Wat is Wilks’ Lambda of de Lambdaverdeling van Wilks?

Wat is Wilks’ Lambda of de Lambdaverdeling van Wilks? De Lambdaverdeling van Wilks, (Wilks’ Lambdaverdeling), is een kansverdeling of  statistische verdeling die wordt gebruikt in multivariate statistische analyses zoals de multivariate variantieanalyse (MANOVA) en multivariate regressieanalyse.  Deze verdeling is genoemd naar de Amerikaanse statisticus Samuel […]

Een gids voor longitudinaal onderzoek

Longitudinaal onderzoek gebruiken voor je scriptie Als student die een scriptie schrijft, is het essentieel om bekend te zijn met verschillende onderzoeksmethoden om je academische werk solide en betrouwbaar te maken. Eén van de meest waardevolle onderzoeksmethoden voor het verkrijgen van diepgaande inzichten in veranderingen […]