Laat je scriptie nakijken op taal & structuur

Bij Scriptium kun je jouw scriptie of onderwijsdocument laten nakijken op taal & structuur voor de goedkoopste prijzen. Al binnen 20 uur (voor documenten met een woordenaantal onder de 5.000), 48 uur of 7 dagen kijkt een van onze professionele correctoren jouw document van voor naar achter na. We markeren alle spel- en taalfouten, professionaliseren woordkeuze en stijl en beoordelen de structuur binnen paragrafen en hoofdstukken. Dit doen we met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ zodat je na onze correctie precies terug kunt zien wat we gewijzigd hebben.

Zorg dat je scriptie, essay of verslag foutloos op het bureau van je docent belandt en laat je tekst nakijken door professionals.

scriptie nakijken

Laat de inhoud van je scriptie controleren

Als aanvulling op de taal- & structuurcontrole kun je inhoudelijke feedback ontvangen van onze correctoren. Zij plaatsen dan commentaar in opmerkingen in de kantlijn van je document over de inhoud van je tekst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afbakening van je hoofdvraag, de relevantie van informatie in je theoretisch kader en de informatieverdeling over verschillende hoofdstukken. Het is bovendien mogelijk om jouw persoonlijke feedback- en beoordelingsformulier mee te sturen zodat de corrector daar rekening mee kan houden. Optimaliseer jouw scriptie met de inhoudelijke feedback van Scriptium en zorg voor een zo hoog mogelijk cijfer.
scriptie nakijken faq pagina 2

Taalcorrectie

Structuurcorrectie

Inhoudcorrectie

Taalcorrectie

Structuurcorrectie

Inhoudcorrectie

Taal- & Spelfouten

Grammatica

Interpunctie

Objectief taalgebruik

Professionele toon

Zinsbouw

Onjuiste verwijswoorden

Onnodige herhaling

Paragraafstructuur

Tekstopbouw

Afbakening

Relevantie

Tegenstrijdigheden

Argumentatie

Brongebruik

Voorbeeld van inhoudelijke correctie

Hoe betrouwbaar is Scriptium?

 

Scriptium heeft sinds de oprichting in 2014 al duizenden studenten geholpen met het nakijken van scripties, en het geven van scriptiebegeleiding, bijles en statistiekbegeleiding. Al deze studenten hebben hun ervaringen gedeeld op Facebook, Klantenvertellen.nl en via Google Reviews. Ook op onze eigen website kunnen studenten en klanten reviews achterlaten. Je kunt ze allemaal bekijken via deze link.

Veelgestelde vragen over nakijken

 
Scriptium biedt meer scriptiecorrectie, scriptiehulp en scriptiebegeleiding voor minder geld: een complete en hoogwaardige service, waarbij we je scriptie nakijken zowel op taal & structuur als op inhoudDit alles voor één van de laagste tarieven in Nederland. Naast het nakijken van taalfouten, controleren we dus ook de logica, opzet, inhoud en structuur van je Nederlandse scriptie of Engelse thesis. Daarmee is Scriptium uniek in Nederland en kan het voor jou het verschil zijn tussen wel of niet slagen. Daarnaast kun je bij ons terecht voor scriptiebegeleiding en SPSS-hulp. We geven je de persoonlijke benadering en aandacht die je verdient, en je kunt bij ons altijd terecht met vragen of opmerkingen.
 • Corrigeren van taalfouten en spelfouten
 • Verbeteren van stijlfouten en foute interpunctie
 • Herformuleren van onlogische of kromme zinnen
 • Corrigeren van zins- en tekststructuur
 • Toelichting op de correctie en extra feedback
 • Professionaliseren van toon en woordkeuze

Bij het nakijken van de inhoud van je scriptie letten we voornamelijk op de volgende punten:

 • Controle opbouw scriptie
 • Aanscherpen onderzoeksvraag
 • Sluit de theorie aan op onderzoeksvraag?
 • Is de bespreking van methode compleet?
 • Sluit de conclusie aan op het onderzoek?
 • Wijzen op onnodige herhalingen en ontbrekende delen
 • Bekijken of je een logische redeneerlijn volgt

Vanzelfsprekend is het geven van inhoudelijke feedback en feedback op de opbouw gebonden aan limieten en afhankelijk van de specifieke kennis van een corrector. Omdat de interpretatie van tekst gedeeltelijk subjectief is, zullen geen twee personen precies dezelfde mening hebben over een gehele tekst.

