Studiestress en scriptiestress

In deze blog wordt door nakijkservice Scriptium besproken hoe je kunt omgaan met scriptiestress en wat je ertegen kunt doen.

Laten we eerst bespreken wat scriptiestress precies inhoudt. Stress is een natuurlijke reactie van het lichaam op gevaar of dreigend gevaar. In die zin speelt stress dus een belangrijke rol, het waarschuwt iemand voor (naderend) gevaar. Op basis van die lichamelijke waarschuwing kun je maatregelen nemen om dit gevaar te vermijden en zo de natuurlijke balans te herstellen en de stress weg te nemen.

Eén van de meest stressvolle periodes betreft de periode waarin je je scriptie moet schrijven. Bij Scriptium hebben we vaak te maken met gestreste studenten, die voor een bepaalde deadline een volwaardige hbo- of masterscriptie moeten inleveren. Soms bellen de ouders van de studenten Scriptium op, die meestal zelfs nog meer in zak en as zitten dan hun eigen kind dat de scriptie moet schrijven. Emoties spelen daarbij een grote rol. Het zijn normale reacties op de grote druk die er is.

Toch is het van belang om op een goede manier met deze scriptiestress om te gaan. Daarom proberen we je met deze adviezen te helpen om het schrijven van je scriptie zo aangenaam mogelijk te maken en naar een goed einde te brengen.

Accepteer dat dit een stressvolle situatie of periode is. Door de stress blijf je extra waakzaam en zul je trachten het beste uit jezelf te halen. De stress is dus functioneel.

De wetenschap dat andere mensen dezelfde scriptiestress ervaren, of misschien nog wel meer, kan je een beetje geruststellen. Besef dat je niet de enige bent en dat vele studenten voor jou en gelijktijdig met jou met dezelfde druk te maken hebben. Communiceer daarom, als dat kan, met andere studenten die in hetzelfde proces zitten of hetzelfde meemaken.

Bij Scriptium krijgen we veel reflectieverslagen ter controle binnen. Een vaak genoemd verbeterpunt van studenten is dat ze zich slecht of helemaal niet aan hun eigen planning hebben gehouden. Het opstellen en volgen van een realistische planning, creëert echter een zekere rust. Het leven zit boordevol verleidingen, en soms is het moeilijk om die verleidingen te weerstaan. Hou echter in je achterhoofd dat je vaak meer van zaken kunt genieten als je eerst de minder leuke verplichtingen nakomt. Bovendien neem je hiermee een stuk van je scriptiestress weg. Twee vliegen in één klap dus. Het is daarnaast handig om een prioriteitenlijst op te stellen, waarbij je een rangorde maakt van de activiteiten en het lijstje vervolgens van boven naar beneden afwerkt, door eerst de zaken uit te voeren die je als eerst moet doen. Het plannen van het schrijfproces zorgt ervoor dat je voldoende tijd overhoudt om te anticiperen op onverwachte zaken. De tijdsdruk is een extra factor die leidt tot verhoogde scriptiestress.

Beschouw het schrijven van je scriptie als een uitdaging. Het is iets wat jou als persoon en jouw kwaliteiten op de proef stelt: je doorzettingsvermogen, je vasthoudendheid, je creativiteit, je logisch redeneren. Het is ook één van de hobbels die je in het leven moet nemen om je eigen identiteit op te bouwen. Tot hoever kun je gaan en ben je bereid te gaan om iets te bereiken? Wanneer je een doel tracht te bereiken, kun je helaas vaak niet om stress heen, zeker niet wanneer dat doel een (zeer) belangrijk doel is en wanneer het niet makkelijk is om dat doel te bereiken.

Soms spelen er tijdens het schrijven van je scriptie andere problemen in je leven. Je hebt bijvoorbeeld werkstress, je hebt net een kind gekregen, of het is net uit met je relatie. Hoewel het menselijk is om je dan overspoeld te voelen door allerlei zaken en te denken ‘dit wordt me te veel’, dien je toch te proberen de problemen afzonderlijk van elkaar te beschouwen. Ieder probleem vergt een andere aanpak en oplossing. Zie daarom het schrijven van een scriptie als een op zichzelf staande horde die genomen dient te worden.

Soms is het nuttig om de boel even opzij te leggen. Wanneer je te lang met iets bezig bent, dreig je er volledig door in beslag te raken en lukt het je vaak niet meer om helder na te denken en de zaken op een rijtje te zetten. Het gevolg daarvan kan zijn dat je nog verder verstrikt raakt in het schrijfproces, waardoor de studiestress en scriptiestress weer toenemen. Knijp er daarom als het kan soms even tussenuit om je hoofd ‘leeg’ te maken. Ga iets anders doen, een wandeltocht maken bijvoorbeeld, of ga met je vrienden ‘socializen’. Blijf hier echter niet te lang in hangen, want het verschuiven van verplichtingen leidt weer tot extra scriptiestress.

Een bekend gezegde luidt: kennis is macht. Dat geldt ook voor het schrijven van je scriptie. Wanneer je weet hoe je iets moet aanpakken, als je voldoende kennis hebt over een onderwerp of een methode, dan heb je er een zekere controle over, waardoor je minder stress ervaart. Lees daarom gerust de blog over het opzetten van scriptieonderzoek, met artikelen die door de correctoren van Scriptium zijn geschreven.

Laat je door anderen helpen gedurende het schrijven van je scriptie. Hoewel je zelf uiteindelijk de grootste arbeid zult moeten leveren bij het schrijven van je scriptie, is het niet altijd een individuele bezigheid. Roep zoveel mogelijk hulp aan tijdens en na het schrijven ervan, als je denkt dat je het niet alleen af kunt. Tracht hulp te krijgen van mensen die verstand hebben van wetenschappelijke teksten en waardevolle input kunnen leveren. De wetenschap dat er andere, gekwalificeerde personen zijn die je gedurende het scriptieproces kunnen bijstaan, zal de scriptiestress deels verminderen. Je staat er dan niet alleen voor.

Bij Scriptium helpen we jaarlijks duizenden studenten door hun scriptie te redigeren op taal, op de structuur en op de inhoud ervan. Scriptium is één van de meest bekende scriptiebureaus van Nederland en Vlaanderen en voor veel studenten is het een onmisbare dienst. Het feit dat studenten weten dat er professionals zijn die hun werk kunnen nakijken, vermindert vaak hun scriptiestress.


Laat een reactie achter