Click Fraud Protection

Scriptium.nl

Scriptiebegeleiding Zwolle – Scriptiehulp in en rondom Zwolle
4.5/5     20 stemmen
20 stemmen


Wij hechten waarde aan je mening. Breng je stem uit en laat ons weten wat je van Scriptium vindt.

Scriptiehulp van Scriptium

Scriptiebegeleiding van Scriptium is in heel Nederland beschikbaar, scriptiebegeleiding Zwolle is toegespitst op scriptiebegeleiding voor studerenden die in Zwolle werken, wonen en natuurlijk studeren. Het scriptieproces (of het proces achter een andere onderwijstekst) neemt tijd en energie in beslag. Het kan in de drukke afstudeerperiode tegenvallen om alles alleen te moeten doen. Onderwijsinstellingen bieden een scriptiebegeleider, maar de hulp die geboden wordt door een dergelijke medewerker is vaak beperkt. Aan scriptiebegeleiding van Scriptium wordt per individu vormgegeven. De student bepaalt waar en hoe de hulp zal plaatsvinden en wat de graad van intensiteit en de aard van de hulp zullen zijn.

 

Scriptiebegeleiding Zwolle: de stad

De rijke historie van Zwolle hebben we te danken aan de vroege stichting in 1040. Het stadsbeeld wordt verspreid door de stad nog getekend door de middeleeuwse architectuur. Er is een locatie van ArtEZ in Zwolle te vinden en de grote groep kunstzinnige studenten die studeert aan deze hogeschool voor de kunsten heeft een culturele sfeer met zich meegebracht. Het voorheen middeleeuwse stadsbeeld is samengesmolten met moderne architectuur.

 

icoon scriptiebegeleiding zwolle

Afb. 1. Scriptiebegeleiding Zwolle logo ArtEZ

Scriptiebegeleiding Zwolle: ArtEZ Hogeschool voor de kunsten

ArtEZ heeft drie locaties in Nederland: Arnhem, Enschede en Zwolle. De locatie in Zwolle heeft 34 kunstopleidingen op hbo-niveau. Naast bachelor- en masteropleidingen kan een student aan ArteZ Zwolle voortrajecten, summerschool en nascholing genieten. De scripties of eindverslagen die studenten aan ArtEZ ontwikkelen worden doorgaans geschreven in het kader van een eindwerkstuk in de vorm van een tentoon- of voorstelling. Scriptiebegeleiders van Scriptium hebben weet van de verschillen die optreden tussen scripties die voor reguliere hogescholen worden geschreven en eindverslagen van ArtEZ die hand in hand gaan met een werkstuk of voorstelling. Natuurlijk kunnen onze begeleiders ook hulp bieden bij het schrijven van andere verslagen en teksten die vereist worden door ArtEZ.

 

Afb. 2. Scriptiebegeleiding Zwolle logo Windesheim

Scriptiebegeleiding Zwolle: Hogeschool Windesheim

Zowel in Almere als in Zwolle is een locatie van Hogeschool Windesheim te vinden. Deze hogeschool staat op de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst van beste grote hogescholen. De campus bevat sportfaciliteiten en studieplekken. De scriptiebegeleiders van Scriptium kunnen hulp bieden aan een student van Hogeschool Windesheim op de campus als dat gewenst wordt. De hogeschool staat ook bekend om het nauwe contact dat de school onderhoudt met het nabijgelegen bedrijfsleven. De bedrijven in de omgeving bieden stageplekken voor studenten en scriptiebegeleiders van Scriptium zijn bevoegd hulp te bieden bij het opstellen van een stageverslag of bij het ontwikkelen van een scriptie op basis van onderzoek uitgevoerd in opdracht van werkgevers werkzaam bij een stageplek.

 

Afb. 3. Scriptiebegeleiding Zwolle logo KPZ

Scriptiebegeleiding Zwolle: Katholieke Pabo Zwolle

De hogescholen in Zwolle doen het sowieso goed op ranglijsten. De Katholieke Pabo Zwolle staat als eerste op de Nederlandse ranglijst voor beste pabo-opleidingen. In de basis worden studenten aan deze hogeschool opgeleid tot leraren in het basisonderwijs en kunnen zij er, na een vervolgtraject, voor kiezen docent in het hoger onderwijs te worden. De KPZ eist een scriptie over een pedagogisch onderwerp als afsluiter van de opleiding. Daarnaast wordt er van studenten aan de KPZ verwacht dat ze een stageverslag, of meerdere stageverslagen, schrijven en verslagen inleveren over pedagogische onderwerpen en ontwikkelingen. Er zijn scriptiebegeleiders in dienst bij Scriptium die zich specifiek gespecialiseerd hebben in het bieden van begeleiding aan pabostudenten.

 

Afb. 4. Scriptiebegeleiding Zwolle logo Viaa

Scriptiebegeleiding Zwolle: Hogeschool Viaa

Hogeschool Viaa in Zwolle verzorgt opleidingen op zes verschillende vlakken. Dit beperkte aanbod heeft als positieve keerzijde dat de beschikbare opleidingen kwalitatief zeer hoog zijn. De beschikbare vlakken bij Hogeschool Viaa betreffen praktijkpabo, verpleegkunde, pabo, godsdienst/pastoraal, social work en universitaire pabo.

 

 

Nakijkdienst scriptie

Een afgeronde scriptie kan bij Scriptium nagekeken worden op taal, structuur en inhoud. Door zelf een combinatie van diensten en deadlines te selecteren, bepaal je zelf hoeveel een correctie kosten zal. Op die manier weet je al hoeveel een correctie gaat kosten voordat je jouw werk instuurt.

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptie nakijken op Taal, Structuur, APA én Inhoud voor een Spotprijs