Tekst controleren op taal

 

Bij Scriptium kun je jouw tekst laten controleren op taal, structuur en/of inhoud. Bij een taalcontrole zal een corrector op woordniveau jouw tekst controleren en worden alle taal- en spelfouten verwijderd. Daarnaast wordt de algemene toon van je tekst verbeterd. Correctoren passen, onder andere, de woordkeuze aan zodat het algemene academische niveau van het document aanzienlijk stijgt. Met behulp van de ‘wijzigingen bijhouden’-functie in Microsoft Word houdt de corrector bij welke fouten er geschrapt of aangepast worden. Je krijgt als student dan de mogelijkheid om precies in te zien wat een corrector wil veranderen, en zo blijf je zelf de regisseur over eigen werk door wijzigingen te accepteren of te weigeren. De corrector geeft tevens toelichting in tekstwolken aan de zijkant van het document bij zaken die toelichting nodig hebben. Op deze manier verkrijg je als student inzicht in waarom bepaalde aanpassingen geopperd worden.

Wil je dat Scriptium je teksten nakijkt op taal? Neem dan contact met ons op via mail, de chat of telefonisch (+(0)6 484 787 21).

Tekst controleren door Scriptium

 
tekst controleren - afbeelding 3

Tekst controleren op structuur

 

De tweede dienst die Scriptium aanbiedt is een tekst laten controleren op structuur. Een structuur- en taalcheck gaan hand in hand. Waar bij een taalcontrole geredigeerd wordt op woordniveau, wordt bij een structuurcheck de tekst op zin- en paragraafniveau bekeken. Correctoren herschrijven onlogische of vage zinnen zodat de boodschap die je wil overbrengen zo effectief mogelijk overgebracht wordt. Daarnaast beoordeelt de corrector of verwijswoorden duidelijk en sluitend toegepast zijn. Voor de auteur is het tijdens het schrijven vaak onbetwistbaar waar woorden als ‘deze’ en ‘dit’ naar terugverwijzen. Voor een onafhankelijke lezer is dat echter niet altijd duidelijk. Het komt de objectiviteit en het academische gehalte van een tekst niet ten goede als verwijswoorden ambigu worden toegepast.

Daarnaast wordt er per paragraaf bekeken of er geen onnodige of overbodige informatie vermeld staat. Langdradigheid maakt een scriptie of tekst onaantrekkelijk om te lezen en overbodige informatie ondermijnt bovendien de effectiviteit van de tekst. Met behulp van tekstwolken geeft een corrector advies over het schrappen of toevoegen van informatie.

Wil je op vlak van tekstopbouw en structuur geholpen worden door Scriptium? Neem dan contact met ons op via mail, de chat of telefonisch.

Tekst controleren op structuur

 

De tweede dienst die Scriptium aanbiedt is een tekst laten controleren op structuur. Een structuur- en taalcheck gaan hand in hand. Waar bij een taalcontrole geredigeerd wordt op woordniveau, wordt bij een structuurcheck de tekst op zin- en paragraafniveau bekeken. Correctoren herschrijven onlogische of vage zinnen zodat de boodschap die je wil overbrengen zo effectief mogelijk overgebracht wordt. Daarnaast beoordeelt de corrector of verwijswoorden duidelijk en sluitend toegepast zijn. Voor de auteur is het tijdens het schrijven vaak onbetwistbaar waar woorden als ‘deze’ en ‘dit’ naar terugverwijzen. Voor een onafhankelijke lezer is dat echter niet altijd duidelijk. Het komt de objectiviteit en het academische gehalte van een tekst niet ten goede als verwijswoorden ambigu worden toegepast.

Daarnaast wordt er per paragraaf bekeken of er geen onnodige of overbodige informatie vermeld staat. Langdradigheid maakt een scriptie of tekst onaantrekkelijk om te lezen en overbodige informatie ondermijnt bovendien de effectiviteit van de tekst. Met behulp van tekstwolken geeft een corrector advies over het schrappen of toevoegen van informatie.

Wil je op vlak van tekstopbouw en structuur geholpen worden door Scriptium? Neem dan contact met ons op via mail, de chat of telefonisch.

Structuurcontrole

 
tekst controleren - afbeelding 1

Tekst controleren op inhoud

 

Een unieke dienst die enkel door Scriptium geboden wordt, is het nakijken op inhoud. Bij een inhoudscheck wordt de tekst op tekstniveau nagekeken. De samenhang tussen de hoofdstukken en alinea’s wordt onder de loep genomen en met behulp van een checklist bekijkt een professional of jouw scriptie aan alle basiseisen voldoet. Tevens wordt er per onderdeel in kaart gebracht of alle benodigde informatie vermeld is. Een doelstelling dient, onder andere, de relevantie van jouw onderzoek te beschrijven. Als een corrector vindt dat een dergelijke beschrijving ontbreekt in jouw doelstelling, wordt in een tekstwolk het advies gegeven om te zorgen dat een relevantiebeschrijving alsnog toegevoegd wordt.

Ook wordt er bij een inhoudscontrole aandacht besteed aan de gehele samenhang in je scriptie of tekst. Zo dient de conclusie bijvoorbeeld antwoord te geven op de onderzoeksvraag en is het van belang dat de informatie in het theoretisch onderzoek (literatuuronderzoek) daadwerkelijk relevant is voor het praktijkonderzoek.

