Het onderzoek opzetten

Het is zover: het onderzoeksgedeelte van je scriptie. Kies je voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek, en welke onderzoeksmethode ga je vervolgens gebruiken? Om te bepalen welke methode je gebruikt, zul je moeten kijken naar de populatie. Hoe groot is deze populatie, en welke informatie wil je van deze populatie krijgen? De kans is groot dat de populatie die je hebt vastgesteld bestaat uit een groot aantal personen of bedrijven, soms wel honderden of duizenden. Deze kun je natuurlijk niet allemaal gaan onderzoeken, want dit zal enorm veel tijd en geld kosten. Binnen een paar maanden afstuderen zal dan onmogelijk zijn. Om het onderzoek toch goed af te ronden, kun je gebruik maken van een steekproef. Hoe moet je echter een steekproef trekken? Dit en meer lees je in dit artikel.

Wat is een steekproef en waarom trek je deze?

Bij het uitvoeren van een onderzoek is je uiteindelijke doel om uitspraken te kunnen doen die gelden voor een grote groep mensen of organisaties. Deze groep noemen we een populatie. Een steekproef is vervolgens een verzameling uit deze populatie. Deze verzameling kan bijvoorbeeld bestaan uit personen, bedrijven of evenementen. Ze hebben een of meerdere eigenschappen gemeen. Op deze eigenschappen is het onderzoek vaak gericht.

Bestaat een populatie uit 2000 organisaties, dan wordt bij een steekproef een gedeelte van deze organisaties onderzocht en niet alle 2000. Je trekt een steekproef omdat het in de meeste gevallen onmogelijk is om de hele populatie te onderzoeken. Door een steekproef te trekken kun je een gedeelte van deze populatie gebruiken om data te verzamelen. Op basis daarvan trek je weer conclusies die iets zeggen over de hele populatie.

Aselecte en selecte steekproef

Er zijn twee soorten steekproeven, de aselecte en de selecte steekproef. Er zijn verschillende manieren om een aselecte of selecte steekproef te trekken. Hieronder leggen we eerst de verschillen van deze twee methodes uit.

Een aselecte steekproef is gebaseerd op random sampling. Hierbij geldt dat alle personen van de te onderzoeken populatie evenveel kans hebben om in de steekproef terecht te komen. Het is dan echter wel belangrijk dat je toegang hebt tot alle personen uit de populatie, bijvoorbeeld via een database. Een aselecte steekproef kun je eigenlijk vergelijken met een loterij, waarbij elk persoon uit de populatie één lot heeft. Of je de winnaar bent en mee mag doen aan het onderzoek, berust enkel op kans. Met een goed uitgevoerde aselecte steekproef kun je de resultaten van het onderzoek generaliseren voor de hele onderzoekspopulatie. Het onderzoek zal dan representatief en betrouwbaar zijn.

Bij een selecte steekproef heeft niet iedereen evenveel kans om gekozen te worden voor het onderzoek. Bij een selecte steekproef bepaal je namelijk zelf wie tot deze selectie behoort. Deze onderzoeksmethode wordt vaak gebruikt wanneer je geen toegang hebt tot de hele populatie, zoals wel het geval is bij de aselecte steekproef. Een selecte steekproef kun je vergelijken met bezoekers van een openbaar evenement. Je weet van tevoren niet wie er allemaal komen en je hebt geen lijst met namen. Het maakt dat de resultaten bij een selecte steekproef niet geëxtrapoleerd (gegeneraliseerd) kunnen worden naar de hele populatie. Ze zeggen hooguit iets over de onderzochte eenheden.

Steekproef trekken - 9 manieren

Binnen de aselecte en selecte steekproef zijn verschillende steekproefmethodes die je kunt gebruiken. We zullen zowel de methodes voor aselecte steekproeven als selecte steekproeven benoemen.

Aselecte steekproefmethodes:

 • Enkelvoudige steekproef: Iedereen heeft evenveel kans om gekozen te worden voor het onderzoek. Stel je hebt een lijst met 1000 namen. Dan geef je elke naam een nummertje. Vervolgens ga je random nummertjes trekken. De getrokken nummers zijn onderdeel van het onderzoek.

