Homoscedasticiteit – Wat is het en hoe bereken je het?

Homoscedasticiteit Homoscedasticiteit, ook bekend als constante variantie, is een statistisch concept dat verwijst naar de gelijke spreiding van de fouten, afwijkingen van het gemiddelde of variantie in een regressieanalyse. In eenvoudiger bewoordingen betekent homoscedasticiteit dat de variantie van de voorspellingen (residuen) rond de regressielijn constant […]