Wat is een thema?

Een thematische analyse, dat kan als een mond vol klinken als je er niet bekend mee bent. Daarom beginnen we bij het begin: wat is een thema? Een thema is een belangrijk idee of concept dat naar voren komt in een reeks gegevens, zoals interviews, observaties, teksten of sociale media-berichten. Het is een ‘algemeen idee’ dat zich door de gegevens heen bevindt en dat kan worden geïdentificeerd door het verzamelen en analyseren van de gegevens. Thema’s kunnen verschillende vormen aannemen. Ze kunnen betrekking hebben op emoties, gedachten, attitudes, gedrag of ervaringen. Ze kunnen ook verbonden zijn met specifieke categorieën of onderwerpen. In een thematische analyse worden thema’s geïdentificeerd en geanalyseerd om te begrijpen hoe ze verbonden zijn met elkaar en hoe ze de gegevens beïnvloeden.

Wat is een thematische analyse?

Een thematische analyse is een methode om informatie te verzamelen, te organiseren en te interpreteren. Het is een manier om een grote hoeveelheid gegevens te analyseren en te structureren in thema’s of categorieën. Deze methode wordt vaak gebruikt in kwalitatief onderzoek, zoals interviews, observaties of focusgroepen. Thematische analyse kan ook worden gebruikt om teksten of andere soorten gegevens te analyseren, zoals sociale media-berichten of online reviews. Het kan helpen om de belangrijkste punten van een onderwerp te identificeren en te begrijpen hoe deze verbonden zijn met elkaar.

Mogelijke onderzoeksvragen bij een thematische analyse

Er zijn verschillende onderzoeksvragen die beantwoord kunnen worden met een thematische analyse. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Wat zijn de belangrijkste thema's die naar voren komen onder klanten van bedrijf X over hun ervaringen met een bepaald product?

  • Welke categorieën of factoren komen naar voren in online reviews van een bepaald restaurant?

  • Wat zijn de belangrijkste thema’s onder werknemers over hun ervaringen met een nieuw klantcontactsysteem?

  • Wat zijn de belangrijkste thema's die naar voren komen in sociale media-berichten over een bepaald onderwerp?

  • Welke categorieën of thema's komen naar voren in een reeks observaties van een bepaalde groep mensen in hun natuurlijke omgeving?

Verschillende benaderingen bij thematische analyses

Er zijn verschillende benaderingen voor thematische analyse, afhankelijk van de specifieke doelen en context van het onderzoek. Sommige benaderingen zijn:

  • A priori thematische analyse. Er is sprake van een a priori thematische analyse wanneer de onderzoeker van tevoren specifieke thema's of categorieën identificeert die zullen worden geanalyseerd in de gegevens. De onderzoeker gaat dan op zoek naar voorbeelden van deze thema's in de gegevens.

  • A posteriori thematische analyse. In deze situatie gaat de onderzoeker eerst grondig bestuderen en daarna thema's of categorieën identificeren die naar voren komen.

  • Gecodeerde thematische analyse. Hierbij gaat de onderzoeker eerst grondig bestuderen en daarna specifieke codes toekennen aan bepaalde delen van de gegevens die aansluiten bij bepaalde thema's of categorieën. De codes kunnen handmatig worden toegekend of met behulp van software.

  • Latente thematische analyse. Hier heeft de onderzoeker vooraf geen bepaalde thema's of categorieën. De software analyseert de gegevens om de thema's of categorieën te identificeren die naar voren komen.

  • Gecombineerde thematische analyse. Hierbij gebruikt de onderzoeker een combinatie van verschillende benaderingen. Je kunt denken aan een combinatie van a priori en a posteriori of gecodeerde en latente thematische analyse.

De stappen om een thematische analyse uit te voeren

Er zijn verschillende stappen om een thematische analyse uit te voeren. Hieronder staan enkele algemene stappen die gebruikelijk zijn bij deze methode.

Stap 1. Verzamel en selecteer de gegevens

Verzamel alle relevante gegevens die moeten worden geanalyseerd. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit interviews, observaties, focusgroepen, teksten of sociale media-berichten.

Stap 2. Lees en bestudeer de gegevens grondig

Lees alle gegevens zorgvuldig en probeer een begrip te krijgen van de belangrijkste punten en thema’s. Maak eventueel notities of highlights om belangrijke informatie te markeren.

Stap 3. Identificeer thema's of categorieën

Identificeer de belangrijkste thema’s of categorieën die naar voren komen in de gegevens. Dit kan a priori worden gedaan, of door de gegevens grondig te bestuderen en daarna thema’s of categorieën te identificeren die naar voren komen.

Stap 4. Codeer de gegevens

Codeer de gegevens door specifieke codes toe te kennen aan delen van de gegevens die aansluiten bij bepaalde thema’s of categorieën. Dit kan handmatig worden gedaan of met behulp van software, zoals MaxQda.

Thematisch coderen is een methode om teksten of gesprekken te analyseren door specifieke thema’s of categorieën te labelen en te identificeren. Bijvoorbeeld, als je een interview met mensen hebt gehouden over hun ervaringen met afvalbeheer, zou je specifieke thema’s kunnen identificeren, zoals “recycling”, “overvolle afvalcontainers” en “duurzame afvalverwerking”. Vervolgens zou je deze thema’s kunnen labelen en markeren in de tekst van het interview, zodat je gemakkelijk de verschillende onderwerpen kunt terugvinden en analyseren. Dit kan nuttig zijn om trends te identificeren en patronen te ontdekken in de manier waarop mensen over bepaalde onderwerpen praten.

Stap 5. Analyseer de gegevens

Analyseer de gegevens om de belangrijkste punten te identificeren en te begrijpen hoe deze verbonden zijn met elkaar. Maak eventueel diagrammen of tabellen om de gegevens visueel te presenteren.

Stap 6. Schrijf het rapport of beschrijf de gegevens

Schrijf de bevindingen van de thematische analyse op. Maak gebruik van quotes, voorbeelden en andere relevante gegevens om de bevindingen te ondersteunen.

Meer hulp nodig? Scriptium staat voor je klaar

Loop je tegen problemen aan tijdens het schrijven van je scriptie? Scriptium kan je helpen om je eindwerk foutloos in te leveren. Onze professionele begeleiders staan 24/7 voor je klaar om je scriptie naar een hoger niveau te tillen. Heb je je scriptie of verslag al af? Schakel dan één van onze correctoren in om je tekst na te laten kijken op taal en zinsstructuur . Wil je liever je scriptie laten nakijken op inhoud? Ook daarvoor ben je bij Scriptium aan het juiste adres. Neem vandaag nog contact met ons op, en we helpen je meteen!

Aniek is contentschrijver bij Scriptium. Ze studeerde Crossmediale Communicatie aan Hogeschool Rotterdam en heeft inmiddels al enige ervaring in de wereld van marketing en communicatie. Haar passie ligt bij het schrijven en creëren van content dat er toe doet.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?