Inhoudcontrole

 
tekst controleren - afbeelding 2

Tekst contoleren op basis van een checklist

 

De checklist die correctoren van Scriptium hanteren bevat een duidelijk overzicht van de eisen waaraan de verschillende onderdelen in een scriptie, of in een andere tekst, moeten voldoen. Zo controleert de corrector bijvoorbeeld of de lezer na het lezen van de inleiding een goed beeld heeft van wat het onderwerp is, hoe het onderwerp is afgebakend, wat de relevantie van het onderwerp is en welke probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvraag precies uit het onderwerp voortvloeien.

Het kan tevens van belang zijn om de feedback die je ontvangen hebt op je werk, of op school van docenten of begeleiders, mee te sturen met je document. De corrector die jouw tekst nakijkt, neemt die feedback dan (deels) mee tijdens het nakijken. De correctoren van Scriptium zullen bij het controleren van je tekst de feedback niet direct toepassen, maar zij kunnen wel tips en advies geven over hoe de persoonlijke eisen van je docent het beste verwerkt kunnen worden in je tekst, mits zij dat nodig achten.

Welke tekstsoorten kijkt Scriptium na?

 
Het plan van aanpak is voorzet voor de rest van je hbo-scriptie. Je vertelt aan je onderzoeksbegeleider en beoordelaar wat je precies gaat doen en hoe je het gaat doen. In de eindscriptie is het plan van aanpak vaak de inleiding. Ook voor een correctie van je plan van aanpak kun je bij Scriptium terecht.
Verslagen zijn onderdeel van elke opleiding op elk niveau. Of het nu gaat om reflectieverslagen, onderzoeksverslagen of stageverslagen, de correctoren van Scriptium kunnen jouw tekst uitstekend nakijken. Alle drie de diensten, taal, structuur en inhoud, zijn geschikt voor verslagen in het Nederlands of Engels.

Of het nu gaat om een bachelorscriptie of een masterscriptie: Scriptium staat voor je klaar. De correctoren van Scriptium hebben zich gespecialiseerd in het corrigeren en nakijken van scripties op taal, structuur en inhoud. Dit doen zij voor alle studies en voor alle onderwerpen. Ook alle scriptievarianten kun je laten nakijken.

Een portfolio is een verzameling aan teksten, afbeeldingen, modellen en algemeen materiaal waarmee jij aantoont dat je gedurende je studie hebt opgelet en waarmee je laat zien wat je hebt opgestoken en hoe je je de stof eigen hebt gemaakt. Voor het laten nakijken van tekstuele delen van je portfolio kun je bij Scriptium terecht.
Als je een universitaire studie doet moet je voor je bachelor- of masterscriptie eerst een onderzoeksvoorstel inleveren. Deze voorloper van het gehele scriptieonderzoek bevat een uiteenzetting van, onder andere, je onderzoeksplan, methodiek, probleemstelling en aanleiding. Ontvang inhoudelijke feedback op je onderzoeksvoorstel en zorg dat je jouw scriptieproces zo optimaal mogelijk begint.
Essays kunnen verschillende onderwerpen hebben en uiteenlopend zijn qua woordenaantal en eisen. Hoe jouw essay er precies uit moet zien wordt door je onderwijsinstelling bepaald. Stuur je essay in naar Scriptium voor een correctiebeurt en stuur direct het beoordelingsformulier van je onderwijsinstelling mee. Onze correctoren bekijken of je aan alle eisen voldoet.
Papers en artikelen kunnen soms net zoveel werk zijn als een volledige scriptie. Deze teksten worden vaak in het Engels beschreven en zijn kritische beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek dat door anderen is opgezet of geschreven. Voor het laten nakijken van jouw Engelse paper heeft Scriptium editors en proofreaders die native speakers of English zijn of juist getraind zijn in het corrigeren van academisch Engels dat door Nederlanders geschreven is.
Een proefschrift is net zo persoonlijk als een gedicht of autobiografie. Je werkt er maanden, soms jaren, aan en het als het moment van publicatie of inleveren dan aangebroken is, is dat fantastisch. Er bestaat geen tekstvorm die moet voldoen aan hogere eisen als het gaat om taal en structuur. Laat je proefschrift of Engelse dissertation dus nakijken door correctoren die gespecialiseerd zijn in het corrigeren van academisch Nederlands of Engels.
Ook voor teksten die niet direct een educatief doel hebben kun je een corrector van Scriptium inschakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websiteteksten, teksten voor op flyers of artikelen voor tijdschriften en kranten. Ook voor pleitnota’s, contracten en juridische verslagen kun je uitstekend bij ons terecht. Tevens kunnen we interviews transcriberen en de transcripties corrigeren.
Moet je een presentatie doen? Of misschien je scriptie verdedigen? Dan kun je jouw presentatietekst laten nakijken en de corrector om inhoudelijke feedback vragen. Er wordt dan rekening gehouden met het feit dat het om een presentatie gaat en de focus ligt dan vooral op het efficiënt en effectief overbrengen van relevante en essentiële informatie.
Voor het laten corrigeren van een sollicitatie- of motivatiebrief kun je de correctoren van Scriptium inschakelen. Het uploadsysteem geeft de mogelijkheid om de bijbehorende vacature mee te sturen zodat inhoudelijke feedback gericht gegeven kan worden.
Manuscripten kijken we op drie mogelijke diensten na: taal, taal & structuur, of taal, structuur & inhoud. Ontvang een manuscript dat vrij is van spel- en taalfouten, waarvan de zinsbouw en structuur is geredigeerd en waarbij je feedback hebt ontvangen op verhaallogica, personage(introductie) en spanningsbogen.

Heb je behoefte aan een specialist die jouw tekst op spelling, grammatica en zinsbouw controleert? Scriptium heeft de juiste mensen in huis. Stuur ons via deze box je vraag toe en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

De velden gemarkeerd met * zijn vereist    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="81500"]