Interview transcriberen

De vraag hoe je een interview in een onderzoek of scriptie moet transcriberen kan op twee manieren beantwoord worden. Je kunt ervoor kiezen de interviews letterlijk te transcriberen, waarbij je de tekst uittypt op basis van wat letterlijk door de geïnterviewde is gezegd, of je kunt de interviews woordelijk transcriberen. Bij deze laatste vorm schrijf je de interviews niet letterlijk uit, maar zorg je ervoor dat er een coherent verhaal uitgeschreven wordt en dat de tekst goed loopt.

 

Letterlijke transcriptie

De voorkeur van Scriptium gaat uit naar de laatste vorm, omdat je er hiermee voor zorgt dat de tekst leesbaar en begrijpelijk is. Ook veel onderwijsinstellingen geven de voorkeur aan het woordelijk transcriberen van interviews. Ga daarom bij je onderwijsinstelling na in hoeverre de interviews op een begrijpelijke, leesbare wijze getranscribeerd dienen te worden. Je kunt je interviewtranscripties ook laten maken door een corrector van Scriptium. Je levert dan de audiobestanden aan, en onze corrector maakt er een transcriptie van. Het daadwerkelijk coderen of interpreteren moet je zelf doen, maar dat kan wel in samenwerking met een scriptiebegeleider.  Ook is het mogelijk om je transcriptieverslag te laten nakijken op taal. Een voorbeeld van een verbetering die de correctoren van Scriptium toepassen bij interviews:

‘’Nou ja, hmm, ik denk het wel, het is wel even zoeken natuurlijk, maar uh het is wel te vinden. Het was eerder wel makkelijker, toen je zeg maar, tja, uh echt zo’n stappenplan had.’’

Dit kan beter op deze manier geschreven worden:

‘’Nou ja, ik denk het wel, het is wel even zoeken natuurlijk, maar het is wel te vinden. Het was eerder wel makkelijker, toen je echt zo’n stappenplan had.’’

 

Bijlagen

Neem de uitgeschreven interviews op in de bijlagen. Op die manier kan de beoordelaar de onderzoeksresultaten van je onderzoek toetsen en nagaan of je gemeten hebt wat je moest meten. In je onderzoek zelf, in het gedeelte resultaten, zou je dan enkele quotes of uitspraken van geïnterviewden kunnen opnemen. Verwijs dan in je lopende tekst terug naar de bijlage tussen haakjes. Dus op deze manier:

“Respondent 3 gaf aan dat het soms flink aanpoten is op de vrijdagen en in het weekend (Bijlage 2).”

 

Software

Er zijn verschillende transcriptiesoftware die het werk voor jou makkelijker kunnen maken. VoxSigma zet spraak om naar tekst in drie stappen en is bedoeld voor het verwerken van flink wat audiobestanden. InqScribe is een transcriptiesoftware dat net als VoxSigma meerdere talen ondersteunt. Het is flexibel en makkelijk te gebruiken omdat het rekening houdt met gebruikersgemak. Het transcriberen c.q. uittypen van scriptie-interviews kost tijd, zeker als het veel interviews zijn. Er zijn diverse bureaus die dat voor je kunnen doen, zoals Transcriptie online . Ook kun je een advertentie plaatsen op scriptiespot, een platform/marktplaats voor scriptiehulp, of een expert van Scriptium om hulp vragen. 

 

 

Laat een reactie achter