Noot: Scriptium is een nakijkservice en schrijft geen inhoudelijke stukken erbij. Ook het verlengen of verkorten van je scriptie behoort niet tot de service. Het controleren van statistische berekeningen behoort tot onze dienst scriptiebegeleiding. Hiervoor hebben we speciale statistiekbegeleiders.

Daar kunnen we kort en eerlijk over zijn: de scriptiehulp van Scriptium is gemiddeld meer dan dertig procent goedkoper dan die van andere scriptiebureaus of particulieren. Daar waar andere bureaus zich bij het nakijken van een scriptie limiteren tot een grammaticale check, kun je bij ons je scriptie ook op structuur en inhoud laten nakijken, en dat voor een lagere totaalprijs. Op onze prijzenpagina kun je zelf bepalen hoeveel je aan onze thesishulp wilt uitgeven. Dit doe je door het aantal woorden van je tekst in te vullen en aan te geven hoe snel je je scriptie terug wilt. Ook voor onze begeleidingsdienst ben je goedkoper uit. De prijzen voor scriptiebegeleiding staan op deze pagina.

Scriptium is de enige nakijkservice die ook (grondig) op inhoud corrigeert, en daarom moeten wij wel de beste correctoren in dienst nemen. Niet alleen dienen zij op vlak van taal te excelleren, zij moeten ook inhoudelijke fouten in een scriptie kunnen detecteren en corrigeren, en hun feedback op een begrijpelijke manier kunnen geven. Dat vergt veel denkkracht, vaardigheid en ervaring met het herschrijven van teksten. Onze correctoren hebben meegedongen naar literaire prijzen, hebben meegeschreven aan academische boeken of zijn jarenlang actief geweest in het onderwijs. Zij worden ook daar waar nodig gecoacht en hun kennis wordt om de zoveel tijd bijgespijkerd. Door onze strenge selectieprocedure garanderen wij een zeer hoog correctieniveau. De enthousiaste reacties van vele studenten die we via mail, op de site en social media binnenkrijgen, stimuleren ons om steeds de hoogste kwaliteit te leveren.
We corrigeren je verslag of (afstudeer)scriptie zeer secuur en proberen geen taalfout over het hoofd te zien. We maken daarbij gebruik van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ op Word. Daarmee stellen we je in de gelegenheid onze op- en aanmerkingen te accepteren of te negeren. Bekijk op de pagina scriptiehulp concrete voorbeelden van onze taalkundige en inhoudelijke correctie. Bij het nakijken doorlopen we de hele tekst van je onderzoek en passen we aan de hand van ons correctieschema de correctie toe. Je kunt ook een gedeelte van je onderzoek door ons laten corrigeren.
Je kunt bij ons zeker terecht voor het laten redigeren van andere teksten. Onze service en scriptiehulp geldt onder meer voor een: Upload jouw tekst, thesis of essay en geef in het vakje ‘type document’ aan om welk soort document het gaat.
Correctiewerk blijft mensenwerk, en dus kunnen ook correctoren weleens iets over het hoofd zien. Daarnaast is het zo dat er bij bepaalde stukken verschil in interpretatie kan zijn tussen onze corrector en die van je . Wij doen er alles aan om je de beste en meest complete scriptiehulp te bieden en trachten te voorkomen dat een corrector taal- en spelfouten mist. Je Nederlandse scriptie of Engelse thesis kunnen we ook dubbel controleren. Sinds het bestaan van Scriptium hebben we nog bijna niemand hoeven teleurstellen, en door de kwaliteit die we leveren komen veel studenten meerdere keren bij ons terug. Als je een klacht hebt of ergens ontevreden over bent, neem dan contact met ons op. Na behandeling daarvan, en wanneer je klacht gegrond blijkt, zullen we je een passende oplossing voorstellen. Voor fouten die na onze correctie zijn ontstaan kunnen we echter niet verantwoordelijk gesteld worden. Lees meer over onze tevredenheidsgarantie en klachtenprocedure via deze pagina.
