Probleemstelling formuleren

Wat is een probleemstelling? Met je probleemstelling breng je in kaart welk probleem je met je onderzoek wilt onderzoeken of oplossen. Uit de probleemstelling vloeit de onderzoeksvraag van de scriptie. Het formuleren van je probleemstelling en doelstelling is dan ook geen onbelangrijke stap. Het bepaalt namelijk de algemene richting […]