Als voormalig docente aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam kan ik jou helpen met elke juridische tekst of jouw scriptie voor een rechtenstudie als Rechtsgeleerdheid of hbo-rechten.

 
Expertise: Rechtsgeleerdheid en Communicatie
 
Nienke vertelt
Als docent heeft Nienke studenten begeleid tijdens het schrijven van hun scriptie. Zij let als scriptiebegeleider met name op de structuur van de scriptie. Zij begint met het eerste hoofdstuk, dat de kapstok is van het gehele onderzoek. Daarbij helpt zij graag met het opstellen van de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen. Nienke ondersteunt bovendien bij het theoretische kader en de zoektocht naar relevante literatuur. De verschillende onderzoeksmethoden neemt zij ook onder de loep, evenals het praktijkonderzoek. Voor de conclusie en aanbevelingen kan Nienke tips geven, zodat de student de scriptie netjes kan afronden. Tot slot buigt zij zich graag over de bronvermelding en de literatuurlijst.