Click Fraud Protection

Scriptium.nl

Scriptie nakijken op inhoud – Unieke en kwalitatieve Inhoudscontroles
4.9/5    51 stemmen
51 stemmen


Wij hechten waarde aan je mening. Breng je stem uit en laat ons weten wat je van Scriptium vindt.

Scriptiecorrectie

Tegenwoordig wordt het steeds gangbaarder om een voltooide scriptie op te sturen naar een erkend en professioneel scriptiecorrectiebureau voor een scriptiecorrectie voordat de scriptie ingeleverd wordt bij de hogere onderwijsinstelling. Scriptium is een dergelijk scriptiecorrectiebureau. Bij ons kun je jouw scriptie, of andere tekst, laten nakijken op taal, structuur en/of inhoud. Een scriptie nakijken op inhoud is een unieke dienst die momenteel enkel door Scriptium geboden wordt.

 

Scriptie nakijken op taal

In de basis biedt Scriptium een taalcontrole. Een van onze scriptiecorrectoren kijkt de scriptie grondig na op woordniveau. Met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word worden eerst taal- en spelfouten aangepast. Daarnaast bepaalt de corrector of woordkeuzes passen bij de professionele en academische stijl die van een scriptie vereist wordt. Het is uiterst belangrijk dat de bewoordingen in een scriptie sluitend en objectief zijn. Vanwege het hanteren van ‘wijzigingen bijhouden’ blijf je meester over eigen werk. Je bepaalt zelf welke gesuggereerde wijzigingen geaccepteerd en welke er geweigerd worden.

 

Scriptie nakijken op structuuricoon scriptie nakijken op inhoud

Voordat we een scriptie nakijken op inhoud, biedt Scriptium een controle van de structuur van een scriptie. Deze controle wordt op paragraafniveau uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd of er geen informatie ontbreekt en of er geen overbodige of irrelevante informatie vermeld wordt. Overbodige informatie ondermijnt de effectiviteit van een scriptie en dat komt de betrouwbaarheid, validiteit en objectiviteit niet ten goede. Dergelijke discrepanties in structuur worden aan de hand van tekstballonnen in de kantlijn aangegeven door de corrector. Een corrector zal nooit zelf informatie verwijderen of toevoegen.

Het is tevens onderdeel van de structuurcontrole om te controleren of verwijswoorden duidelijk zijn toegepast. Het is voor de schrijver vaak duidelijk waar verwijswoorden als ‘deze’, ‘hierom’ en ‘dit’ naar verwijzen, maar voor de lezer ligt dat wellicht anders.

 

Scriptie nakijken op inhoud

De derde en unieke dienst die Scriptium biedt is de inhoudscontrole. Als we een scriptie nakijken op inhoud gebruiken we een uitvoerige checklist. Aan de hand van die checklist wordt bepaald of de scriptie als geheel voldoet aan alle eisen opgesteld door hogere onderwijsinstellingen en of alle losse hoofdstukken en onderdelen alle vereiste informatie bevatten. Alle verbanden tussen alinea’s en hoofdstukken worden onder de loep genomen en de student ontvangt feedback over het algehele verloop van de tekst.

 

Coherentie

Daarnaast controleren we de verbanden tussen hoofdstukken die met elkaar in verbinding horen te staan. Natuurlijk geeft een conclusie in de basis antwoord op de hoofd- en deelvragen. Toch gebeurt het in de praktijk vaak dat een conclusie slechts deels antwoord geeft of nog ruimte voor vragen overlaat. Het verband tussen de onderzoeksvraag zoals die geformuleerd is in de probleemstelling en het antwoord op de vraag in de conclusie is dan niet sluitend.

 

Voorbeelden

Een theoretisch kader dient aan te sluiten op het onderwerp van de scriptie. De beschrijving van de geraadpleegde literatuur moet op zichzelf duidelijk en correct zijn, maar het is tevens de bedoeling dat de beschreven literatuur en de bevindingen in het theoretisch kader terug te vinden zijn in de overige onderdelen. Als we een scriptie nakijken op inhoud vragen we ons bijvoorbeeld af of de gekozen onderzoeksmethode wel theoretisch onderbouwd is in het theoretisch kader.

 

Bronnencontrole

Als extra dienst biedt Scriptium de mogelijkheid om een voltooide scriptie na te kijken op brongebruik en de APA-verwijzingstijl. Een academische publicatie kan afgewezen worden als er niet correct wordt verwezen. Onbedoeld of bedoeld kan er dan plagiaat gepleegd worden en een dergelijk strafbaar feit wordt niet geduld in de academische wereld. Scriptium kijkt op verzoek de bronnenlijst na en controleert de verwijzingen in de tekst. Stuur voor een bronnencontrole een verzoek naar [email protected].

Overweeg je het om je scriptie te laten nakijken op inhoud, maar wil je eerst nog wat informatie? Stuur dan jouw vraag, op- of aanmerking in via dit contactformulier! 

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptie nakijken op Taal, Structuur, APA én Inhoud voor een Spotprijs