Tekst controleren:

 

Tekst controleren op taal

 

Bij Scriptium kun je jouw tekst laten controleren op taal, structuur en/of inhoud. Bij een taalcontrole zal een corrector op woordniveau jouw tekst controleren en worden alle taal- en spelfouten verwijderd. Daarnaast wordt de algemene toon van je scriptie verbeterd. Correctoren passen, onder andere, de woordkeuze aan zodat het algemene academische niveau van het document aanzienlijk stijgt. Met behulp van de ‘wijzigingen bijhouden’-functie in Microsoft Word houdt de corrector bij welke fouten er geschrapt of aangepast worden. Je krijgt als student dan de mogelijkheid om precies in te zien wat een corrector wil veranderen, en zo blijf je zelf de regisseur over eigen werk door wijzigingen te accepteren of te weigeren. De corrector geeft tevens toelichting in tekstwolken aan de zijkant van het document bij zaken die toelichting nodig hebben. Op deze manier verkrijg je als student tevens inzicht in waarom bepaalde aanpassingen geopperd worden.

Wil je dat Scriptium je teksten nakijkt op taal? Neem dan contact met ons op via mail, de chat of telefonisch.

Structuurcontrole:

 
tekst controleren - afbeelding 1

Tekst controleren op structuur

 

De tweede dienst die Scriptium aanbiedt is een tekst laten controleren op structuur. Een structuur- en taalcheck gaan hand in hand. Waar bij een taalcontrole geredigeerd wordt op woordniveau, wordt bij een structuurcheck de tekst op zin- en paragraafniveau bekeken. Correctoren herschrijven onlogische of vage zinnen zodat de boodschap die je wilt overbrengen zo effectief mogelijk overgebracht wordt. Daarnaast beoordeelt de corrector of verwijswoorden duidelijk en sluitend toegepast zijn. Voor de auteur is het tijdens het schrijven vaak onbetwistbaar waar woorden als ‘deze’ en ‘dit’ naar terugverwijzen. Voor een onafhankelijke lezer is dat echter niet altijd duidelijk. Het komt de objectiviteit en het academische gehalte van een tekst niet ten goede als verwijswoorden ambigu worden toegepast.

Daarnaast wordt er per paragraaf bekeken of er geen onnodige of overbodige informatie vermeld staat. Langdradigheid maakt een scriptie onaantrekkelijk om te lezen en overbodige informatie ondermijnt bovendien de effectiviteit van de tekst. Met behulp van tekstwolken geeft een corrector advies over het schrappen of toevoegen van informatie.

Wil je op vlak van tekstopbouw en structuur geholpen worden door Scriptium? Neem dan contact met ons op via mail, de chat of telefonisch.

Inhoudcontrole:

 
tekst controleren - afbeelding 2

Tekst controleren op inhoud

 

Een unieke dienst die enkel door Scriptium geboden wordt, is het nakijken op inhoud. Bij een inhoudscheck wordt de tekst op tekstniveau nagekeken. De samenhang tussen de hoofdstukken en alinea’s wordt onder de loep genomen en met behulp van een checklist bekijkt een professional of jouw scriptie aan alle basiseisen voldoet. Tevens wordt er per onderdeel in kaart gebracht of alle benodigde informatie vermeld is. Een doelstelling dient, onder andere, de relevantie van jouw onderzoek te beschrijven. Als een corrector vindt dat een dergelijke beschrijving ontbreekt in jouw doelstelling, wordt in een tekstwolk het advies gegeven om te zorgen dat een relevantiebeschrijving alsnog toegevoegd wordt.

Ook wordt er bij een inhoudscontrole aandacht besteed aan de gehele samenhang in je scriptie. Zo dient de conclusie bijvoorbeeld antwoord te geven op de onderzoeksvraag en is het van belang dat de informatie in het theoretisch onderzoek (literatuuronderzoek) daadwerkelijk relevant is voor het praktijkonderzoek.

Checklist

 
De checklist die correctoren van Scriptium hanteren bevat een duidelijk overzicht van de eisen waaraan de verschillende onderdelen in een scriptie moeten voldoen. Zo controleert de corrector bijvoorbeeld of de lezer na het lezen van de inleiding een goed beeld heeft van wat het onderwerp is, hoe het onderwerp is afgebakend, wat de relevantie van het onderwerp is en welke probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvraag precies uit het onderwerp voortvloeien. Het kan tevens van belang zijn om de feedback die je ontvangen hebt op je werk, of op school van docenten of begeleiders, mee te sturen met je document. De corrector die jouw tekst nakijkt, neemt die feedback dan (deels) mee tijdens het nakijken. De correctoren van Scriptium zullen bij het controleren van je tekst de feedback niet direct toepassen, maar zij kunnen wel tips en advies geven over hoe de persoonlijke eisen van je docent het beste verwerkt kunnen worden in je tekst, mits zij dat nodig achten. Wil je graag dat Scriptium de tekstinhoud controleert? Neem dan contact met ons op via mail, de chat of telefonisch.

Heb je behoefte aan een specialist die jouw tekst op spelling, grammatica en zinsbouw controleert? Scriptium heeft de juiste mensen in huis. Stuur ons via deze box je vraag toe en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

De velden gemarkeerd met * zijn vereist