Als specialist goederen-, insolventie- en verbintenissenrecht kan ik bijstaan bij elk tentamen.

 
Irene vertelt
Reeds 8 jaar voorzie ik studenten en geïnteresseerden van persoonlijke bijles en training op het gebied van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. We kunnen actief naar een tentamen of opdracht toe werken, of aan algemene bij- of omscholing doen. De wens van de student is in ieder geval leidend. Ook kan ik bijstaan bij het ontwikkelen van solide jurisprudentie-onderzoek.

 

Meer trainers