Click Fraud Protection

Taalkundige & inhoudelijke correctie van scripties en essays

Tekst vertalen
4.8/5    9 stemmen
9 stemmen


Wij hechten waarde aan je mening. Breng je stem uit en laat ons weten wat je van Scriptium vindt.

Scriptiecorrectiebureau

In de basis is Scriptium een scriptiecorrectiebureau, maar bij ons kun je tevens een tekst vertalen. We hebben ons gespecialiseerd in het nakijken van scripties op taal, structuur en inhoud en het begeleiden van studenten tijdens het scriptieproces. Ingestuurde scripties, en andere teksten, worden door een corrector nagekeken en geperfectioneerd. Uiteraard worden spel- en taalfouten verwijderd. Daarnaast wordt de toon van de tekst geoptimaliseerd en wordt het taalgebruik aangepast aan de stijleisen. Voor een scriptie betekent dat concreet dat bewoordingen sluitend en objectief moeten zijn bijvoorbeeld.

Bij een structuurcontrole zoekt een corrector onder andere naar overbodige en ontbrekende informatie om de tekst zo effectief mogelijk te maken. Ook worden verwijswoorden gecontroleerd op duidelijkheid. De student wordt aan de hand van tekstballonnen in de kantlijn op de hoogte gesteld van onduidelijke verwijzingen en overbodige en ontbrekende informatie.

Als laatste biedt Scriptium een unieke inhoudscontrole waarbij de corrector aan de hand van een checklist bepaalt of de verschillende onderdelen van de tekst op elkaar aansluiten en vloeiend in elkaar overlopen. De corrector stelt na de inhoudscontrole een feedbackrapport op voor de student met daarin een overzicht van de gevonden inhoudsdiscrepanties.

Al met al heeft Scriptium dus veel ervaring met het nakijken en herschrijven van scripties en andere teksten. Op deze pagina kun je jouw tekst uploaden voor een controle en op deze pagina kun je snel een prijsoverzicht genereren voor de controle volgens de deadline, diensten en het woordenaantal van jouw voorkeur.

 

Taalexperts

Scriptium heeft momenteel meer dan 40 taalexperts in dienst die scripties en teksten nakijken voor klanten. Alle correctoren hebben een achtergrond in tekstcorrectie en/of tekstontwikkeling. Sinds enkele jaren biedt Scriptium tevens taalcorrecties van Engelse teksten. Hedendaagse hogere onderwijsinstellingen eisen steeds vaker dat hun studenten Engelse vakliteratuur lezen en behandelen en dat geschreven werk in het Engels voltooid wordt. Dit resulteert in een groot aantal studenten dat op hoog niveau teksten moet schrijven in hun tweede taal. Voor deze studentengroep heeft Scriptium tweetalige correctoren in dienst die excellent Engels en Nederlands spreken en die specifiek kennis hebben van de taalkundige moeilijkheden die kunnen ontstaan voor Nederlands die in het Engels teksten schrijven.De taalkundige scriptiehulp en begeleiding van Scriptium

Daarnaast heeft Scriptium native speakers in dienst voor internationale klanten die Engels als moedertaal hebben. Deze correctoren zijn geboren en getogen in het Engels en kunnen voor Engelse klanten dezelfde kwalitatieve dienst uitvoeren als de Nederlandse correctoren voor Nederlandse klanten.

 

Tekst vertalen

Vanwege onze toegang tot taalexperts die op hoog niveau zowel Engels als Nederlands spreken, biedt Scriptium een vertaaldienst. Enkele van onze tweetalige taalcorrectoren zijn tevens werkzaam als vertaler en hebben ervaring in de vertaalwereld en zij kunnen tekst vertalen voor klanten. Op verzoek kun je bij Scriptium tekst vertalen van het Nederlands naar het Engels en van het Engels naar het Nederlands. Dit kan academische werken betreffen zoals scripties, essays en dissertaties, maar ook andere tekstsoorten zoals sollicitatiebrieven, promotieteksten of technische documenten. Als je geïnteresseerd bent in onze vertaaldienst, stuur je simpelweg je verzoek naar [email protected]. In overleg wordt vrijblijvend een offerte opgesteld en wordt een geschikte vertaler voor de opdracht gevonden.

 

Overige diensten

Naast dat we tekst vertalen, bieden we bronnencontroles en een scriptiebegeleidingsdienst. Op verzoek controleren we de bronnenlijst van een scriptie of academische publicatie die in de APA-stijl opgesteld is.

Bij Scriptium kun je ook een begeleider inhuren die hulp biedt bij het schrijven en ontwikkelen van je scriptie. Deze begeleiding wordt op maat vormgegeven gebaseerd op de specifieke hulpvraag van de student. Zo kun je bijvoorbeeld hulp ontvangen bij het opzetten van je onderzoeksvoorstel of juist bij het afronden van de scriptie en het schrijven van de conclusie.

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl
MENU