Click Fraud Protection

Scriptiebegeleider – 6 tips voor een effectieve Werkrelatie 4.63/5 (16)

Scriptiebegeleiding

In Nederland zijn alle onderwijsinstellingen verplicht aan een scriptieschrijvende student een scriptiebegeleider toe te wijzen. Dit betekent dat jouw scriptieproces wordt begeleid door een docent of medewerker van jouw onderwijsinstelling die daarvoor bevoegd is en enige affiniteit heeft met het onderwerp van je scriptie. Sommige opleidingen geven de student de kans zelf een scriptiebegeleider voor te stellen, maar in de meeste gevallen krijg je er een toegewezen zonder dat je daar inspraak in hebt. Dat neemt niet weg dat je in principe altijd bezwaar mag aantekenen tegen de keuze voor jouw scriptiebegeleider. Het is tevens mogelijk scriptiebegeleiding af te nemen bij Scriptium.

Verwachtingen gesteld aan de scriptiebegeleider

scriptiebegeleiderBereikbaarheid

De scriptiebegeleider dient goed bereikbaar te zijn. Natuurlijk kun je niet verwachten dat hij/zij altijd direct terugmailt, maar in de basis mag je uitvoerig en tijdig antwoord verwachten op je vragen. Daarnaast dient een scriptiebegeleider afspraken na te komen en voorbereid te zijn op die afspraken.

Affiniteit

Jouw scriptiebegeleider is niet voor niets aan jou toegewezen. Hij/zij wordt geacht scriptiebegeleiding te verzorgen met enige expertise op het gebied van jouw scriptieonderwerp. Het is immers aan je begeleider om je de goede kant op te sturen en te kunnen helpen met, bijvoorbeeld, het vinden van relevante literatuur.

Respect

Natuurlijk dien je als student je scriptiebegeleider te respecteren, maar daar moet andersom ook sprake van zijn. Als je het idee hebt dat jouw scriptiebegeleiding slecht verzorgd wordt of dat je begeleider er met de pet naar gooit, is het je recht om dat aan te kaarten bij de studentenraad of examencommissie van jouw opleiding. Toch is het wel aan te bevelen je scriptiebegeleider eerst aan te spreken op dergelijk gedrag. Op deze manier stel je zeker dat je begeleider niet gewoon andere verwachtingen heeft dan jij.

Verwachtingen gesteld aan de student

Punctualiteit en voorbereiding

Scriptiebegeleiders zijn over het algemeen ook docent en/of professor en zij hebben een druk dagelijks schema. Jij als student loopt ook over van het werk en dus is het soms lastig om een goed moment in de week te vinden voor een scriptiebegeleidingsafspraak. Het is van belang om een dergelijke afspraak na te komen en er het beste uit te halen. Zorg dat je op tijd bent en dat je voorbereid bent. Weet welke vragen je wilt stellen en zorg dat je werk beschikbaar hebt waar de begeleider naar kan kijken.

Deadlines

Een goede begeleider zal tussentijdse deadlines stellen aan je werk. Op deze manier wordt er zeker gesteld dat je gehele scriptie op tijd af is en kan de begeleider tussentijds feedback leveren op delen van je onderzoek. Deze deadlines bespreek je in principe samen en zijn dus niet ‘vastgesteld’ door de onderwijsinstelling. Toch is het van belang om deze deadlines wel als ‘vastgesteld’ te behandelen. Voor jezelf en voor je begeleider is het fijn om vroegtijdig feedback te leveren op belangrijke onderdelen zoals de onderzoeksvraag, en zo de scriptiebegeleiding soepel te laten verlopen.

Verantwoordelijkheid

Het belangrijkste punt voor een student is verantwoordelijkheid nemen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je scriptie, niet je begeleider. Jij dient aan de bel te trekken als er iets fout gaat en jij dient aan de begeleider aan te geven hoeveel en wat voor begeleiding je nodig hebt. Tevens moet je zelf contact opnemen. Als je geen contact opneemt, zou het goed kunnen dat je jouw begeleider gedurende het gehele proces niet ziet. Het initiatief moet vanuit jou komen.

Hier hoort ook bij dat je tussentijdse deadlines haalt met serieus werk. Probeer de delen van je scriptie bij je begeleider in te leveren als een eindversie. Op deze manier haal je het maximale uit de feedback. Half geschreven hoofdstukken met veel taal- en spellingfouten zijn voor een begeleider moeilijk tot niet te voorzien van feedback.

Zoek je meer informatie over scriptiebegeleiding van Scriptium? Neem dan contact met ons op via het onderstaande contactformulier!

De velden gemarkeerd met * zijn vereist

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl