Media en Entertainment Management: dat is mijn vak

 
Expertise: Media en Management
 
Nicole vertelt
Al sinds groep 8 zit het in mijn bloed om les te geven. Ik hielp klasgenootjes met hun huiswerk, en ook op de middelbare school bleef ik bijles geven. Nu heb ik er mijn vak van gemaakt door fulltime te helpen bij de studie en bij schoolvakken. Ik heb Media en Entertainment Management gestudeerd en help dan ook graag bij die vakken. Ook kan ik les geven in alle taalvakken (Frans, Engels, Duits en Nederlands) en in vakken als CKV, Aardrijkskunde en Geschiedenis.

 

Meer docenten