Click Fraud Protection

SPSS begeleiding van Scriptium – 6 voordelen 4.92/5 (13)

SPSS begeleiding van Scriptiumicoon van SPSS begeleiding statistiek

Bij Scriptium kun je tegen een scherpe vergoeding SPSS begeleiding inhuren. Voor de statistische verwerking van data gewonnen uit kwantitatief onderzoek wordt wereldwijd het softwareprogramma SPSS gebruikt. SPSS is in 1968 ontwikkeld door Norman Nie en Hadlai Hull. Zij verkochten hun programma in 2009 aan IBM en sindsdien onderhoudt en verkoopt dit bedrijf het programma. SPSS staat voor statistical package for the social sciences. Oorspronkelijk werd het programma dan ook toegepast voor onderzoek binnen de sociale wetenschappen. Tegenwoordig maken onderzoekers die onderzoek uitvoeren op het gebied van economie, politicologie en marketing ook veelvuldig gebruik van het programma.

 

SPSS begeleiding van Scriptium:

Begeleiding op maat

Bij statistiektoetsen

Bij scriptieonderzoek

Begeleiders van Scriptium:

Didactisch onderlegd

Affiniteit met wiskunde

Op locatie of online beschikbaar

 

SPSS tijdens de studieicoon van SPSS begeleider die SPSS begeleiding geeft

De kans is dus groot dat je tijdens je studie in aanraking komt met SPSS. De meeste opleidingen aan hogere onderwijsinstellingen bieden statistiek als vak aan en vaak is dit vak ook nog verplicht. Op zich is dat niet raar. Een onderwijsinstelling kan niet verwachten van studenten dat ze gedurende de drukke afstudeerperiode de tijd en energie vrijmaken om zelf om te leren gaan met het wiskundige programma. Zij willen dus in de vorm van een vak met een vast curriculum en tentamens bij het leren omgaan met SPSS begeleiding bieden aan studenten. Tegen de tijd dat je dan begint aan je scriptie en data moet verwerken, is het programma al bekend en weet je welke softwarefuncties bij jouw onderzoek en jouw onderzoeksmethode passen.

 

Bij SPSS begeleiding ontvangenLogo van SPSS in zwart en wit

Statistiek kan als vak een grote uitdaging vormen voor eenieder die niet per definitie wiskundig onderlegd is. Het programma wordt vaak in vogelvlucht behandeld en de theorie achter kansberekening en de verwerkingssoftware is pittig. We kunnen ons dus goed voorstellen dat je voor het leren omgaan met SPSS begeleiding wenst te ontvangen. Scriptium biedt een groep scriptiebegeleiders die zich gespecialiseerd hebben in het toepassen en omgaan met SPSS. Op basis van je locatie en specifieke hulpvraag zoeken we een begeleider die bij jou past en samen ga je aan de slag met SPSS en statistiek.

Je kunt bijvoorbeeld samen leren voor tentamens of nog eens om uitleg vragen. Het is tevens mogelijk om samen het programma te doorlopen en jezelf zo voor te bereiden op praktijktoetsen of je scriptieperiode.

Daarnaast kan een begeleider helpen bij het opstellen en schrijven van papers en verslagen over SPSS en statistiek. Sommige opleidingen eisen dergelijke papers en verslagen als standaardonderdeel van het curriculum.

 

SPSS begeleidingicoon van scriptiebegeleider die SPSS begeleiding verstrekt

Natuurlijk heeft Scriptium zich ook gespecialiseerd in het verstrekken van begeleiding bij het toepassen van SPSS tijdens je scriptieprocedure. Na het verzamelen van kwantitatieve gegevens is het tijd om de resultaten in het programma in te voeren, te verwerken en vervolgens de resultaten te interpreteren. Die interpretatie vormt vervolgens de basis voor de conclusie van je scriptie en het antwoord op je onderzoeksvraag. Het is een hele kunst om de interpretatie van de verwerkte data nauwkeurig en objectief op te schrijven terwijl tegelijkertijd de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek worden gewaarborgd. Als je op deze manier bij het toepassen van SPSS begeleiding wenst te ontvangen, ben je bij Scriptium aan het juiste adres.

Naar wens kan een begeleider gedurende het hele resultatenverwerkingsproces meekijken en feedback geven. Je kiest dan samen de geschikte functies van het programma en interpreteert ook samen de gegevens. Daarna kunnen jullie samen de resultatensectie en conclusie schrijven.

 

Eindresultaat laten nakijkenicoon van een taalcontrole die aanvulling op SPSS begeleiding kan zijn

Vervolgens is het mogelijk om het eindresultaat na te laten kijken op taal, structuur en/of inhoud. Onze correctoren staan klaar om je scriptie grondig te controleren en alle foutjes, onnauwkeurigheden en onduidelijkheden te verwijderen. Met een inhoudscheck stel je zelfs zeker dat alle onderdelen van je scriptie op elkaar aansluiten en dat je aan alle overkoepelende eisen voldoet. Aan de hand van een checklist bepaalt de corrector of je bijvoorbeeld daadwerkelijk antwoord hebt gegeven op je onderzoeksvraag. Vervolgens wordt er vastgesteld dat de informatie in je theoretisch kader daadwerkelijk relevant is voor je onderzoeksonderwerp. En als laatste wordt bijvoorbeeld bepaald of de gehanteerde onderzoeksmethode de geschiktste methode is.

Wil je hulp krijgen bij je data-analyse? Heb je moeite met SPSS of kom je er niet uit met bepaalde statistische berekeningen? Neem dan hieronder contact met ons op, en we zullen je gauw van dienst zijn. 

De velden gemarkeerd met * zijn vereist

Meer info nakijken

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl