Als lerarenopleider met drie verschillende studies op Masterniveau kan ik je niet alleen inhoudelijk op verschillende onderwerpen begeleiden maar ook goed inspelen op jouw leerstijl en behoeftes.”

 
Expertise: Spaans en Geschiedenis
 
Vanessa vertelt
Talen en cultuur zijn al sinds mijn jeugd een grote passie. Ik werd tweetalig opgevoed (Nederlands/ Spaans) en heb op verschillende plekken in de wereld gewoond. Ik ben afgestudeerd als historicus aan de Universiteit van Málaga en als hispanist en cultuurwetenschapper aan de Radboud Universiteit. Jarenlang werkte ik als lerarenopleider in het hoger onderwijs, waar ik naast het doceren van inhoudelijke vakken gerelateerd aan de Spaanse taal en cultuur, didactiek, interculturele communicatie en meertaligheid, ook scripties en stages heb begeleid. Ook heb ik studenten ondersteund bij het aanleren van studievaardigheden, het verbeteren van hun schrijfvaardigheid, het opdoen van onderzoeksvaardigheden en het gebruik van APA.
 

Meer docenten