Je scriptie laten nakijken

 

Heb je moeite met het verwerken van de feedback van je begeleider? Schort het aan de inhoud van je scriptie? Twijfel je aan bepaalde onderdelen? Laat je scriptie dan nakijken op inhoud met de unieke nakijkservice van Scriptium. Je krijgt feedback op ieder onderdeel, van begin tot eind. Zo kun je direct zien wat de zwakke plekken van je scriptie zijn, en wat er precies verbeterd moet worden om een hoger cijfer te krijgen.

Sinds 2014 hebben we al duizenden studenten geholpen met het verbeteren van de inhoud van hun eindwerk. We zijn er trots op dat ongeveer 96% van hen is geslaagd. Twijfel niet, ga voor de meest complete scriptieservice van Nederland en Vlaanderen!

Wie kijkt jouw scriptie na?

 

De senior correctoren van Scriptium die jouw scriptie nakijken, beschikken over veel ervaring. Zij kunnen vanuit hun vakinhoudelijke achtergrond feedback geven die jouw scriptie naar een veel hoger niveau tilt. Zo kan een corrector met een juridische achtergrond vanuit zijn of haar kennis van recht commentaar geven waar je echt wat aan hebt. Bekijk gerust onze voorbeelden

"Als lerarenopleider heb ik jarenlang scripties begeleid en beoordeeld. Jouw scriptie zie ik als een ruwe diamant waar we samen een prachtig juweel van gaan maken door te zorgen voor een goed geformuleerde en gestructureerde tekst en een duidelijk, inhoudelijk verhaal."
"Door liefde voor biologie, de passie voor muziek en het gevoel voor taal te combineren, heb ik mij ontwikkeld als veelzijdig corrector. Ik wil je graag helpen met het inleveren van een tekst waar je trots op bent."
"Als scriptiebegeleider en corrector heb ik al veel studenten op weg geholpen. Ik kan onder meer helpen met vlekkeloos Nederlands schrijven, overzicht bewaken over je onderwerp en het proces en het bijspijkeren van onderzoeks- en schrijfvaardigheden."
"Dankzij mijn perfectionistische aard lees ik elke tekst met een onderzoekend oog. Natuurlijk op het gebied van spelling, grammatica en zinsstructuur, maar ook als het gaat om een logische opbouw en een sterke boodschap."

Nakijken op inhoud

 

Voordelen Scriptium

 

Wat vinden anderen van Scriptium?

 

Wil jij graag je scriptie laten nakijken op inhoud? De professionele correctoren van Scriptium staan voor je klaar. scriptie voor de bachelor biologie, of om een Engelstalige masterscriptie. Wil je meer weten over de ervaringen van leerlingen en studenten? Lees dan onze reviews op Trustpilot of Google reviews.

trustpilot logo
Review scriptie nakijken

Scriptie nakijken op taal

 

De basis van je scriptie is de taal en grammatica. Die moet in orde zijn om de inhoud beter naar voren te laten komen. Een van onze correctoren kijkt de scriptie grondig na op woordniveau. Met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Word worden alle taal- en spelfouten aangepast. Daarnaast bepaalt de corrector of woordkeuzes passen bij de professionele en academische stijl die van een scriptie vereist wordt. Het is uiterst belangrijk dat de bewoordingen in een scriptie duidelijk en objectief zijn. Vanwege het hanteren van ‘wijzigingen bijhouden’ blijf je meester over eigen werk. Je bepaalt zelf welke wijzigingen geaccepteerd en welke geweigerd worden.

Scriptie nakijken op structuur

 

Naast het nakijken van een scriptie op taal en inhoud, biedt Scriptium een controle van de structuur. Deze controle wordt op paragraafniveau uitgevoerd. We controleren of er geen informatie ontbreekt en of er geen overbodige zaken vermeld worden. Irrelevante informatie ondermijnt de kwaliteit van een scriptie. Dat komt de betrouwbaarheid en validiteit  niet ten goede. Daarnaast kijken we hoe de onderdelen van je scriptie zijn opgebouwd. Dit doen we zowel op zinsniveau als op niveau van hoofdstukken. Aan de hand van tekstballonnen in de kantlijn geeft de corrector aan wat er voor verbetering vatbaar is. Zo krijg je een perfect opgebouwde scriptie. 

