Interview transcriberen

De vraag hoe je een interview in een onderzoek of scriptie moet transcriberen kan op twee manieren beantwoord worden. Je kunt ervoor kiezen de interviews letterlijk te transcriberen, waarbij je de tekst uittypt op basis van wat letterlijk door de geïnterviewde is gezegd. Daarnaast kun je de interviews woordelijk transcriberen. Bij deze laatste vorm schrijf je de interviews niet letterlijk uit, maar zorg je dat er een coherent verhaal uitgeschreven wordt en dat de tekst goed loopt.

Letterlijke en woordelijke transcriptie

De voorkeur van Scriptium gaat uit naar woordelijk transcriberen, omdat je er hiermee voor zorgt dat de tekst leesbaar en begrijpelijk is. Ook veel onderwijsinstellingen geven de voorkeur aan het woordelijk transcriberen van interviews. Ga daarom bij je onderwijsinstelling na in hoeverre de interviews op een begrijpelijke, leesbare wijze getranscribeerd dienen te worden.

Je kunt je transcripties ook laten maken door een transcriptor van Scriptium. Je levert dan de audiobestanden aan, en onze corrector maakt er een transcriptie van. Het daadwerkelijk coderen of interpreteren moet je zelf doen, maar dat kan wel in samenwerking met een scriptiebegeleider. Ook is het mogelijk om je transcriptieverslag te laten nakijken op taal. Een voorbeeld van een verbetering die de correctoren van Scriptium toepassen bij interviews:

Dit kan beter op deze manier geschreven worden:

Letterlijke versus woordelijke transcriptie - voorbeelden

Hieronder volgt een voorbeeld van een stuk dat zowel letterlijk als woordelijk is getranscribeerd. Aan de linkerkant staat de letterlijke transcriptie, aan de rechterkant de woordelijke.

Hoe om te gaan met taalfouten bij het transcriberen

Als basisprincipe geldt dat er geen taalfouten in de getranscribeerde teksten moeten zitten. Ook taalfouten in de interviews kunnen er namelijk toe leiden dat je scriptie wordt afgekeurd.

Er zijn twee soorten taalfouten die kunnen ontstaan bij interviews en transcripties. De ene soort komt voort uit taalfouten die de geïnterviewde zelf maakt bij het geven van antwoorden. Omdat het vaak gaat om spreektaal, is er meer vrije ruimte bij het transcriberen en opschrijven van de interviews. De antwoorden hoeven taalkundig niet perfect geconstrueerd te worden. Als ze maar geen grote taal- en spelfouten bevatten.

Daarnaast kunnen er taalfouten ontstaan doordat de transcribeerder de interviews niet juist heeft getranscribeerd en dus zelf taal- en spelfouten heeft gemaakt bij het uittypen. Grote grammaticale fouten en spelfouten mogen niet in interviews staan en dienen dus gecorrigeerd te worden.

Wil je je interviews door een professional laten nakijken? Bij Scriptium kunnen we 24 uur per dag je teksten controleren. Je kunt ze snel en makkelijk uploaden op onze website. Al binnen 20 uur kun je ze verbeterd terugkrijgen.

Bijlagen

Neem de uitgeschreven interviews op in de bijlagen. Op die manier kan de beoordelaar de resultaten van het onderzoek toetsen en nagaan of je gemeten hebt wat je moest meten. In je onderzoek zelf, in het gedeelte resultaten, zou je dan enkele quotes of uitspraken van geïnterviewden kunnen opnemen. Verwijs dan in de lopende tekst terug naar de bijlage tussen haakjes. Dus op deze manier:

“Respondent 3 gaf aan dat het soms flink aanpoten is op de vrijdagen en in het weekend (Bijlage 2).”

Software

Er zijn verschillende transcriptiesoftware die het werk voor jou makkelijker kunnen maken. We zetten ze hieronder op een rijtje:

 • VoxSigma zet spraak in drie stappen om naar tekst. Het is bedoeld voor het verwerken van flink wat audiobestanden.

 • InqScribe is een transcriptiesoftware dat net als VoxSigma meerdere talen ondersteunt. Het is flexibel en makkelijk te gebruiken omdat het rekening houdt met gebruikersgemak.

Hulp bij interviews transcriberen

Het transcriberen c.q. uittypen van scriptie-interviews kost tijd, zeker als het veel interviews zijn. Een transcribeerder behoort over de volgende eigenschappen en zaken te beschikken:

 • Snel kunnen werken (vooral snel typen)

 • Uitstekende taalvaardigheid

 • Goed kunnen luisteren

 • Verstand van praktijkonderzoek

 • De juiste software (en hardware eventueel in de vorm van een voetpedaal)

Je kunt een expert van Scriptium inschakelen om je interviews te transcriberen. Onze scriptiespecialisten hebben veel kennis van praktijkonderzoek. Zij weten precies hoe ze snel en adequaat moeten werken. Daarbij staan ze 7 dagen per week tot je beschikking. Neem vandaag nog contact met ons op, en we komen snel bij je terug.

4 reacties

 1. Ik heb, eigenlijk achteraf, teveel interviews voor wat ik nodig heb. Maar je kan er eigenlijk niet teveel van hebben. Ik moet ze echter allemaal transcriberen en dat kost veel tijd. Ik heb in totaal 6 uur opgenomen. Hoe lang duurt het transcriberen ongeveer?

 2. Hallo Sophie,
   
  bedankt voor je vraag. Transcriberen is een tijdrovende bezigheid. Het duurt ongeveer 4 tot 6 uur om audio van één uur uit te typen. Het is ook afhankelijk van hoe snel je kunt typen en van de kwaliteit van het audiobestand. Bij 1 uur audio zul je 20 à 35 pagina’s A4 transcriberen. Bij 6 uur zal het dus tussen de 24 en 36 uur duren en je komt dan uit op tussen de 120 en 210 pagina’s.

 3. Hallo Chocoladevla,
   
  Als je interviews opgenomen zijn, kun je de opname als volgt in Word transcriberen:
   

 4. 1. Meld je aan bij Microsoft 365 met Microsoft Edge of Chrome
 5. 2. Ga naar Start > Dicteer vervolgkeuzelijst > Transcriberen
 6. 3. Selecteer audio uploaden
 7. 4. Kies een audiobestand uit de bestandskiezer. Zorg er daarbij voor dat je het deelvenster Transcriberen openhoudt tijdens het transcriberen.
 8. 5. Je transcript verschijnt naast het Word-document, samen met de opname. Wil je er bijvoorbeeld een citaat uit halen, dan klik je op het pluspictogram op een willekeurige regel van het transcript en het citaat wordt dan toegevoegd.
 9.  

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?