Fieldresearch – Veldonderzoek voor je scriptie

Wat is fieldresearch? Fieldresearch wordt ook wel empirisch onderzoek genoemd. Empirisch betekent ‘kennis verwerven door ondervinding’. In feite is fieldresearch dus kennis die je middels onderzoek in het (onderzoeks)veld verwerft. Je gaat er dus op uit met je probleemstelling en onderzoeksvraag, om aan de hand van een zelfontworpen onderzoek […]