Literatuurlijst: verwijzen naar afbeeldingen

Literatuurlijst – verwijzen naar afbeeldingen Statistieken worden vaak weergegeven in afbeeldingen. Het kan soms wenselijk zijn om direct naar een dergelijke afbeelding te verwijzen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association. Ook zijn er regels voor hoe een afbeelding die je zelf hebt […]

APA introductie – waarom verwijzen we universeel naar bronnen?

Waarom verwijzen we? Voor het schrijven van een scriptie of andere academische teksten zoals dissertaties, artikelen, proefschriften, verslagen of boeken, voert men doorgaans onderzoek uit. Keuzes en uitingen van een dergelijk onderzoek dienen onderbouwd te worden met academisch geverifieerde bronnen. Als je veel bronnen raadpleegt en de […]