Literatuurlijst: verwijzen naar afbeeldingen

Literatuurlijst – verwijzen naar afbeeldingen Statistieken worden vaak weergegeven in afbeeldingen. Het kan soms wenselijk zijn om direct naar een dergelijke afbeelding te verwijzen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association. Ook zijn er regels voor hoe een afbeelding die je zelf hebt […]

Literatuurlijst – verwijzen naar internetbronnen

Verwijzen naar internetbronnen Onder internetbronnen wordt een breed scala aan media geschaard. In principe is elke pagina op internet een mogelijke bron. Zolang deze maar betrouwbaar en valide is. Internetbronnen kunnen onder andere websites, blogs, social media, databanken en online tekstbestanden zijn. Voor elk medium zijn […]

Literatuurlijst in je scriptie – verwijzen naar boeken

Literatuurlijst Alle bronvermeldingen in de tekst verzamel je in de literatuurlijst. Deze lijst bevat de geraadpleegde bronnen en alle gegevens over die bronnen. Op deze manier kan de lezer van je scriptie snel en effectief terugvinden op welke informatie het onderzoek gebaseerd is. Volgens het APA-format dient […]