Wij zetten alles op alles om je scriptie> op vlak van taal en inhoud naar een (veel) hoger niveau te tillen. Het is daarentegen niet de bedoeling om je hele scriptie om te gooien. Een goed cijfer voor je thesis is dus mede afhankelijk van de inhoudelijke kwaliteit die je zelf in jouw onderzoek hebt gestopt, maar ook van wat je met onze voorstellen voor het verbeteren ervan doet. Om je alvast op weg te helpen hebben we de meest voorkomende scriptiefouten op een rij gezet in onze top 100-lijst. De diensten die Scriptium levert zijn geen 100% garantie om te slagen. Ons slagingspercentage is hoog, maar beoordelingen zijn altijd deels subjectief. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.
Je kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week gebruik maken van onze nakijkservice en je scriptie naar ons opsturen. Daarnaast hebben wij voor scriptiebegeleiding voor bijna elk vakgebied iemand beschikbaar. Heb je vragen, dan kun je die via de chat of mail aan de chatverantwoordelijke stellen. Hij zal je een eerlijk en compleet antwoord kunnen geven. Wanneer we niet via de chat bereikbaar zijn, kun je ons de hele dag door per mail contacteren, ook in het weekend. Wij zullen dan zo snel mogelijk een antwoord terugsturen.
Dat gaat snel en makkelijk via de link voor het uploaden van je scriptie. Je uploadt jouw Nederlandse scriptie of Engelse thesis, eventueel samen met de feedback van je begeleider/beoordelaar, en vult enkele gegevens in. De prijs wordt mede bepaald aan de hand van het aantal woorden. Als je vervolgens akkoord gaat met de algemene voorwaarden, kun je de betaling verrichten. We zullen dan meteen aan je scriptie werken, en de verbeterde versie wordt binnen de door jou gekozen levertijd teruggestuurd.
Als je een essay of scriptie van 5.000 woorden of minder wil laten nakijken, dan kun je voor een spoedlevering gaan. Je krijgt je gecorrigeerde tekst dan binnen 20 uur in je mailbox. Wanneer je je scriptie bijvoorbeeld om 17:00 hebt opgestuurd, wordt hij de volgende dag vóór 13:00 ’s morgens teruggezonden. Bestaat je tekst uit meer dan 5.000 woorden? Dan heb je de mogelijkheid deze binnen 48 uur of 7 dagen gecorrigeerd terug te krijgen (hoe sneller je je scriptie terug wil, hoe hoger het tarief). Het kan zijn dat jouw scriptie ruim binnen de afgesproken termijn wordt teruggezonden, maar nooit later.

Betalen kan bij ons makkelijk en veilig via iDEAL, PayPal, CreditCard of alle andere opties die bestaan voor digitale betalingen. Zodra je je scriptie hebt geüpload en enkele gegevens hebt ingevuld, word je doorverwezen naar de betaalpagina. Tussen het upload- en betalingsmoment zitten drie korte stappen.

Je kunt er volledig op vertrouwen dat de gegevens van jouw thesis niet aan derden zullen worden verstrekt noch voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt. Alle medewerkers en scriptiehulpen van Scriptium ondertekenen een geheimhoudingsplicht, zoals staat aangegeven in de algemene voorwaarden. Twijfel je alsnog? Haal dan alle persoonlijke informatie uit je document voordat je deze naar ons toestuurt.

