Ik heb een brede interesse, maar mijn inhoudelijke kracht ligt in sociaal-culturele, antropologische onderwerpen.

 
Expertise: Psychologie en Nederlands
 
Floor vertelt
Ik ben Floor. Gedurende de afgelopen jaren heb ik een bovenmatige interesse ontwikkeld in het menselijk gedrag, lichaam en brein. En vooral in de wisselwerking tussen deze drie. Vanuit deze interesse zet ik me graag in om leerlingen en studenten te begeleiden en te adviseren tijdens hun studie. Mijn opleidingen tot antropoloog en toegepast psycholoog vormen een mooie combinatie en helpen om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken.

 

Meer docenten