SPSS hulp bij Scriptium

 
Scriptium biedt uitkomst als je als student bij het toepassen en leren kennen van SPSS hulp wil ontvangen. We verzorgen met onze gekwalificeerde statistiekbegeleiders hulp bij SPSS en statistiek. Onze statistiekbegeleiders zijn experts op het gebied van statistische verwerking en kunnen jou hulp bieden bij het halen van je tentamens voor het vak Statistiek of bij het toepassen en verwerken van de gegevens in je scriptie via SPSS of Stata.

SPSS hulp van Scriptium

 
spss hulp - afbeelding 1

Scriptium: de SPSS guru

 
SPSS hulp van Scriptium is specifiek gericht op het programma SPSS. Een academische publicatie, of het nou een bachelorscriptie of een wetenschappelijk artikel is van een erkende professor, dient zo objectief en betrouwbaar mogelijk te zijn. Om dit te bewerkstelligen voeren we onderzoek uit volgens richtlijnen en regels die ontworpen zijn om persoonlijke invloed van de onderzoeker en participanten te minimaliseren. Voorbeelden van dergelijke regels en richtlijnen zijn de manieren waarop wetenschappers verwijzen naar geraadpleegde bronnen. Door een universele en wereldwijd erkende verwijzingsstijl, zoals APA, te hanteren, ontstaat er geen onmin of discussie over het verwerken van andermans bronnen in eigen werk. Dezelfde waarden van objectiviteit en betrouwbaarheid dienen gewaarborgd te worden bij het verwerken en interpreteren van resultaten gewonnen uit kwantitatief onderzoek. Daarom is een statistische verwerkingsmethode gewenst die door hogere onderwijsinstellingen overal ter wereld erkend wordt. Het softwarebedrijf IBM ontwikkelde in 1968 het dochterbedrijf SPSS dat achter de ontwikkeling en distributie van het statistiekprogramma SPSS zit. Bij Nederlandse onderwijsinstellingen wordt dit programma toegepast als standaardstatistiekprogramma. Bij Scriptium kunnen we ons voorstellen dat je bij het gebruik van SPSS hulp wil.
  • Meer dan 8 uur statistiekbegeleiding
  • 51,95 per uur
  • 3 t/m 8 uur statistiekbegeleiding
  • 55,95 per uur
  • Statistiekbegeleiding tot en met 2 uur
  • 59,95 per uur

*Voor statistiekbegeleiding op locatie geldt een toeslag van €12,95 per uur

Als je een kwantitatief onderzoek uitvoert, dien je de gegevens te verwerken middels een statistisch programma. Vaak is dat SPSS. Voor hulp met het verwerken van gegevens en het opschrijven van de resultaten in een resultatensectie kun je hulp bij statistiek in je scriptie inhuren van Scriptium.
Als je statistiek hebt als vak gedurende je hbo- of wo-opleiding moet je vaak ook een tentamen statistiek of spss maken. Voor persoonlijke en gerichte tentamentraining kun je een privétraining van Scriptium nemen. De trainer leert je dan omgaan met SPSS zodat je een mooi cijfer kunt halen.
Je hoeft weliswaar nog geen statistische berekeningen uit te voeren voor je onderzoeksvoorstel, maar je moet wel al bepalen wat je methodiek wordt en welke functies van SPSS je gaat toepassen op jouw scriptieonderzoek. Voor advies en begeleiding bij dit onderdeel biedt Scriptium hulp bij je onderzoeksvoorstel.
Voor begeleiding bij het opzetten en bepalen van een geschikte methodiek in je plan van aanpak, met het oog op een kwantitatief onderzoek waarbij SPSS wordt ingezet voor de statistische berekeningen, kun je uitstekend bij Scriptium terecht.
Wil je leren werken met SPSS voor je onderzoek, het statistisch vak, of gewoon omdat je SPSS moet en wil gaan gebruiken op je werk, voor je carrière of je toekomst? Dan is onze bijles SPSS een goede optie. Je krijgt structureel online of op locatie lessen van een expert die we persoonlijk voor je kiezen.
Voor data-analyse middels SPSS voor bedrijven, organisaties en instanties staan de SPSS-experts van Scriptium klaar. SPSS-analyse voor wetenschappelijk, commercieel of particulier onderzoek kan aan Scriptium uitbesteed worden. SPSS-analyse voor schoolopdrachten en/of scriptie(onderzoek) mag niet worden uitbesteed. Daarvoor bieden we statistiekbegeleiding.
Moet je statistische berekeningen uitvoeren of resultaten analyseren middels het programma Stata? Dan kan Scriptium je tevens helpen met onze statistiekbegeleiding of bijles stata.