Dit bieden we aan als een aparte scriptieservice. Wij kijken dan of je APA-bronnen in de literatuurlijst in een uniforme stijl zijn opgemaakt en of je daarin op de juiste manier verwijst naar artikelen en boeken, dat wil zeggen volgens de academische standaarden. Contacteer ons via [email protected] en geef aan dat je je bronnen wilt laten nakijken. De prijs voor de bronnencheck bedraagt €36,95 bij een levertijd van 7 dagen, €42,95 bij 48 uur en €52,95 voor 24 uur. Dit tot en met 3 pagina’s. Daarna komt er €14,95 per pagina bij. De bronnencontrole in de tekst is €16,95. Let er wel op dat we enkel bronnen controleren en corrigeren: we schrijven niet zelf bronverwijzingen.

Onze professionele correctoren zullen de inhoud van je essay of scriptie nakijken en alle taalfouten corrigeren. We bieden dus meer scriptiecorrectie tegen een zeer gunstig tarief. Wij zullen hierbij echter niet de inhoud volledig omgooien en hele stukken voor jou schrijven of herschrijven. Het schrijven of volledig herschrijven van een scriptie is fraude, en doen we dus niet. Ons doel is te zorgen dat jouw ideeën op de best mogelijke manier gepresenteerd worden. Daarnaast doen we geen bronnenonderzoek voor je. We corrigeren op basis van de bestaande tekst. Je hebt daarbij de keus om de feedback van je begeleider mee up te loaden. Deze zullen wij als algemene leidraad hanteren bij het nakijken op de punten die bij vraag 3 staan aangegeven. We zullen dus niet de gehele feedback die je hebt gekregen meenemen, wel de feedback die aansluit op de punten die wij controleren. De controle van statistische analyses behoort niet tot onze nakijkservice. Voor hulp en begeleiding op vlak van statistiek en SPSS hebben we  statistiekexperts.
In de meeste gevallen komt het woordenaantal geheel of bijna geheel overeen. Het verschil zal doorgaans 0,02% van het totale aantal woorden in een scriptie of onderzoeksverslag zijn. Soms komt het voor dat de woordtelling van ons uploadsysteem verschilt met die van Microsoft Word. In de meeste gevallen heeft dat met het gebruik van plaatjes te maken, die soms lastig te coderen zijn. In het geval er een te groot verschil is, kun je ons dat laten weten, en dan zullen we daar snel op reageren.
We gaan zowel qua correctie als qua service verder dan andere correctiediensten. Bij het kiezen van je service kun je voor een inhoudelijke controle gaan. Ook kun je de optie ‘dubbele controle’ kiezen, om je scriptie of plan van aanpak door twee correctoren van Scriptium na te laten kijken. Kijk op de prijzenpagina voor de beschikbare opties. Heb je na de scriptiehulp en correctie nog vragen, dan kun je die altijd via de mail of telefonisch aan ons stellen. Scriptium biedt ook scriptiebegeleiding aan tijdens het schrijven van je thesis. Daarbij word je gekoppeld aan een professionele begeleider of begeleidster waarmee je kunt sparren, waaraan je vragen kunt stellen, en die jou van inhoudelijk advies en tips voorziet. Heb je vragen over scriptiebegeleiding? Je kunt hierover contact opnemen met Scriptium via [email protected].

Scriptium is groeiende en we doen het hele jaar door een beroep op freelance correctoren. Ben je de Nederlandse of Engelse taal goed machtig en doorzie jij snel problemen in wetenschappelijke teksten? Vind je het bovendien leuk om een scriptie te verbeteren en kun je met vrijheid en verantwoordelijkheid omgaan? Vul dan ons contactformulier in. Geef kort aan wat jouw achtergrond is, wat jouw relevante werkervaring en opleiding zijn, en dan zullen we snel contact met je opnemen.

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Vul dan het onderstaand contactformulier in en we zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om je persoonlijk te woord te staan.

[custom-team-slider category="Corrector"]

Submit your Rating