Scriptie nakijken op inhoud

 

De derde service die Scriptium biedt is nakijken op inhoud. Als we een scriptie nakijken op inhoud gebruiken we een uitvoerige checklist. Aan de hand van die checklist wordt bepaald of de scriptie voldoet aan de eisen opgesteld door hogere onderwijsinstellingen. Daarbij wordt gekeken of alle hoofdstukken en onderdelen de vereiste informatie bevatten. Alle verbanden tussen alinea’s en hoofdstukken worden onder de loep genomen. Je ontvangt feedback over het algehele verloop van de tekst. Daarnaast wordt aangegeven of de logica en argumentatie kloppen. Voor de precieze voorwaarden van een inhoudscorrectie kun je deze pagina lezen.

scriptie nakijken op inhoud - afbeelding 1v

Inhoudelijke tegenstrijdigheden

 

Er kunnen verschillende inhoudelijke tegenstrijdigheden zitten in een scriptie. Informatie mag elkaar niet tegenspreken. Een voorbeeld. Je zegt dat er een kwantitatief onderzoek moet worden uitgevoerd op basis van de gekozen onderzoeksvraag. Even later beargumenteer je in het methodehoofdstuk dat het doel was om de beleving en motieven van mensen in kaart te brengen. Dan zou een kwalitatief onderzoek gepaster zijn geweest. Er is dan sprake van een tegenstrijdigheid. Bij een controle op inhoud wordt hier op gelet.

Onderbouwing

 

De argumenten die je aandraagt dienen goed onderbouwd te zijn. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat de validiteit en betrouwbaarheid in het onderzoek gewaarborgd zijn, dien je ook te beschrijven op welke manier dat is gebeurd. Een corrector zou bij het nakijken van je scriptie op inhoud op deze zaken kunnen letten.

scriptie nakijken op inhoud - afbeelding 3

Inhoudelijke samenhang

 

Een theoretisch kader dient aan te sluiten op het onderwerp van de scriptie. De beschrijving van de geraadpleegde literatuur moet compleet, duidelijk en correct zijn. Het is tevens de bedoeling dat de beschreven literatuur en bevindingen in het theoretisch kader voortvloeien uit je hoofvraag en terugkomen in de overige onderdelen. Als we een scriptie nakijken op inhoud vragen we ons bijvoorbeeld af of de gekozen literatuur wel onderbouwd is in het theoretisch kader. Ook kijken we of deze aansluit op je onderzoeksvraag. 

Bronnencontrole

 

Als extra dienst biedt Scriptium de mogelijkheid om een voltooide scriptie na te kijken op brongebruik en APA-verwijzing. Een academische publicatie kan afgewezen worden als er niet correct wordt verwezen. Onbedoeld of bedoeld kan er dan plagiaat gepleegd worden. Een dergelijk strafbaar feit wordt niet geduld in de academische wereld. Scriptium kijkt op jouw verzoek de bronnenlijst na en controleert de verwijzingen in de tekst. Stuur voor een bronnencontrole een verzoek naar info@scriptium.nl.

De 10 meest gemaakte inhoudelijke scriptiefouten

 

Met stipt op nummer één staat het probleem van de onafgebakende hoofdvraag. Een goed onderzoek is een onderzoek met een duidelijk en helder doel. We zien bij Scriptium dan ook dat er vaak problemen zijn in het afkaderen en de formulering van de doelstelling en probleemstelling. Ook komt het voor dat de hoofdvraag niet voldoende geoperationaliseerd en afgebakend is. Eigenlijk moet een lezer de essentie en doelstelling van je hele onderzoek kunnen aflezen aan de hoofdvraag, zonder verdere context. 

Het behalen van een (hoog) woordenaantal kan een flinke uitdaging zijn. Om te zorgen dat een scriptie genoeg woorden bevat, schrijven veel studenten een lang literatuurhoofdstuk. Daardoor komen er soms zaken in die afwijken van de kern van het  onderzoek. Het opnemen van irrelevante informatie in het theoretisch kader is een probleem dat veel voorkomt in scripties. Probeer in kaart te brengen welke onderwerpen in je theoretisch kader direct te verbinden zijn aan een element in je hoofdvraag. Kun je dat niet? Dan is de informatie hoogstwaarschijnlijk niet relevant genoeg. 

Naast de inhoudelijke informatie in het theoretisch kader, is de structuur ook iets waarmee veel studenten de mist in gaan. Een goed theoretisch kader wordt geschreven in trechtervorm. Dat betekent grofweg dat je breed begint, en daarna steeds meer toespitst op het afgebakende doel van jouw onderzoek.  

