Ik ben in staat om elke Nederlandstalige of Engelstalige tekst naar een hoger niveau te tillen.

Anne-Fleur vertelt
Dankzij mijn perfectionistische aard, lees ik elke tekst met een onderzoekend oog om te zien waar winst te behalen valt. Natuurlijk op het gebied van spelling, grammatica en zinsstructuur, maar ook als het gaat om een logische opbouw en een sterke boodschap. Met een achtergrond in biologie en ecologie, zit mijn expertise voornamelijk in de hoek van de bètawetenschappen, maar ik heb ervaring met het vertalen en verbeteren van de meest uiteenlopende teksten. Denk hierbij aan academische teksten zoals scripties en essays, maar ook aan motivatiebrieven, bedrijfsvoorwaarden, vacatures, en nieuwsbrieven. Ik ben in staat om elke Nederlands- of Engelstalige tekst naar een hoger niveau te tillen.