 • Systematische steekproef: Elke zoveelste persoon of organisatie wordt gekozen. Je hebt bijvoorbeeld een lijst met 1000 namen en elke 10e naam op die lijst wordt onderdeel van je onderzoek.

 • Gestratificeerde steekproef: Wanneer je groepen wilt onderzoeken en vergelijken is stratificatie een goede methode. Je dient ervoor te zorgen dat van elke groep evenveel personen aanwezig zijn. Stel je wilt het verschil tussen man en vrouw weten. Dan zul je evenveel mannen als vrouwen moeten onderzoeken.

 • Clustersteekproef: Bij een clustersteekproef kies je niet voor random individuen, maar voor gehele groepen met personen. Denk bijvoorbeeld aan een schoolklas of een sportteam.

 • Meertrapssteekproef: Bij deze steekproefmethode selecteer je de te onderzoeken personen in meerdere stappen. Je kiest bijvoorbeeld eerst een aantal steden. In die steden selecteer je weer een aantal bedrijven, en bij die bedrijven selecteer je een aantal medewerkers. Deze selecties zullen wel random moeten gebeuren.

Selecte steekproefmethodes:

 • Steekproef op basis van gemak (zelfselectie): Met deze methode zet je een advertentie uit op bijvoorbeeld LinkedIn. Mensen kiezen vervolgens zelf of ze mee willen doen.

 • Quotumsteekproef: Je verdeelt je onderzoekspopulatie in een aantal subpopulaties. Uit al die subpopulaties onderzoek je een x aantal personen.

 • Beoordelingssteekproef/doelgerichte steekproef: De steekproef wordt bepaald op basis van kenmerken, zoals ziekte of hobby. Mensen die niet aan deze kenmerken voldoen, worden niet meegenomen in het onderzoek.

 • Sneeuwbalsteekproef: Deze steekproefmethode wordt vaak gebruikt wanneer de respondenten lastig te vinden of te bereiken zijn. Je interviewt bijvoorbeeld een werknemer. Die kan jou vervolgens doorsturen naar een andere collega, die weer een andere collega kent. Het is dus het bekende sneeuwbaleffect, waarbij het aantal respondenten steeds groter wordt.

Professionele scriptiehulp nodig?

Om een betrouwbaar en representatief onderzoek te krijgen, is het van belang dat je een goede steekproef trekt met de juiste grootte. Verzuim je daarin, dan zal dat ten koste gaan van de kwaliteit van het onderzoek. Je loopt dan kans dat je scriptie wordt afgekeurd. Twijfel je aan de kwaliteit van je onderzoek? Wil je graag hulp bij statistiek of SPSS krijgen? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan ze 7 dagen per week voor je klaar.

6 reacties

 1. Er werken bij mijn afdeling 6 mensen en ik ga ze alle 6 betrekken in het onderzoek. Is er dan sprake van een steekproef?

 2. In principe is er dan geen sprake van een steekproef, want je ondervraagt de hele populatie. Tenzij je op basis van de antwoorden van die 6 personen uitspraken wil doen over het hele bedrijf, waar meer mensen werken. Dan is er wel sprake van een steekproef. Een steekproef is altijd kleiner dan de populatie.

 3. De meest representatieve steekproef is de steekproef die even groot is als de populatie. Daarmee weet je zeker dat de gekozen steekproef één op één de populatie representeert. Echter is er dan eigenlijk geen sprake meer van een steekproef. Als je onderzoekt hoeveel mensen tussen de 18 en 30 jaar studiefinanciering krijgen, door dit aan iedere persoon in de populatie te vragen, en je komt uit op een percentage van 35%, dan is dit resultaat de ‘true value’. Omdat de steekproef een stuk kleiner is dan de true value, is de kans groot dat de gevonden waarde in de steekproef iets afwijkt van die in de populatie. Hoe groter de steekproef, hoe groter de kans dat de waarde die van de populatie (true value) benadert.

 4. men adviseerde me om dmv steekproef de ingevoerde data te checken. hoe groot moet dan de steekproef zijn, als het gaat om 120 items?

  1. Hallo Francisca,
    
   Bij een 95% betrouwbaarheidsniveau, 5% foutmarge en mate van spreiding van 50% (de gangbare metrics) is de steekproef 92. Maar je kunt ook andere parameters kiezen (afhankelijk van je onderzoek) en dan wordt de steekproefgrootte anders.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?