Waar staat SPSS voor?

 
SPSS staat voor Statistical Package for Social Sciences. De naam doet vermoeden dat het programma enkel bedoeld is voor het verwerken van kwantitatieve gegevens voor onderzoek op het gebied van de sociale wetenschappen. Hedendaags wordt het programma ook veel toegepast bij economisch en politiek onderzoek. Het programma is onderverdeeld in vijftien onderdelen die allemaal een eigen functie en toepassing hebben. Daarnaast bestaan er vijf SPSS-programma’s van een andere soort die ook ieder een eigen functie en toepassing hebben. De website van IBM speciaal gericht op SPSS biedt veel informatie over het programma en de toepassingen. Als onderdeel van veel opleidingen aangeboden door Nederlandse onderwijsinstellingen wordt het vak Statistiek verzorgd. Veelal in het eerste leerjaar dienen studenten genoeg basiskennis van SPSS en statistiek op te doen zodat ze in een later studiestadium zelfstandig onderzoek kunnen uitvoeren. In vogelvlucht wordt doorgaans aan de hand van tentamens en essays de stof doorgenomen. Zeker voor studenten die niet per se wiskundig onderlegd zijn, kan het vak uitdagend zijn.
hulp bij spss - afbeelding 3

SPSS in tentamens

 
Voor het vak Statistiek dien je doorgaans in een jaar twee tentamens te maken. Als je bij het leren en voorbereiden voor tentamens over SPSS hulp of Stata nodig hebt, kan een tentamentrainer van Scriptium uitkomst bieden. Deze SPSS guru komt dan bij jou thuis, of jullie zoeken samen een geschikte locatie, en samen werken jullie aan de stof en zorgt de begeleider dat je SPSS of Stata tot in detail leert kennen. Het voordeel aan onze statistiekbegeleiding is dat je zelf mag bepalen waarvoor en op welke manier je precies hulp wil ontvangen. We zijn een geschikt begeleidingsbureau< voor intensieve en langdurige hulp, maar we kunnen ook in de armen genomen worden als je wat betreft het programma SPSS hulp nodig hebt bij een specifieke vraag.

SPSS in je scriptie

 
Natuurlijk is het vak Statistiek slechts een voorbereiding op het moment dat je SPSS en statistiek toe moet passen in je scriptie. Scriptium biedt statistiekbegeleiding voor het toepassen van SPSS in je scriptie. Een spss guru van Scriptium bekijkt dan samen met jou je resultaten en samen bepaal je hoe de resultaten het beste in het programma verwerkt zouden kunnen worden. Vervolgens is de begeleider beschikbaar voor het ontwikkelen van je resultatensectie en het interpreteren van de numerieke gegevens die het SPSS-programma uiteindelijk biedt. Als laatste kun je het eindproduct ook nog laten nakijken op taal, inhoud en structuur. Op deze manier zorg je dat jouw scriptie zo compleet en correct mogelijk op het bureau van je beoordelaars belandt.
spss hulp - afbeelding 2
Kom je er niet meer uit met SPSS of heb je hulp bij Stata nodig? Heb je specifieke hulp nodig bij bepaalde berekeningen of met het verwerken van gegevens? Hieronder kun je contact met ons opnemen. We nemen dan zeer snel contact met jou op.
De velden gemarkeerd met * zijn vereist  [custom-team-slider category="Scriptiebegeleider"]

  Submit your Rating