Wat is een scriptie?

Het afsluitende onderzoek Als afsluiting van een bachelor- of masteropleiding aan een universiteit of hogeschool wordt van de studenten geëist dat ze een scriptie produceren en daar een voldoende voor halen. Maar wat is een scriptie nu eigenlijk? Dit artikel van Scriptium zet op een […]

De inleiding van je scriptie

De inleiding Na het voorblad, de inhoudsopgave, het voorwoord en de samenvatting, volgt de inleiding. Dit is een vast onderdeel van een scriptie. Hoewel het niet het eerste onderdeel is dat de lezers lezen, is het wel het eerste onderdeel van het daadwerkelijke onderzoek. De inleiding maakt deel […]

Een leeswijzer schrijven

De onderdelen van de inleiding Een scriptie is opgebouwd uit standaardonderdelen in vaste volgorde. Je begint de scriptie met de inleiding. De inleiding bestaat ten eerste uit een beschrijving van de aanleiding. Ten tweede bestaat deze uit de scope van het onderzoek. Daarna volgt de relevantie en […]