Scriptieproces

 
Je scriptie vormt doorgaans de laatste stap in het afstudeerproces aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling vraagt je een onderzoek uit te voeren naar een zelfgekozen onderwerp waarvan je de verslaglegging vervolgens in een in het Nederlands geschreven scriptie verwerkt. Gedurende de opleiding lees je veel artikelen en bespreek je veelvuldig bestaand onderzoek met docenten. Tegen de tijd dat je jouw bachelorscriptie schrijft, heb je al een goed idee van hoe het onderzoek er uit moet gaan zien. De bachelorscriptie is min of meer een prototype van de grotere masterscriptie. Na het masterjaar wordt er meer verwacht van een student en daalt de hoeveelheid begeleiding en stijgen het woordenaantal en de kwaliteitseisen gesteld aan de scriptie.
scriptie nederlands - afbeelding 1

Scriptie Nederlands

 
Standaard wordt als voertaal voor een scriptie Nederlands vereist. Tenzij de opleiding Engels als voertaal heeft, of een andere taal, wordt er van een student verwacht dat deze over een excellente beheersing van de Nederlandse taal beschikt. Het taalgebruik in een academische publicatie is namelijk van groot belang. Scripties, en academische teksten in het algemeen, hebben als doel informatie over te brengen en van een onderzoek verslag te leggen op een valide en betrouwbare manier. De subjectieve invloed van de onderzoeker en/of schrijver van het artikel dient zo veel mogelijk geminimaliseerd te worden. Om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen, zijn verscheidene wereldwijde maatregelen getroffen. Zo hanteren we uniforme verwijzingsstijlen (bijvoorbeeld APA en MLA) en passen we erkende softwareprogramma’s (SPSS) toe op kwantitatieve dataverwerking.

Scriptie Nederlands taalgebruik

 
Het spreekt voor zich dat het Nederlandse taalgebruik in een scriptie correct en professioneel moet zijn. De beoordeling van een scriptie lijdt onder slordigheden en taalfouten. Toch vereist hoogstaand taalgebruik in een academische tekst meer aandacht. De taal moet namelijk, naast foutloos, objectief  zijn en geen ruimte over laten voor de vrije interpretatie van de lezer. Zo zijn woorden als ‘bepaalde groeperingen’ en ‘sommige participanten’ uit den boze. Hoewel het voor de schrijver duidelijk is hoeveel ‘sommige’ precies is en hoewel de schrijver hoogstwaarschijnlijk weet wie de ‘bepaalde’ groeperingen zijn, ontbreekt die informatie voor de lezer. Er ontstaat dan ruimte voor vrije interpretatie en dat komt de objectiviteit en betrouwbaarheid van het onderzoek niet ten goede. Daarnaast dient subjectieve invloed van de schrijver voorkomen te worden. Misschien heb je de neiging om bewoordingen als ‘het succesvolle bedrijf’ of ‘de opkomst was slecht’ te gebruiken. In beide gevallen bestaat er discussie of wat nou precies een ‘succesvol’ bedrijf maakt, en wanneer is de opkomst precies ‘slecht’?

Taal

 
Een taalcheck wordt uitgevoerd op woordniveau. Een van onze correctoren haalt alle foutjes uit je tekst en verbetert de stijl van het taalgebruik in het algemeen om zo de professionaliteit van de scriptie te optimaliseren.

Structuur

 
Een check op inhoud gebeurt op paragraafniveau. Per paragraaf wordt gecontroleerd of informatie efficiënt is weergegeven. Er wordt gelet op ontbrekende/overbodige informatie en onduidelijke verwijzingen worden opgelost.

Inhoud

 
De corrector controleert de scriptie volgens een checklist. Je krijgt feedback over de coherentie. Sluiten de onderdelen op elkaar aan? Verstrekken de onderdelen de informatie die ze zouden moeten verstrekken?

Heb je een vraag over onze nakijkdienst of wil je meteen je tekst laten controleren? Vul dan het onderstaande contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Wil je dat we je tekst nakijken? Upload dan het document:


    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="81635"]