Je begint het proces met het formuleren van een hoofdvraag. Dan schrijf je een theoretische onderbouwing. Vervolgens kies je een methode, verzamel je data en analyseer je deze data. Dan is het pas tijd voor het opstellen van je conclusie. Tussen het stellen van de vraag en het geven van het antwoord zitten soms maanden. Dit is vaak ook de reden dat de conclusie geen antwoord geeft op de hoofdvraag. Ga eens na: stel, je haalt alle tekst tussen de hoofdvraag en de conclusie uit je scriptie, sluiten die twee dan op elkaar aan?

Een academisch onderzoek valt of staat met het gebruikte bronmateriaal. Alles moet objectief en onderbouwd zijn. Dat kan niet zonder valide en betrouwbare bronnen. Het vinden van de juiste literatuur is dan ook een essentieel onderdeel van een goede scriptie. Helaas zien we vaak dat er bronnen gebruikt worden die niet valide zijn en/of verouderd zijn. Wetenschap is continu onderhevig aan verandering. Daarom dien je jouw onderzoek te baseren op literatuur die zo recent mogelijk is. Wie weet wat er in de tussentijd allemaal veranderd is. Het is ongelofelijk dat we het moeten zeggen: Wikipedia is géén valide bron.

Het kan vaag zijn wat precies het verschil is tussen een probleemstelling en een doelstelling. Het is vooral lastig om te onderscheiden wat er in de doelstelling moet staan en wat in de probleemstelling hoort. Onthou dat de doelstelling volgt op de probleemstelling. Je stelt het probleem dat je wil gaan oplossen vast in de probleemstelling, en schrijft de oplossing voor het probleem in je doelstelling. 

Zodra je jouw data gaat verzamelen en daarna gaat opschrijven in je hoofdstuk resultaten, is het verleidelijk om alvast verbanden te leggen en conclusies te trekken gebaseerd op wat je ontdekt. We zien dan ook vaak dat er al conclusies worden getrokken in het resultatenhoofdstuk. Daardoor lopen de conclusie en de presentatie van data door elkaar. Probeer de resultatensectie te zien als een (droge) presentatie van je gegevens, en niet meer dan dat. 

De discussie van je scriptie geeft ruimte om de eventuele problemen in je onderzoek te signaleren. Het geeft je de kans aan te tonen dat je weet wat er beter had gekund of wat er mis is gegaan. Dit duidt op een leerproces en dat is uiteindelijk waarom je een scriptie moet schrijven. Het is niet erg dat je fouten maakt in de uitvoering van je scriptieproces. Zolang je er maar van leert. Wees dus niet bang om beperkingen en tekortkomingen uitgebreid te beschrijven. Een discussiehoofdstuk dat uitsluitend positief is over een onderzoek, is geen goede discussie.

De methode van je scriptie (vaak het derde hoofdstuk) is een lastig hoofdstuk voor veel studenten. Het is de bedoeling dat je beschrijft hoe je jouw onderzoek gaat uitvoeren. Dat is niet zomaar een droge beschrijving waarbij je een verhaal vertelt over waar en wanneer je interviews hebt afgenomen. Het is een methodisch hoofdstuk waarin je onderbouwt waarom je bepaalde bewezen onderzoeksmethoden hebt toegepast. Daarbij beschrijf je hoe ze van toepassing zijn binnen het kader van jouw scriptie. Lees je methodesectie nog eens na en vraag jezelf na elke keuze af: staat er, naast het ‘hoe’, voldoende ‘waarom’?

Soms is de scheiding tussen een mening en een feit vrij dun. Het komt dan ook vaak voor dat een subjectieve uitspraak wordt gepresenteerd als feit, en dat deze niet wordt voorzien van een bronvermelding. Dit soort uitingen worden het vaakst gemaakt door scriptieschrijvers die gepassioneerd zijn over hun onderwerp en graag gebruik maken van de kracht van de overtuiging. Helaas is daar geen plek voor in een academisch onderzoek. Uitscpraken over vermeende feiten dienen onderbouwd te zijn met bronnen.

Heb je een vraag over onze nakijkdienst of wil je meteen je tekst laten controleren? Vul dan het onderstaande contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 

    Wil je dat we je tekst nakijken? Upload dan het document:

    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="81695"]