Wat is Wilks’ Lambda of de Lambdaverdeling van Wilks?

Wat is Wilks’ Lambda of de Lambdaverdeling van Wilks? De Lambdaverdeling van Wilks, (Wilks’ Lambdaverdeling), is een kansverdeling of  statistische verdeling die wordt gebruikt in multivariate statistische analyses zoals de multivariate variantieanalyse (MANOVA) en multivariate regressieanalyse.  Deze verdeling is genoemd naar de Amerikaanse statisticus Samuel […]

Hoe werkt de Kolmogorov-Smirnov test?

Hoe werkt de Kolmogorov-Smirnov test? De Kolmogorov-Smirnov-test is een statistische methode die wordt gebruikt om: te beoordelen of een dataset overeenkomt met een bepaalde kansverdeling of, te vergelijken of twee datasets uit dezelfde verdeling komen. De test meet de gelijkenis tussen de empirische cumulatieve verdelingsfunctie […]