Statistiek voor beginners

Statistiek voor beginners: wanneer is statistiek van belang? Kennis van statistiek is vaak van groot belang bij het doen van wetenschappelijk of toegepast onderzoek. Of toepassing van statistiek nodig is, hangt af van verschillende factoren zoals: Vakgebied of studierichting; Het type onderzoek; De aard van […]

Wat is een nulhypothese en hoe stel je deze op?

Wat is een nulhypothese? Een nulhypothese is een veronderstelling of bewering die aan de hand van onderzoeksgegevens over bepaalde variabelen wordt getest. Daarvoor gebruik je in veel gevallen, statistische analyses. Je zoekt dan, of een verschijnsel statistisch significant is of aan toeval kan worden toegeschreven. […]