Het ethische aspect van elk vak is razend interessant.

 
Carla vertelt
Ethiek is een vast onderdeel van veel opleidingen. Je ziet het vak terug in de geesteswetenschappen en in de juridische opleidingen bijvoorbeeld. Ik spar graag met je over jouw visies over ethiek met betrekking tot jouw opleiding. Natuurlijk benaderen we ethiekleer ook theoretisch zodat je goed voorbereid aan een tentamen kunt beginnen.

 

Meer trainers