Literatuurlijst – hoe moet je verwijzen naar artikelen?

Verwijzen naar artikelen Het APA-format heeft richtlijnen en regels voor het verwijzen naar artikelen in de literatuurlijst. Deze blog is gebaseerd op de 7de editie van APA. In de basis ziet de bronvermelding bij artikelen er als volgt uit: Auteursnaam, voorletter(s). (publicatiejaartal). Titel van het artikel: Met […]

Literatuurlijst: verwijzen naar afbeeldingen

Literatuurlijst – verwijzen naar afbeeldingen Statistieken worden vaak weergegeven in afbeeldingen. Het kan soms wenselijk zijn om direct naar een dergelijke afbeelding te verwijzen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association. Ook zijn er regels voor hoe een afbeelding die je zelf hebt […]

Literatuurlijst – verwijzen naar internetbronnen

Verwijzen naar internetbronnen Onder internetbronnen wordt een breed scala aan media geschaard. In principe is elke pagina op internet een mogelijke bron. Zolang deze maar betrouwbaar en valide is. Internetbronnen kunnen onder andere websites, blogs, social media, databanken en online tekstbestanden zijn. Voor elk medium zijn […]

Literatuurlijst – verwijzen naar audiovisuele bronnen

Literatuurlijst – verwijzen naar audiovisuele bronnen De American Psychological Association heeft richtlijnen en regels opgesteld voor het verwijzen naar audiovisuele bronnen. Onder deze bronnen worden video’s, programma’s, tv-series, video’s uit een databank als YouTube, cd-roms en dvd’s, opgenomen interviews en opgenomen colleges verstaan. Een verwijzing naar een multimediaal medium […]

Literatuurlijst in je scriptie – verwijzen naar boeken

Literatuurlijst Alle bronvermeldingen in de tekst verzamel je in de literatuurlijst. Deze lijst bevat de geraadpleegde bronnen en alle gegevens over die bronnen. Op deze manier kan de lezer van je scriptie snel en effectief terugvinden op welke informatie het onderzoek gebaseerd is. Volgens het APA-format dient […]