Theoretisch kader

Het theoretisch kader van je scriptie is een vast onderdeel van je scriptie, wat het onderzoek van je scriptie een goed wetenschappelijk fundament geeft en alle handvatten biedt voor de rest van je scriptie. Tijdens het schrijven van een theoretisch kader ga je van start met een literatuuronderzoek met als doel om meer te leren over het onderwerp van je scriptie. Hierbij ga je aan de slag met de literatuurlijst en zal je de begrippen in je scriptie gaan definiëren. In het theoretische kader presenteer je vervolgens relevante begrippen en de daar bijbehorende definities, modellen en theorieën ten aanzien van het onderwerp van je scriptie. Daarnaast heb je als het goed is inmiddels de probleemanalyse opgesteld met de hiervoor relevante probleemstelling en deelvragen. In het theoretische kader zal je deze deelvragen ook gaan beantwoorden.

 

Het doel van een theoretisch kader

Na het opstellen van de probleemstelling en de onderzoeksvragen ga je jouw onderzoek inkaderen. Dit doe je door te onderzoeken en vervolgens te beschrijven welke theorieën en modellen er zijn met betrekking tot je onderwerp en welke je zult gaan gebruiken voor je onderzoek. Door het maken van de keuzes betreffende welke theorieën en modellen je zult gaan gebruiken wordt duidelijk welke specifieke richting je onderzoek op zal gaan. Vervolgens dien je in een theoretisch kader te beargumenteren waarom je ervoor hebt gekozen om de desbetreffende theorieën en modellen te gebruiken in je onderzoek. Zo geef je meteen aan je niet zomaar je hele scriptie uit je duim zuigt maar dat je onderzoek toch echt gebaseerd is op wetenschappelijke theorie.

 

Hoe pak je de inhoud van een theoretisch kader aan?

Alles begint bij het afbakenen van de probleemstelling, onderzoeksvragen en deelvragen. Je introduceert de kernbegrippen uit de probleemstelling en deelvragen waarna je op zoek gaat naar alle informatie die over deze kernbegrippen in de wetenschappelijke theorie te vinden is. Deze wetenschappelijke theorie vind je in wetenschappelijke boeken en artikelen en bijvoorbeeld in andere reeds verrichte onderzoeken. Dit is jouw literatuuronderzoek.

 

Nadat je de kernbegrippen hebt geselecteerd en aan de hand van de wetenschappelijke theorie die er te vinden is de definities van deze kernbegrippen hebt uitgewerkt is het tijd voor de volgende stap. Met dank aan het literatuuronderzoek ben je er nu achter hoe de kernbegrippen worden gedefinieerd. Hierop kies je de definitie die goed aansluit bij de richting waar jij met jouw onderzoek heen wilt. Nu je zowel bekend bent met de kernbegrippen als met de definitie ga je de hiervoor relevante theorieën en modellen beschrijven. Daarnaast beargumenteer je waarom je deze theorieën en modellen wel of niet gebruikt. De wijze waarop je met deze factoren aan de slag gaat omschrijf je niet hier, maar pas later in de onderzoeksmethodologie. Tenslotte dien je eventuele relaties tussen begrippen te benoemen.

 

Niet vergeten: je geraadpleegde bronnen benoemen in de stijl die bij jouw opleiding wordt gehanteerd. Voor veel studies is deze referentiestijl de APA-stijl. Let er ook op dat jouw bronnen niet uit de oertijd stammen. Bij elk nieuw onderzoek is het van belang dat je de bronnen gebruikt die nieuw zijn. Dit is natuurlijk ook logisch, een boek uit 2010 over Social Media Branding is bijvoorbeeld in de huidige maatschappij niet meer de meest bruikbare bron.

 

Beantwoorden van onderzoeksvragen

In een theoretisch kader kun je de vragen beantwoorden met behulp van het literatuuronderzoek die je hebt verricht. Vaak betekent dit dat je nu in staat bent om in grote lijnen op de onderzoeksvragen antwoord te geven, maar op de deelvragen nog niet, omdat dit verder onderzoek vereist. Bovendien kun je het literatuuronderzoek gebruiken om een hypothese op te stellen of juist om jouw opgestelde hypothese te bevestigen of te ontkrachten.

 

Tip: maak een checklist voor jezelf waarin je alle bovengenoemde punten verwerkt. Op die manier weet je zeker dat je niets vergeet!

 

Studiebegeleiding

 

 

Raquel - planning voor huiswerk

Raquel is blogschrijfster bij Scriptium. Ze heeft een haat-liefdeverhouding met haar workouts, maar compenseert dit met haar passie voor gezond eten. Ze wordt gelukkig van vrienden en familie en beleeft haar geluksmomentjes zowel in de kroeg als gezellig thuis.

Laat een reactie achter