Ik stel mijn expertise graag ter beschikking voor hen die hun scriptie meer willen maken dan ‘alleen’ een volgens richtlijnen geschreven opsomming van onderzoeksgegevens.

Wouter vertelt
Ik maakte al na korte tijd de overstap van de klinische chemie naar de uitgeverijwereld, omdat daar een schreeuwende behoefte bleek te bestaan aan mensen met een bèta-achtergrond én taalgevoel. Sindsdien vervul ik met verve de rol van kennistolk: het slaan van de brug tussen ‘zij die weten’ en ‘zij die willen weten’. De rol die ik vervulde als (één van de) eindredacteuren van de Grote Winkler Prins encyclopedie is daarvan hét schoolvoorbeeld. Mijn langjarige ervaring met (semi)wetenschappelijke teksten voor (leer)boeken, dissertaties en artikelen maken mij tot ervaringsdeskundige op het gebied van tekstbewerking. Je kunt je scriptie laten schrijven, maar dan leer je niets. Ga dus voor de nakijkdienst!