Kwaliteit staat voorop.

 
Carolien vertelt
Een scriptie kan inhoudelijk van nog zo’n hoog niveau zijn, het blijft van het allergrootste belang dat de boodschap duidelijk en taalkundig volkomen correct wordt overgebracht. Bij mij ben je daarvoor aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verricht ik correctiewerkzaamheden op velerlei terreinen, variërend van journalistiek tot wetenschap. Ook fictieve en non-fictieve boeken, management- en onderwijskundige boeken behoren tot mijn expertise. Mijn affiniteit met en gevoel voor taal is altijd een rode draad geweest in mijn leven, zowel gedurende mijn diverse studies als tijdens mijn loopbaan. Ik heb een echte alfa-achtergrond, onderwijsbevoegdheid Nederlands, ben afgestudeerd in Hoger Management en heb brede interesses op het gebied van natuur en wetenschap, religie en communicatie. Ik ben perfectionistisch en van nature hulpvaardig van aard. Mocht je mijn hulp bij de vervaardiging van jouw scriptie inroepen, dan kun je er op rekenen dat ik je met raad en daad terzijde zal staan en dat we samen inzetten op een topprestatie!