst hebt geschreven, kijk deze dan nog even na op onnodige passieve zinnen. Waar mogelijk kun je aanpassingen aanbrengen om de scriptietekst duidelijker te maken.

 • Dat het telefoongebruik in de avond invloed heeft op de slaapkwaliteit wordt aangetoond door de resultaten.

 • De resultaten van het experiment tonen aan dat telefoongebruik in de avond invloed heeft op de slaapkwaliteit.

Professionele scriptiehulp

Heb je commentaar gekregen dat je scriptie vaag taalgebruik bevat of ondervind je andere problemen? Scriptium kan je helpen de zinnen leesbaarder te maken. We corrigeren de spelling, taal en zinsstructuur van je tekst. Desgewenst controleren we je scriptie zelfs op inhoud. Daarmee bieden we een unieke scriptieservice.

Een sterke scriptie is niet alleen het sluitstuk van je studie. Het is ook een visitekaartje op de arbeidsmarkt. Ga voor een topscriptie en laat je scriptie daarom nakijken door een professionele corrector van Scriptium.

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

4 reacties

 1. Hallo Damien,
   
  Een verkeerde logica in een scriptie is een veelvoorkomend probleem. Er valt niet in het kort of in het algemeen uit te leggen hoe je de logica van een bepaalde tekst in je scriptie kunt verbeteren. Het hangt van de specifieke tekst af wat er precies aan veranderd moet worden om de logica recht te trekken. Je kunt wel deze regels in ogenschouw nemen:
   
  – Van het verleden naar het huidige moment gaan;
  – Van norm naar uitzondering gaan;
  – Van theorie naar praktijk schrijven;
  – Van oorzaak naar gevolg schrijven;
  – Van algemeen naar detail gaan;
  – Van probleem naar oplossing gaan.
   
  Uiteindelijk gaat het bij het schrijven van een scriptie (groten)deels om retoriek: overtuig je de lezer van je verhaal of niet? Als er gaten in de logica en argumentatie zitten, zul je een lezer minder goed kunnen overtuigen. Veel studenten hebben moeite met logica. Het is van belang je in de lezer te verplaatsen. Als iemand dit onderzoek aan jou zou voorleggen of vertellen, zou het jou dan overtuigen, en zou je het kunnen begrijpen? 

 2. Mijn begeleider zegt dat de informatie niet duidelijk en volledig is. Ik snap eigennlijk niet wat ie ermee bedoelt of wat ik moet doen?

 3. Hallo Lottie,
   
  Bedankt voor je vraag. Ook dit zien we vaak terugkomen in scripties. Het is belangrijk dat de gegeven informatie compleet is. Ook hierbij is het van belang je in de lezer te verplaatsen. Jij als onderzoeker beschikt over meer kennis en informatie over het onderwerp dan de lezer. Ga er dus niet (altijd) van uit dat hij weet wat jij ook weet. Het is van belang om informatie duidelijk en volledig neer te zetten, zonder in onnodige details te vervallen. Enkele vragen die je kunt stellen wanneer je informatie in de tekst verschaft:
   
  – Wat is de informatie? (Weet de lezer over welke informatie/feiten/gegevens het gaat?)
  – Wie geeft de informatie? (Waar komt de informatie vandaan?).
  – Aan wie wordt de informatie gegeven? (Voor wie/wat in het onderzoek is deze informatie bruikbaar?).
  – Waarom wordt de informatie gegeven? (Met welk doel schrijf je deze informatie op?)
  – Van welke periode of van welk jaartal komt de informatie? (Bijvoorbeeld 2022).

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?