Hou rekening met de lezer bij het schrijven van je scriptie 4.75/5 (4)

Een veelvoorkomend probleem bij scripties is dat de student tijdens het schrijven van de thesis te weinig rekening houdt met de lezer die de scriptie te lezen krijgt. Het is van belang in je achterhoofd te houden dat je de scriptie voor een soort ‘imaginaire’ lezer schrijft: iemand die niet bekend is met je onderwerp en je scriptie voor het eerst doorleest. Om deze reden dient de informatie in je scriptie aan zes eisen te voldoen.