Wat is Wilks’ Lambda of de Lambdaverdeling van Wilks?

Wat is Wilks’ Lambda of de Lambdaverdeling van Wilks? De Lambdaverdeling van Wilks, (Wilks’ Lambdaverdeling), is een kansverdeling of  statistische verdeling die wordt gebruikt in multivariate statistische analyses zoals de multivariate variantieanalyse (MANOVA) en multivariate regressieanalyse.  Deze verdeling is genoemd naar de Amerikaanse statisticus Samuel […]

Het Within-Subject Design – Leidraad voor studenten

Navigeren door Within-Subject Design Bij het uitvoeren van onderzoek voor je scriptie, kom je mogelijk voor de keuze te staan tussen verschillende onderzoeksdesigns om je onderzoeksvragen te beantwoorden. Eén van deze designopties is het within-subject design, ook wel bekend als herhaalde-metingen design. Het within-subject design […]

Een gids voor longitudinaal onderzoek

Longitudinaal onderzoek gebruiken voor je scriptie Als student die een scriptie schrijft, is het essentieel om bekend te zijn met verschillende onderzoeksmethoden om je academische werk solide en betrouwbaar te maken. Eén van de meest waardevolle onderzoeksmethoden voor het verkrijgen van diepgaande inzichten in veranderingen […]