staatsexamen - afbeelding 1

Staatsexamen - Hoe aanmelden?

Aan het einde van elk schooljaar bepalen scholen in Nederland of hun leerlingen geslaagd zijn. Na een jaar lang zwoegen op de leerstof, is het eindresultaat soms tegenvallend. Als je onvoldoende scoort, dan is dat in de eerste plaats een ontgoocheling. Neem je de tijd om alles rustig te laten bezinken, dan zie je dat blijven zitten niet de enige oplossing is. Waarom neem je niet deel aan het staatsexamen?

Wat is een staatsexamen?

Een staatsexamen is een eindexamen waarmee je een diploma kunt behalen. Het is bedoeld voor leerlingen uit vmbo, havo of vwo die een alternatief nodig hebben voor het examen op school. Om niet meer te hoeven deelnemen aan het reguliere onderwijs, of om wat voor reden dan ook. De organiserende instantie is niet de school, maar DUO die aan de overheid is gelinkt. Alle individuele leerlingen die niet (meer) naar een school gaan of naar een school zonder examenbevoegdheid, kunnen deelnemen aan het staatsexamen. Ben je geslaagd, dan behaal je een volwaardig diploma.

Hoe ziet een staatsexamen eruit?

Het staatsexamen is gelijkwaardig aan het examen dat je op school aflegt. Aan het einde van de rit is het bijbehorende diploma ook helemaal gelijkwaardig. Het staatsexamen stelt dezelfde eisen en beide examens bevatten een schriftelijk gedeelte. Het staatsexamen heeft een mondeling deel, waar dat in het reguliere onderwijs soms anders is.

Een staatsexamen valt uiteen in twee delen: het centraal examen en het college-examen. In het voortgezet onderwijs leg je het centraal examen schriftelijk af, en dat is ook zo voor het staatsexamen. De periode waarin je het examen aflegt, is dezelfde: mei of juni. Als je uit het reguliere onderwijs komt, weet je dus wat je kunt verwachten.

Het tweede deel van het staatsexamen, het college-examen, leg je mondeling af in juli. Dat is zo voor alle vakken, behalve Kunst Algemeen en Rekenen. Het is mogelijk dat er naast dit mondelinge examen ook een schriftelijk deel wordt toegevoegd, maar dan in mei of juni. Of een taak (werkstuk of literatuurlijst) die je inlevert voor 1 april.

Wat als je een onvoldoende haalt?

Het staatsexamen leg je af voor één of meerdere vakken. Bijvoorbeeld scheikunde, natuurkundewiskunde A of B en biologie. Vanuit de havo kun je met die vakken toegang krijgen tot studies in de positieve of bètawetenschappen. Een tekort geeft je recht op een herkansing, maar slechts voor twee vakken. Een uitstekende voorbereiding is dus van groot belang om het risico op falen zo klein mogelijk te maken. Als je recht hebt op een herkansing, dan krijg je een formulier om de herkansing mee aan te vragen. Die examens vinden plaats in augustus en begin september.

Hoe kun je je voor een staatsexamen aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor een staatsexamen via de website van DUO. Daar kun je je tot en met 31 december aanmelden voor de examens van het jaar erop. Binnen twee weken na de aanmelding ontvang je een brief met je aanmeldgegevens. Als er fouten in de brief staan, of je hebt nog geen brief gekregen, dan kun je DUO mailen.

Waar leg je examen af?

Je kunt examen doen in verschillende plaatsen in Nederland. Zijn alle plekken op één locatie al bezet, dan kiest DUO een andere stad. Hoe vroeger je aanmeldt, hoe groter de kans op een plek in de stad van je voorkeur. Twee weken voor het examen krijg je een oproepingsbrief waarin staat waar en wanneer het examen plaatsvindt.

Hoeveel kost het?

Het volledige examen voor één diploma, afgelegd in één jaar, kost je 685 euro. Voor één vak betaal je 137 euro (of 68 euro voor alleen een college-examen).

Persoonsbewijs en foto

Om examen te kunnen afleggen, heb je een geldig persoonsbewijs nodig met een pasfoto. Dat kan een rijbewijs zijn, een paspoort of verblijfsdocument. Heb je die niet, dan kun je bellen naar 050-599 89 33.

Hulpmiddelen

Ga voor het examen grondig na welk vakkenpakket nodig is voor het diploma dat je wilt behalen. Op de website van DUO vind je heel wat materiaal dat je kunt gebruiken bij de voorbereiding. Je vindt er ook filmpjes die je een beeld geven van het mondelinge gedeelte van het examen. Ten slotte krijg je oefenmateriaal van eerdere examens, zodat je kunt inschatten welke opgaven je zoal kunt krijgen op het examen.

Je diploma aanvragen

Als je alle examens succesvol hebt afgelegd, kun je je diploma aanvragen. Je vakkenpakket is dan volledig en de resultaten zijn niet ouder dan tien jaar. En je voldoet aan de uitslagregels van het jaar waarin je het diploma aanvraagt.

Hoe ga je te werk?

Maak een dossier met daarin alle bewijsstukken van alle relevante vakken en een kopie van je persoonsbewijs met foto.

  • Heb je examenvakken op school afgelegd, dan voeg je je cijferlijst toe. Let wel: die moet voldoen aan de wettelijke vereisten.

  • Heb je één of meer vakken afgerond in het op één na laatste jaar, dan voeg je je volledige cijferlijst toe.

  • Heb je vrijstellingen, dan voeg je het bewijs toe van alle betrokken instellingen.

Vraag je diploma aan door middel van het juiste formulier op de website van DUO.

Studiehulp van Scriptium

Ben jij scholier en ben je op zoek naar bijles voor bepaalde vakken? Bij Scriptium bieden we professionele studiehulp aan. Of je nu geholpen wilt worden met wiskunde, worstelt met rekenen of hulp bij Engels nodig hebt, we staan 7 dagen per week voor je klaar. Neem contact met ons op, en we komen snel bij je terug!

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?